Svetelektro.com

Svetelektro.com

Meno:
Heslo:
SVETELEKTRO • Vyu┼żitie fotovolt. panelov doma a v dielni

Vyu┼żitie fotovolt. panelov doma a v dielni

Pomoc v oblasti v├Żkonovej elektroniky (zdroje, nab├şja─Źky, meni─Źe a pod.)

Moderátori: mirosne, Moderátori

Re: Vyu┼żitie fotovolt. panelov doma a v dielni

Odosla┼ąod alois » 19 Aug 2014, 05:13

Toto je presn├Ż "leg├ílny" postup v SR, ─Źo sa t├Żka ┼żiadosti a n├íle┼żitost├ş pripojenia fotovoltiky.
Trochu viac textu....ale:

Ka┼żd├ęmu pripojeniu zdroja do distribu─Źnej s├║stavy (aj pripojenie fotovoltick├Żch panelov do vlastn├Żch rozvodov je pripojenie do distribu─Źnej s├║stavy) mus├ş predch├ídza┼ą ┼Żiados┼ą o pripojenie (http://www.zsdis.sk ÔÇô V├Żrobcovia elektriny ÔÇô Ako sa pripoji┼ą ÔÇô kde v li┼íte na pravo n├íjde ┼żiados┼ą. D├í sa vyplni┼ą v PC, ale ned├í sa ulo┼żi┼ą. Treba vyplni┼ą, vytla─Źi┼ą, spravi┼ą k├│piou a tak archivova┼ą).

V zmysle s├║─Źasne platnej legislat├şvy je mo┼żn├ę pripoji┼ą len mal├ę zdroje do 10 kW.

Ozn├ímenie prev├ídzkovate─ża distribu─Źnej s├║stavy (11.04.2014)
Spolo─Źnos┼ą Z├ípadoslovensk├í distribu─Źn├í, a.s. (─Ćalej len ÔÇ×Prev├ídzkovate─żÔÇť), si t├Żmto dovo─żuje informova┼ą o aktualiz├ícii Procesu pripojenia zariadenia na v├Żrobu elektriny k distribu─Źnej s├║stave spolo─Źnosti Z├ípadoslovensk├í distribu─Źn├í, a.s. zo d┼ła 01.06.2012 Prev├ídzkovate─ża (─Ćalej len ÔÇ×Proces pripojeniaÔÇť) jeho doplnen├şm o podmienky pripojenia mal├Żch zdrojov do distribu─Źnej s├║stavy Prev├ídzkovate─ża (─Ćalej len ÔÇ×Podmienky pripojenia mal├Żch zdrojovÔÇť). Podmienky pripojenia mal├Żch zdrojov bud├║ zapracovan├ę do Procesu pripojenia a bud├║ tvori┼ą jeho neoddelite─żn├║ s├║─Źas┼ą.

Podmienky pripojenia mal├Żch zdrojov reaguj├║ na posledn├ę zmeny z├íkona ─Ź. 309/2009 Z. z. o podpore obnovite─żn├Żch zdrojov energie a vysoko ├║─Źinnej kombinovanej v├Żroby a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov v znen├ş neskor┼í├şch predpisov (─Ćalej ako ÔÇ×Z├íkon o podporeÔÇť) plne re┼ípektuj├║c pr├íva a povinnosti Prev├ídzkovate─ża a v├Żrobcov elektriny upraven├ę v Z├íkone o podpore ako aj v z├íkone ─Ź. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnen├ş niektor├Żch z├íkonov a ostatn├Żch s├║visiacich pr├ívnych predpisov.

V ─Ćal┼íom texte je uveden├Ż z├íkladn├Ż r├ímec a chronologick├í postupnos┼ą krokov ktor├ę je potrebn├ę re┼ípektova┼ą v s├║vislosti s procesom pripojenia mal├Żch zdrojov do distribu─Źnej s├║stavy Prev├ídzkovate─ża.

1. ┼Żiadate─ż o pripojenie mal├ęho zdroja (─Ćalej len ÔÇ×┼Żiadate─ż) je povinn├Ż poda┼ą ┼żiados┼ą o pripojenie zariadenia na v├Żrobu elektriny k distribu─Źnej s├║stave Prev├ídzkovate─ża, na tla─Źive ktor├ę je zverejnen├ę na webovom s├şdle Prev├ídzkovate─ża http://www.zsdis.sk (─Ćalej len ÔÇ×┼Żiados┼ą o pripojenieÔÇť). V ├║vode ┼Żiadosti je ┼Żiadate─ż povinn├Ż ozna─Źi┼ą kr├ş┼żikom pole ÔÇ×┼Żiados┼ą o vydanie stanoviska k rezervovanej kapacite na pripojenie mal├ęho zdroja pod─ża ┬ž 4a z├íkona ─Ź. 309/2009 Z. z. Upozor┼łujme, ┼że pre spr├ívne pos├║denie pr├ív ┼Żiadate─ża pod─ża ┬ž 4a Z├íkona o podpore je potrebn├ę vyplni┼ą okrem in├ęho aj bod 22 ┼Żiadosti a predlo┼żi┼ą potrebn├ę pr├şlohy, ktor├ę s├║ uveden├ę v z├ívere ┼Żiadosti.

2. Prev├ídzkovate─ż (miestne pr├şslu┼ín├Ż ┼ípecialista t├şmu spr├ívy VN, NN) ┼Żiados┼ą o pripojenie pos├║di a v pr├şpade, ak je ┼Żiados┼ą o pripojenie ├║pln├í a bez nedostatkov, Prev├ídzkovate─ż na z├íklade v├Żpo─Źtu pripojite─żnosti rozhodne, ─Źi je mo┼żn├ę v po┼żadovanom mieste pripojenia mal├Ż zdroj pripoji┼ą do distribu─Źnej s├║stavy. Ak je na z├íklade v├Żpo─Źtu pripojite─żnosti mo┼żn├ę v po┼żadovanom mieste pripojenia mal├Ż zdroj pripoji┼ą, Prev├ídzkovate─ż vypracuje a ┼Żiadate─żovi odo┼íle na podpis n├ívrh zmluvy o pripojen├ş zariadenia na v├Żrobu elektriny do distribu─Źnej s├║stavy Prev├ídzkovate─ża (─Ćalej ako ÔÇ×Zmluva o pripojen├ş mal├ęho zdrojaÔÇť), ktorej obsahom bud├║ obchodn├ę a technick├ę podmienky pripojenia mal├ęho zdroja do distribu─Źnej s├║stavy a rezervovanie kapacity v distribu─Źnej s├║stave. Odo d┼ła uzatvorenia Zmluvy o pripojen├ş mal├ęho zdroja Prev├ídzkovate─ż pre ┼Żiadate─ża rezervuje maxim├ílnu rezervovan├║ kapacitu v s├║lade a za podmienok uveden├Żch v Zmluve o pripojen├ş mal├ęho zdroja.

3. Ak pripojenie mal├ęho zdroja vy┼żaduje zmenu technick├Żch podmienok pripojenia existuj├║ceho odbern├ęho elektrick├ęho zariadenia (existuj├║ceho odbern├ęho miesta, napr. potreba premiestnenie elektromerov├ęho rozv├ídza─Źa na verejne pr├şstupn├ę miesto), Prev├ídzkovate─ż spolu s n├ívrhom Zmluvy o pripojen├ş mal├ęho zdroja odo┼íle ┼Żiadate─żovi n├ívrh zmluvy o pripojen├ş odbern├ęho elektrick├ęho zariadenia ┼żiadate─ża do distribu─Źnej s├║stavy (─Ćalej ako ÔÇ×Zmluva o pripojen├ş odbern├ęho zariadeniaÔÇť) s nov├Żmi technick├Żmi podmienkami pripojenia. Platnos┼ą Zmluvy o pripojen├ş mal├ęho zdroja je podmienen├í platnos┼ąou Zmluvy o pripojen├ş odbern├ęho zariadenia.

4. Prev├ídzkovate─ż sa vyjadr├ş k projektov├Żm dokument├íci├ím t├Żkaj├║cim sa pripojenia mal├ęho zdroja do distribu─Źnej s├║stavy a┼ż po tom, ako bude platne uzatvoren├í Zmluva o pripojen├ş mal├ęho zdroja.

5. Ak m├í ┼Żiadate─ż z├íujem o bezplatn├║ mont├í┼ż rozp├şnacieho zariadenia na mechanick├ę oddelenie kontaktov pripojenia pri strate nap├Ątia v distribu─Źnej s├║stave v zmysle ┬ž4a ods. 1 p├şsm. c) Z├íkona o podpore, je povinn├Ż o to Prev├ídzkovate─ża po┼żiada┼ą (z├ístupcu, osobu poveren├║ kona┼ą v technick├Żch veciach Zmluvy o pripojen├ş mal├ęho zdroja ÔÇô miestne pr├şslu┼ín├ęho ┼ípecialistu t├şmu spr├ívy VN, NN). Pod rozp├şnac├şm zariaden├şm na mechanick├ę oddelenie kontaktov pripojenia pri strate nap├Ątia v distribu─Źnej s├║stave sa rozumie styka─Ź sl├║┼żiaci ako hlavn├ę rozpojovacie miesto (─Ćalej len ÔÇ×HRMÔÇť) pod─ża technick├Żch podmienok Prev├ídzkovate─ża. ┼Żiados┼ą o mont├í┼ż mus├ş obsahova┼ą:
ÔÇó realiza─Źn├║ projektov├║ dokument├íciu s jednop├│lovou sch├ęmou zapojenia HRM,
ÔÇó fotodokument├íciu predpripraven├ęho rozv├ídza─Źa s bezprostrednou kabel├í┼żou na in┼ítal├íciu HRM,
ÔÇó ┼ípecifik├ícia dotknut├ęho odbern├ęho a odovzd├ívacieho miesta (adresa a EIC k├│d) a kontaktn├ę ├║daje na ┼Żiadate─ża.
Prev├ídzkovate─ż n├ísledne kontaktuje ┼Żiadate─ża a dohodne s n├şm term├şn mont├í┼że HRM. Pre vyl├║─Źenie pochybnost├ş Prev├ídzkovate─ż zabezpe─Źuje v├Żlu─Źne mont├í┼ż HRM. HRM (pr├şslu─Źn├Ż styka─Ź a kabel├í┼ż) si ┼Żiadate─ż zabezpe─Źuje s├ím a na vlastn├ę n├íklady.

6. Za ├║─Źelom vykonania funk─Źnej sk├║┼íky pod─ża ┬ž5 odsek 14 Z├íkona o podpore a fyzick├ęho pripojenia mal├ęho zdroja do distribu─Źnej s├║stavy je ┼Żiadate─ż povinn├Ż 10 dn├ş pred fyzick├Żm pripojen├şm mal├ęho zdroja do distribu─Źnej s├║stavy Prev├ídzkovate─żovi doru─Źi┼ą:
ÔÇó vyhl├ísenie o zhode na strieda─Ź a gener├ítor
ÔÇó potvrdenie o vykonan├ş odbornej mont├í┼że mal├ęho zdroja osobou, ktor├í m├í vydan├ę osved─Źenie pre in┼ítalat├ęrov pod─ża ┬ž 13a ods. 2 Z├íkona o podpore.
ÔÇó projektov├║ dokument├íciu skuto─Źn├ęho vyhotovenia mal├ęho zdroja.
ÔÇó spr├ívu o odbornej prehliadke a odbornej sk├║┼íke (rev├şznu spr├ívu) mal├ęho zdroja.
ÔÇó potvrdenie ┼Żiadate─ża o re┼żime zodpovednosti za odch├Żlku odovzd├ívacieho miesta mal├ęho zdroja na tla─Źive zverejnenom na webovom s├şdle Prev├ídzkovate─ża http://www.zsdis.sk v ─Źasti ÔÇ×V├Żrobcovia elektrinyÔÇť
T├Żmto nie s├║ dotknut├ę povinnosti ┼Żiadate─ża pod─ża ┬ž4a ods. 5 a 6 Z├íkona o podpore.

Ak bola uzatvoren├í Zmluva o pripojen├ş odbern├ęho zariadenia z d├┤vodu zmeny technick├Żch podmienok pripojenia,(vi─Ć. bod 3 vy┼í┼íie) je ┼Żiadate─ż povinn├Ż uzatvori┼ą so svojim dod├ívate─żom elektriny nov├║ zmluvu o zdru┼żenej dod├ívke elektriny, ktor├í iniciuje v├Żmenu elektromera na odbernom mieste.

7. Po doru─Źen├ş potrebn├Żch dokladov k funk─Źnej sk├║┼íke a pred vykonan├şm funk─Źnej sk├║┼íky je ┼Żiadate─ż povinn├Ż uzatvori┼ą s Prev├ídzkovate─żom zmluvu o pr├şstupe mal├ęho zdroja do distribu─Źnej s├║stavy a distrib├║cii elektriny, ktorej n├ívrh mu Prev├ídzkovate─ż bezodkladne odo┼íle. Po podpise tejto zmluvy je v├Żrobcovi elektriny umo┼żnen├Ż pr├şstup mal├ęho zdroja do distribu─Źnej s├║stavy.

8. Po ├║spe┼ínom vykonan├ş funk─Źne sk├║┼íky mal├ęho zdroja Prev├ídzkovate─ż vyd├í ┼Żiadate─żovi doklad o vykonan├ş funk─Źnej sk├║┼íky - Protokol o vykonan├ş funk─Źnej sk├║┼íky pod─ża ┬ž 5 ods. 14 z├íkona ─Ź. 309/2009 Z. z. a schv├ílen├ş v├Żrobne do prev├ídzky. D┼łom pripojenia mal├ęho zdroja do distribu─Źnej s├║stavy sa rozumie de┼ł ├║spe┼ín├ęho vykonania funk─Źnej sk├║┼íky.
alois

Re: Vyu┼żitie fotovolt. panelov doma a v dielni

Odosla┼ąod zylo64 » 19 Aug 2014, 18:45

Ememe nap├şsal:solarne panely no ceny rozne za napr. 250Wp panely, a celkom zaujimava cena som nasiel na ebay cca 4500ÔéČ za 10kW panelov 250Wp.

sice nebudeme instalovat u nas, ale vo FR, len ma zaujima ako to cele je, trosku prehlad pre skolenim, a u nas by to snad mohlo byt rovnake, teda ked taketo zariadenie zapojim doma ako vyssie ten invertor tak z neho co nespotrebujem aktualne potecie aj po elektromer ?

Chcel som sa len op├Żta┼ą, ─Źi si u┼ż k├║pil tie panely. Mo┼żno viete, alebo aj nie, aj na V├Żchodnom Slovensku m├íme v├Żrobcu fotovoltaick├Żh panelov. Ak by bol z├íujem viem da┼ą kontakt. Mo┼żno daj├║ lep┼íiu cenu ako na ebay.
zylo64
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 334
Zalo┼żen├Ż: 21.04.2013
Bydlisko: Michalovce
Karma: 2

Re: Vyu┼żitie fotovolt. panelov doma a v dielni

Odosla┼ąod alois » 19 Aug 2014, 18:51

├üno s├║ to Rozhanovce. Je to v├Żroba v koprodukcii s BOCH-om.
S├║ v SK v ponuke o skoro 12Centov drah┼íie, ako rovnak├ę vo ve─żkosklade v Brne, ─Źi priamo v DE.
Ale kvalita je O.K. Neviem ako je to teraz, ale robili viac na export, ako na domáci trh.

In├í─Ź ─Źo to bolo za v├Żrobcu? 0,45ÔéČ/Wp je slu┼ín├í cena.
Ale 10 kWp = 40 panelov = cca. 780kg v├Żrobku + palety a baln├ę dopl┼łky.
alois

Re: Vyu┼żitie fotovolt. panelov doma a v dielni

Odosla┼ąod zylo64 » 19 Aug 2014, 20:10

alois: Presne na t├║ firmu z Rozhanoviec som myslel. Ke─Ć sme boli s nimi v jednan├ş, vraveli n├ím, ┼że maj├║ viac druhov panelov. V z├ívislosti od kvality sa odv├şja aj cena panelov. Z ich pomeru kvalita/cena sme nemali pocit, ┼że maj├║ neprimeran├ę ceny ( pravda, bavili sme sa o v├Żkone 8 MWp). To, ┼że robia hlavne na export je pravda. Na Slovensku skon─Źila dota─Źn├í politiky a tak sa museli obr├íti┼ą niekde inde. Spom├şnali, ┼że id├║ nie─Źo postavi┼ą v zahrani─Ź├ş sami pre seba.
zylo64
St├íly ─Źlen
St├íly ─Źlen
Pr├şspevky: 334
Zalo┼żen├Ż: 21.04.2013
Bydlisko: Michalovce
Karma: 2

Re: Vyu┼żitie fotovolt. panelov doma a v dielni

Odosla┼ąod alois » 20 Aug 2014, 04:57

8 MWp je u┼ż dos┼ą ve─ża na ich v├Żrobu. Mali by pokryt├Ż kvart├íl...
Ja som bol v prev├ídzke kr├ítko po tom, ─Źo nain┼ítalovali prv├ęho tali├ínskeho robota a i┼íli na dve smeny v prerobenej zadnej hale. No s├║ v rovnakej kvalite v n├íkupe aj lacnej┼í├ş EU v├Żrobcovia. Z BA aj KE/MI do Budape┼íti je rovnak├í vzdialenos┼ą. Aj ke─Ć tam som nebol.

Dnes s├şce dota─Źn├í politika na elektr├írni─Źku tie┼ż funguje, ale u┼ż to nie je tak├ę zauj├şmav├ę, aj ke─Ć pre mal├ęho investora pre samospotrebu to m├í ur─Źit├Ż v├Żznam.
alois

Predchádzajúca

Nasp├Ą┼ą na V├Żkonov├í elektronika

Kto je pr├ştomn├Ż

U┼ż├şvatelia prezeraj├║ci si toto f├│rum: MSN [Bot] a 3 host├ş.

Forums ©
Autor str├ínky je Ondrej Z├ívodsk├Ż(zawin), o graficky design sa star├í ─Żubo┼í Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
─îas potrebn├Ż k spracovaniu str├ínky 0.24 sek├║nd