Diaľkové ovládanie Raspberry PI

Publikované: 29.07.2013, Kategória: Počítače

www.svetelektro.com

Raspberry PI používam ako prehrávač internetových rádií a tak som sa rozhodol k nemu dorobiť diaľkové ovládanie pomocou ovládača s protokolom RC5.

HW časť je tvorená procesorom ATMEGA8 (bol po ruke, nie je problém použiť aj iný typ s menším počtom IO portov). O príjem signálu sa stará klasicky TSOP1736. MCU podľa stlačeného tlačidla nastaví binárnu kombináciu na portoch PC0-PC3 (áno, starý známy BCD kód :)) Na druhej strane Raspberry PI pomocou scriptu v jazyku Python sleduje stavy na GPIO portoch 22-25 a podľa toho ovláda prehrávač MPD (Music player daemon).Firmware pre procesor, script pre Raspberry Pi a zdroják
 
Význam tlačidiel:
Čísla 1-9  (kód 1-9) : zvolenie konkrétnej skladby v playliste
Tlačidlo Digit entry (kód 10) : PLAY
Tlačidlo Channel/program (kód 11) :STOP
Tlačidlá Vol+/- (kódy 16,17) : hlasitosť +/-
Kódy tlačidiel je možné zmeniť v zdrojáku, konkrétne kódy nájdete tu
 
Návod pre Raspbian:
1. pokiaľ máte najnovšiu verziu, Python už netreba inštalovať
2. nainštalujte si Music Player Daemon 
3. skopírujte script dialkove.py niekde do Raspberry Pi
4. v termináli sa presuňte do priečinka so scriptom
5. zadajte sudo chmod +x dialkove.py
6. spustite script pomocou sudo ./dialkove.py a stlačte nejaké tlačidlo na ovládači, MPD by mal reagovať (treba ale najprv pridať nejaké rádia do playlistu)

Ja som doplni ešte automatické spustenie scriptu po zapnutí RPi:
1. zadajte sudo bash
2. v termináli sa presuňte do priečinka /etc
3. nano rc.local
4. pred riadok exit 0 doplňte sudo python <adresa scriptu>


Súbor rc.local. Ja som doplnil ešte automatické nahratie playlistu a spustenie prvého súboru v ňom


Prvá verzia IR ovládania