Svetelektro.com

Svetelektro.com

Meno:
Heslo:

Dvojitý laboratórny zdroj

Kategória: Silové časti | 30.10.2009 | Autor: zawin 

Po dlhom čase som konečne cez víkend dokončil dvojitý laboratórny zdroj, tak som sa rozhodol,ze ho dam aj na web. Myšlienka postaviť si poriadny zdroj ma držala už dlhšie, lenže som sa k tomu nemohol nejak dokopať. Nakoniec ma donútila skutočnosť, že mi vyhorel starý zdroj postavený na LM317 a bez zdroja sa správny elektrotechnik nezaobíde. Povedal som si, že už postavím niečo lepšie. Doma sa mi povaľoval starý zdroj určený k PMD počítačom, ktorého krabicu s chladičom som využil na tento zdroj. Skonštruovať zdroje som sa rozhodol zo stránky electronic-lab.com, kde je použité zapojenie s operačnými zosilňovačmi. Zapojenie ma zaujalo svojou jednoduchosťou a kvalitou.

Popis:

Môj zdroj sa skladá z transformátora 2x24V/200W, dvoch modulov zdroja a 2 modulov meracích panelov. Jednotlivé časti v nasledovných riadkoch opíšem:

Zdroj:

Ide o laboratórny zdroj s možnosťou regulácie napätia v rozsahu 0-30V a regulácie prúdu 0-3A. Ďalej sa popisu zapojenia nebudem nijak zvlášť venovať je popísane na stránkach:
http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=49
http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html

Meracie panely:

Zapojenie som prebral zo stránky http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm a prerobil som trocha schému. Plošný spoj som navrhol podľa seba. Srdcom zapojenia je ATMEGA8, o zobrazovanie sa stará displej 1x16znakov. Zariadenie zobrazuje aktuálne napätie na svorkách a pretekajúci prúd. Napätie sa zisťuje na svorkách zdroja a prúd pomocou úbytku napätia na výkonovom odpore 0,47ohm/5W. Zariadenie disponuje aj schopnosťou zopnúť ventilátor nad nastavený výkon.

Konštrukcia:

V prvom rade sa zmienim o bezpečnosti , tá je najdôležitejšia, keďže zariadenie pracuje zo sieťovým napätím tj. 230V. Na zdroj budete používať najskôr asi kovovú krabicu, vtedy ide o triedu ochrany I, a zariadenie sa musí pripájať k sieti 3 vodičmi – fáza, neutrálny, ochranný. Už som videl aj také prípady kedy žiak išiel na SOČ-ku zo zdrojom v kovovej krabičke, ktorá bola pripojená k sieti 2-vodičovou šnúrou.
Preto ak vám zdravie nie je ľahostajné postupujte nasledovne:
- Ochranný vodič pripojte na kostru zariadenia a takisto pokiaľ máte klasické EI trafo treba zabezpečiť aj galvanické spojenie kostry transformátora s krabicou. Ide o to, keby sa náhodou na kostre transformátora alebo na krabici objavilo sieťové napätie, aby sa bezpečne odviedlo do zeme
- Neutrálny vodič neprerušujeme! Teda poistku, vypínač zapájame na fázu
- Živé vodiče dokonale zaizolujeme, aby sme zabránili dotyku alebo skratu.
- Snažíme sa dodržiavať vhodné farby vodičov tj. Fáza – hnedá neutrálny vodič – modrá ochranný žlto-zelená

Ak ste splnili nasledovné podmienky môžeme sa pustiť do stavby zdroja. Ja som použil 2 moduly zdrojov, pretože chcel som mať možnosť regulovať 2 nezávislé napätia a využiť ho ako symetrický zdroj napr. na testovanie zosilňovačov. Ak aj vy budete chcieť symetrický zdroj treba si uvedomiť, že tieto zdroje musia byť navzájom galvanicky oddelené teda zeme zdrojov nesmieme spájať navzájom a ani s krabicou.

ZDROJ:

Čo sa týka zapojení zdroja, nečíha tu žiadna zrada, len treba dbať na precíznosť. Ja som to trocha podcenil a osvietil som obidva plošáky z opačnej strany. Musel som teda všetky súčiastky dávať opačne a operačné zosilnovače som musel dať „hore bruchom“  Preto sa nenechajte pomýliť obrázkami, mám to zrkadlovo  Po osadení súčiastkami zapojíme potenciometre a výkonový tranzistor na chladič. Tranzistor galvanicky oddelíme sľudovou podložkou a priechodkami. Keďže sa jedná o veľké tepelné straty maximálne okolo 100W a viac, preto musíme dbať aj na dostatočný odvod tepla na chladič. Preto je vhodné použiť teplo- vodivú pastu a dostatočne dimenzovaný chladič. Pomocou potenciometra RV1 nastavíme nulové napätie.

Schéma zapojenia:

DPS s rozmermi 12,5cm x 8,7cm:

Osadenie DPS:

Pripojenie potenciometrov a kabeláže:Zoznam súčiatok:

 R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W -
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm - lineárny
C1 = 3300 uF/50V electrolytic - čím viac tým lepšie
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener 2W
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = KD503 NPN power transistor - alebo iný s podobnými parametrami
U1, U2, U3 = OP07 + pätice
D12 = LED diode -farba ľubovolná

 

MERACIE PANELY:

Schéma meracích panelov je jednoduchá, vyžaduje minimum súčiastok. Pokiaľ nemáte programátor na ATMEL, nezúfajte ATMEGA8 sa programuje veľmi jednoducho, stačí vám nato paralelný port a pár vodičov. Na naprogramovanie použite program PonyProg.
Odkaz na jednoduchý prográmator

DOWNLOAD:
Program HEX pre mikroprocesor


Treba zapojiť dátové vodiče a napájanie 5V pre mikroprocesor, kde ich zapojiť nájdete v datasheete.

Schéma zapojenia:

DPS s rozmermi 5,42cm x 3,98cm:

Osadenie DPS:

Zoznam súčiastok:
R1 - 10k
R2 - 100k
R3 - 7,5K
R4 - 100k
R5 - 5,1k
R6 - 10K
R7 - 1k
C1,C2,C3 - 100nF
C4 - 100uF/16V
C5,C6 - 100nF
P1 - trimer 10k
IC1 - ATMEGA8
Q1 - BS170
U1 - 7812
U2 - 7805
LCD - LCD panel 1x16znakov

Po osadení súčiastkami prepojíme displej napr. drôtikmi s plošným spojom alebo môžeme použiť aj kolíkovú lištu. Ak sa vám po zapojení na displeji nič neukáže nezúfajte, treba nastaviť vhodný jas displeja. Pri testovaní nastal u mňa jeden problém a to ten že podsvietenie displeja pri 5V bralo asi 300mA a to pri stabilizácii s napätia 30V bola neúnosná výkonová strata na stabilizátore. Preto som podsvietenie pripojil cez rezistor 22ohm a prúd sa zmenšil na 50mA a myslím si že podsvietenie je dostatočné.

Zariadenie prepojíme zo zdrojom nasledovne:
- Svorku J1 pripojíme na kondenzátor C1 zdroja teda na usmernené a vyhladené napätie zdroja
- Svorka J2 – slúži na meranie napätia a prúdu
pin pripojený na rezistor R1 pripojíme na (-) pól svorky zdroja
druhý pin pripojený na R2 pripojíme na (+) svorku zdroja
- Svorka J3 - pripojíme na ňu tlačítko – bude slúžiť na nastavenie meracieho panelu - Svorka J4 – môžeme na ňu pripojiť ventilátor, ktorý bude chladiť výkonový prvok podľa zátaže.

Nastavenie meracích panelov: Meracie panely treba po zapnutí nastaviť a nakalibrovať aby zobrazovali presné hodnoty. Spravíme to tak, že na svorku J3 pripojíme tlačítko. Stlačíme ho a držíme potom zapneme zdroj. Na displeji sa vysvieti ellfy.pl, vtedy pustíme tlačítko. Prvým parametrom, ktorý potrebujeme nastaviť je Vref teda referenčné napätie, odmeriame ho na 21 pine mikroprocesora a nastavíme toto napätie pomocou stláčania tlačítka. Keď tlačítko nestlačíme 5 sekúnd, zariadenie sa prepne do ďalšieho nastavenia a to nastavenie odporu, v našom prípade je odpor 0,47ohm. Takisto po nastavení odporu počkáme 5 sekúnd a prepneme sa do nastavenia napätia, pripojíme na svorky multimeter a pomocou tlačítka nastavíme požadovanú hodnotu. Posledný parameter na nastavenie je spínanie ventilátora, nastavíme požadovanú stratu pri ktorej sa ma zopnúť ventilátor.

Záverečné úpravy:

Na záver som sa rozhodol zmeniť vizáž zdroja, tak som sa pustil do tvorby predného panelu. Ja mám overený jeden dobrý spôsob, ktorý vám opíšem v nasledovných riadkoch.
Na začiatok v AutoCad-e alebo v inom programe, ktorý pracuje s milimetrami zostrojíme predný panel, nakreslíme otvory pre potenciometre, svorky, displej. Doplníme texty. Text a otvory dáme bielou farbou, ostatok čierne. Takto spracovaný obrázok vytlačíme na laserovej tlačiarni na fóliu. Následne necháme fóliu pár minút „nasiaknut“ v acetónových výparoch. Tým sa toner naleptá a čierne bude naozaj čierna :) Na fóliu nalepíme samolepiaci papier a vystrihneme otvory pre potenciometre a svorky. Miesto na displej neprelepíme a tým teda ostane priesvitné.

Fotografie výrobku:

Osadený DPS zdroja:

L profil s plechu na uchytenie DPS o krabicu:

Strana DPS zdroja:

Tranzistory umiestnené na chladiči:

Osadený plošný spoj meracieho panelu:

Spojenie DPS meracieho panelu a DPS, funkcia rezistoru v texte

Predný panel bez fólie:

Vnútro zdroja:

Vnútro zdroja:

Hotový výrobok:

Želám vela štastia pri stavbe!

 


20.05.2016

Laboratorní zdroj - 6. část

 10701   0  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5

20.03.2016

Laboratorní zdroj - 3. část

 11538   3  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5

11.08.2013

Regulátor pre indukčné záťaže

 20976   6  Hodnotenie: 4.3333333333333Hodnotenie: 4.3333333333333Hodnotenie: 4.3333333333333Hodnotenie: 4.3333333333333Hodnotenie: 4.3333333333333

21.12.2011

Symetrický zdroj s LM317 a LM337

 30812   19  Hodnotenie: 4.375Hodnotenie: 4.375Hodnotenie: 4.375Hodnotenie: 4.375Hodnotenie: 4.375

Priemerné hodnotenie: 4.59
Hlasov: 61

Vynikajúci

Zvoľte počet hviezdičiek:
Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
ZlýZa obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: Pigi - 31.10.2009
Pekný zdroj. Rovnako ako kopec ďalších sa už dlho chystám postaviť tento zdroj. Avšak ak sa na to podujmem, určite upravím zapojenie podľa svojho gusta. Každopádne pre napájanie OZ použijem samostatné vinutie na transformátore (dôvodom je vyššie výstupné napätie) a taktiež z duše nenávidim usmernovací mostík umiestnený priamo na jednej doske, takže tam použijem radšej monolitický mostík na spoločnom chladiči s trandíkmi. Mám však otázku. AKo sú na tom panelové meráky. Hlavne ich presnosť je dôležitá. A taktiež ako je to sprúdovým obmedzním, či je spoľahlivé. Každopádne zdroj si zaslúži pochvalu. Krásne prevedenie :)
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: zawin - 01.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com
 
Ahoj, co sa tyka dovolim si tvrdit ze su dost presne, nakolko sa daju viacerymi parametrami nakalibrovat aby ukazovali presne hodnoty. Prudove obmedzenie je spolahlive aj pri skrate nepusti viac ako je nastavene.
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: pablox - 01.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.pablox.net
 
Presne tento zdroj aj merak mam postaveny a tiez do krabice z PMDcka :) Len nemam symetricky a mam LCD 2x16. Je to jednoduche a spolahlive aj ked co som niekde cital tak s ozivenim zdrojovej casti mali niektori problemy (ja som sa s nimi nestretol).
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: steve22184 - 01.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Ahoj, ja mam tiez postaveny tento zdroj a fungoval mi na prve zapojenie a tak som potom k nemu dorobil ten meracik a ked som to pozapajal tak sa aj merak "rozbehol" a fungoval asi 10 sekund a potom odisla 7805ka, lepsie povedane 78M05 v smd prevedeni puzdro D2PACK. Tak som ju vyhodil a napojil som na druhy laboratorny zdroj a odber prudu bol 0,7A. Je to ok alebo je niekde zdrada? Len dodam ze merak funguje 100% merane hodnoty boli porovnavane s multimetrom vyssej presnosti a po dokladnom nastaveni trimrov sa da dosiahnut celkom slusna presnost.
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: pablox - 01.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.pablox.net
 
0,7A to sa mi zda moc, ked odpojis podsvietenie LCD aky ma odber? Lebo to podsvietenie zere asi najviac. Inak ja som tam pouzil klasicku 7805ku v TO-220 puzdre a dal som na nu mensi chladic. O tu SMD by som sa bal ze to nevydrzi.
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: roocoX - 02.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
vyborne, lebo s tymi displejami to da roboty, ale ta izolacna paska sa mi tam vobec nepaci, ved su zmrstovacie buzirky alebo len z hrubsieho kablu si mohol vytiahnut izolaciu. inak good
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: zawin - 03.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com
 
Hej pravda, asi to prerobim ani mne sa to tak moc nepaci, tie zavecerne upravy boli trocha na rychlo aj kable podavam do stahovacich pasikov.

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: miroL - 02.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Zatial len tak zbezne som pozeral nahradu za 2N2219 a nic vhodne som nenasiel. Co si pouzil?
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: zawin - 02.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com
 
Cauko, pouzil som KF508

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: Paulie[Sk-Hrc] - 03.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
krasna pracicka. paci sa mi, mozno v buducnosti neco podobne skusim :) ake mas dosiahnute vzdelanie? to len preto aby som vedel porovnat moje skusenosti(skoro ziadne) a ake maju ludia na inych skolach, inac som tretiak na strednej :)pekny den:)
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: zawin - 03.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com
 
Cauko som prvak na vysokej, ale o to vobec nejde a nesuvisi to s mojimi skusenostami s elektro. Vsetko som dosiahol vlastnou snahou a skola mi k tomu trocha dopomohla.. :)

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: sarisHD - 04.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.sarishd.wz.cz/
Ja osobne mam postavený tento zdroj pripadne mozem poskytnúť fotky na inspiráciu=)a som sním velmi spokojný....

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: sarisHD - 11.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.sarishd.wz.cz/
Konečne mam dokoncene meraky mam ale verziu na 2x16!Su úplne perfektne vrelo odporucam...
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: zawin - 11.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com
 
Super a pouzil si moj navrh DPS?
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: sarisHD - 13.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.sarishd.wz.cz/
 
Hej použil!Diky... ale keby bolo viac času teda aj by sa mi chcelo by som navrhol vlasnu lebo mam iny typ lcd ktori ma zapojenie inak (-led+led,1,2,3....14).....
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: shaft - 05.12.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Chcem použiť tiež displej 2x16 a program ktorý vypočíta aj odpor záťaže. Treba zmeniť niektoré súčiastky alebo môžem použiť túto schému?

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: NySher - 21.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Zdravim, chcel by som sa spitat kde sa daju objednat tieho meracie panely ? nemôzem ich nikde najst... dakujem
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: sarisHD - 22.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.sarishd.wz.cz/
 
Ake panaly mas na mysli?? Ak tieto co použil s LCD tak to su doma robene ...
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: ronaldo - 07.01.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
nema niekto spravenu tu schemu zdroja v eagli?

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: SMEDA - 09.01.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Klobuk dole zawin.. hrosne sa mi pači cely zdroj hlavne prevedenie meradiel.... zdroj sa mi zda nieze zlozity ale predsalen... treba si dat zalezat....nieje to uš blikačka ja by som bol rad keby som spravil niečo podobne tomuto tvojmu... tie pekne meradla by boli uš premna extremom kedze ATmega je premna španielska dedina

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: 00miso00 - 17.01.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Dali by sa tie meracie panely použiť aj na iný zdroj ?
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: jirkuvj - 19.01.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
nevidim v tom žádný problém..

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: bobopalo - 26.01.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Zdravim, postavil som si podobny zdroj aj meraky so zobrazovanim 2x16. Zdroj funguje bez akych kolvek problemov akurat mam problem s merakom. Schemu s plosakom na stavbu som pouzil z orig. stranky. Kedze mam v zdroji este navyse +5V vetcu pouzil som tuto pre napajanie a vypustil som stabilizatory. Meranie napatia funguje. Problem mam s meranim prudu. Nech robim co robim stale mam na displayi zobrzenu 0. (Samozrejme zataz mam pripojenu). Nestretol sa niekto s takymto problemom? Dik za pomoc.

Zvýšení výkonu (Hodnotenie: 1)
Od: jirka89 - 06.02.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Zdravím! Chtěl bych se zeptat, jestli by ten zdroj nešel udělat na vyšší proud. Pomocí dvou KD503 spojených paralelně. viz. http://s1.imgupload.cz/img/--/176242/Bk5KD/schema.png
Re: Zvýšení výkonu (Hodnotenie: 1)
Od: foow - 05.02.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
ide to skusil som to sice s iným zdrojom ale ide to a inak ked chces na vecsi prúd pouzi radsej BD912 ako dve KD503 zapojené paralelne (sorry za gramatiku)

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: pablox - 25.02.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.pablox.net
Pokial by mal niekto problem s rozchodenim, pozrite sa ci mate dobre nastavene fusebity (poistky), tu je obrazok ako vyzera nastavenie v PonyProgu http://www.pablox.net/clanky/indikatory/multimeter_zdroj/fuses.jpg

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: copantok - 27.02.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
prave staviam tento zdroj ako rocnikovu pracu, tiez symetricky ale meraky si programujem sam. A mam problem s tym tranzistorom 2n2219. Dal som namiesto neho KF508 aj s chladicom ale strasne sa hreje uz pri odbere 0,2 A, a pri prude nad 1 A uz odide. Viete niekdo kde je problem?
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: foow - 05.02.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
neviem kde je problem ale odporucam BD139

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: domiter1 - 28.02.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Zdravím, nieje náhodou ten plošák zrkadlovo? Lebo včera som si spravil DPS a dnes akurát osádzam a vychádzal som s tohoto nákresu: http://svetelektro.com/Pictures/zdroje/laboratorny/layout.gif a keď pozerám na hotovú konštrukciu tak je to zrkalovo :-) Ale keď som si kontroloval či to sedí mne tak vyzerá že áno...

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: ma1111to - 01.05.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ahoj chcel by som sa opytat co mam zle ked sa po zapnuti napajania ani nerozsvieti ledka ale ked otočim naopak tranzistor Q3 tak vtedy mi svieti a este nemozem regulovat ani napätie ani prud.dakujem

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: lubos895 - 10.07.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
ale trafo si pouzil? a kde by som ho mohol najst, myslim vymontovat a tento zdroj najdete aj na stranke ? a ak by som ho mal tak ako by som ho zapojil? http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: lubos895 - 10.07.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
ake trafo si pouzil? a kde by som ho mohol najst, myslim vymontovat ?Tento zdroj najdete aj na stranke http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html a ak by som ho mal tak ako by som ho zapojil?

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: lubos895 - 11.07.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
popisal by mi niekto ako pracuje to prudove obmedzenie ?
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: baterie - 12.01.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.n-hry.webnode.cz,www.autickarna.er.cz,www.elektronika-navody.cz
 
potrebuji helpnout s vybiranim krabicky!jak to ma byt velke,aby se mi tam vesel i toroid s chladicem a ventilatorem?diky

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: Sunnynko - 21.01.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
ja sa chcem spytat na konkretnejsi typ atmegy...moze to byt aj tato http://www.avelmak.sk/index.php?lm=347&pg=det&article=41272 resp. tato http://www.avelmak.sk/index.php?lm=347&pg=det&article=39336 ??? diky moc
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: baterie - 02.02.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://www.n-hry.webnode.cz,www.autickarna.er.cz,www.elektronika-navody.cz
 
mohou to byt oba.jen jeden je 16bit a druhy 8bit.(16bit je rychlejsi, ale 8bit spolehlivejsi)

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: clim-ber - 30.01.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
moje prevedenie: http://picasaweb.google.com/100381107059173313971/Zdroj2x30V#
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: J-K - 21.02.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
ahoj, prosím ta nemohol by si tam upnut aj tie tvoje plošné spoje ? viac sa my páčia. dik
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: clim-ber - 23.02.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
tak tie som ano nefotil, obycajne klasicke plosaky. a vyberat ich z krabice uz nikdy nebudem, kym daco nezhori :) ledva som to tam vsetko napchal, heh
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: J-K - 23.02.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
nie :-) , myslel som návrhy plošných ciest

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: 4style - 09.03.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ja robim tiez tento zdroj ale nie dvojity. Chcel som sa opytat ze ked mam plastovu krabičku tak kam mam respektive nemam zapojit ochranny vodic? Dakujem za odpoved
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: tomo3030 - 06.05.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
môžeš na jadro trafa alebo tiež na chladič ale v tom pripade musi byť tranzistor Q4 izolovany od chladiča sludovou podložkou ale v podstate je uzemnenie zbytočne je na tebe maš na vyber

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: hives.michal - 30.03.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
nazdar...ten: ,,C1 = 3300 uF/50V electrolytic - čím viac tým lepšie,, to znamena viac napätia ci kapacity?...mam kondenzator 50WV 4700 microF...mozem ho tam dat?
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: tomo3030 - 06.05.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
čim večšia kapacita a ak si chcel napisať že maš 50V 4700 microF kondik tak tam môže isť

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: gagarin4 - 18.04.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Prosím Vás, chcem sa spýtať na ten merací panel. Spravil som si ho, ale neukazuje mi prúd. Mám tam stále 0A. Dalo by sa s tým niečo spraviť, popr. neviete kde by mohla byť chyba?. Za pomoc vopred ďakujem.

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: tonik - 22.04.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ahoj chcel by som sa ta opýtať, že prečo máš,, schému zapojenia normálne, ale osadenie súčiastok máš opačne prečo ? Kokrétne DPS s rozmermi 12,5cm x 8,7cm a Osadený DPS zdroja máš opačne.
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: tomo3030 - 06.05.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
ak si si pozorne čital članok tak tam bolo napísane že omylom vyleptal DPS opačne preto musel všetko sučiastky dať naopak-aj integrače dal horebruchom

nahrada za KD503 (Hodnotenie: 1)
Od: tomo3030 - 06.05.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
ja som použil ako nahradu za KD503(Q4) BD249C ktory sa da lahko kupiť skoro v každom obchode, a Q2 som dal KD135 s malym chladičom a zdroj funguje v pohode

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: predseda_bs - 15.05.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ahojte, mam mensi problem bol mi niekdo ochotny pomoc, potrebujem napalit program do mikrokontrolerov...
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: clim-ber - 20.05.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
to si urobis aj sam doma, je to jednoduche. treba ti stiahnut tie polske HEX subory podla toho, ktoru chces verziu a ake si zohnal displeje ( 1 x 16 znakov alebo dvojriadkovy 2 x 16znakov ), stiahnes si k tomu program, napriklad ja som to robil cez Ponyprog a spravis si taky jednoduchy interfejs na seriovy port pocitaca ( potrebujes paticu na ten integrac, nejake dva odpory a externych + 5V ) cez ktory to potom nahras / napalis. cele to spravit je otazka 20 minut. mozem ti tie veci poslat mailom ak chces , aj ako to asi vyzera.
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: jirka89 - 02.06.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Zdravím všechny bastlíře. Chtěl bych se zeptat, našel jsem doma trafo 2x12V / 2x3A. Myslíte, že by se vyplatilo postavit si 2x tento zdroj s tím, že bych si ho propojoval seriově (24V/3A) a potom paralelně (12V/6A)? Nebo si mám sehnat trafo 2x24V 3A. CO si myslíte?

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: dusik16 - 14.09.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
chcem sa spýtať či môžem použiť namiesto trafa 2x24V trafo 2x25V. Dakujem
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: SPECT - 24.11.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
mozes

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: FilipHullman - 30.10.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Čaute viete mi niekto poradiť kde zoženiem tie LCD panely 1x16 ??
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: SPECT - 24.11.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
gme.sk sos.sk

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: NecKneSS - 21.11.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ahoj, chcem sa spýtať, či napájanie LCD panelov nezaťažuje trafo, a či je to citeľné.

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: dearman - 27.11.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Cawte , možem na tento zdroj použiť trafo 2x24V , 300 VA , symetricke , tka že zapojim + a - a zem nezapojim ? :)
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: NecKneSS - 12.04.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
nie, nemôžeš. to by tam išlo 48V, jedine že by si sekundár v strede predelil a mal by si dve vinutia ...

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: patrik10 - 05.12.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
teraz chcem urobiť tento zdroj, viete mi poradiť,odkial ste objednali tú atmegu8 a používali ste päticu,či netreba?

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: patrik10 - 11.12.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
P1, P2 = 10KOhm - lineárny treba použiť viacotáčkový?

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: homodel - 15.12.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Môžem namisto KD 503 použiť 2x BD 912 tj. 2x 15A. Sú v puzdre TO220 tým pádom nemusím použiť taký veľký chladič. Nemusí byť externý ale neviem či to nespôsobí zvyšovanie teploty vnútri krabice.
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: foow - 24.01.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
ja som pouzil bd 912 ide to v pohode nehreju sa až tak strašne

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: patrik10 - 19.12.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
nemá náhodou niekto popis celého výrobku

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: Jesper31 - 15.01.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Tento zdroj mám tiež postavený ale nie som si istý, že či funguje správne. Regulácia napätia mi funguje správne tá je ok. Chcem sa opýtať, že či je správne že mi ide regulovať prúd iba smerom dole a potenciometer na reguláciu prúdu reagujú len do polovice. Mám doma dosť slabé trafo 24v 0,5A myslíte, že to môže byť tým trafom? Alebo to tak má byť? A ešte mám jeden problém s meracím prístrojom napätie merá ale prúd nie.
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: Jesper31 - 16.01.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
takže už som všetko vyriešil zle som si vysvetlil zopár slov ako regulácia prúdu, pretože tento zdroj má obmedzenie prúdu :)
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: SPECT - 24.02.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
:D na co si staval tento zdroj ked mas trafo 0,5A to si si mohol rovno spravit LM317 .. na 0,5 A by som prudove obmedzenie nepotreboval
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: Jesper31 - 03.03.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
transformátor som už zohnal 24V/5A

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: rocky1441 - 18.01.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Staval som tento zdroj. Zdrojová časť išla v pohode, displej tiež, no aj keď nebola pripojená žiadna záťaž, preblikávali na ňom hodnoty. Pri kalibrácii sa mi všetky hodnoty dali nastaviť až na tú predposlednú kde sa nastavuje napätie. Nedokázalo mi to udržať stálu hodnotu od ktorej by som nastavoval, stále sa to menilo. Neviete v čom môže byť chyba alebo kde by som mal začať hľadať ? DPS aj zapojenie som x-krát kontroloval a na nič som neprišiel, aj nový plošný spoj som robil a po osadení súčiastok to robilo znova.

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: foow - 24.01.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
chcem sa opýtať mám k dispozícii trafo 230V/24V 55W je to dostačujúce ?

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: patrik10 - 11.02.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ahojte , chcem sa spýtať,že kde nájdem päticu na ten mikroprocesor ATMEGA8 ?
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: foow - 20.02.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
poskladaj ju z dvoch mensich petic ja som to tak urobil a pohoda
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: RaZor0l - 25.02.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Ja sa chcem spytat tu atmegu 8 treba aj programovat ? Ked ju nenaprogramujem tak to nebude fungovat ?

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: foow - 20.02.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Tí čo neviete nájsť náhrady za niektoré súšiastky tak čítajte / U1 U2 U3-TL082 / Q4-BD912 / Q2-KD 135 alebo na menšom chladiči / toto mám odskúšané, lebo som to staval a tieto náhrady som použil, nemáte začo :D

cena (Hodnotenie: 1)
Od: PumaSenecka - 10.03.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
krásna práca. chystám sa dačo také spraviť(už pár rokov) Chcem sa spýtať kde si zohnal to trafo a hlavne koľko ta to cele vyšlo. diki.

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: patrik10 - 06.04.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
nevie mi niekto poradiť,že ako treba nastaviť ventilátor na chladenie?

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: homodel - 21.04.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Veľmi pekný zdroj. Postavil som si ho, ale len ako 1-itý do skrinky od PC zdroja, len som zle vytlačil DPS a tak som všetky súčiastky letoval ako SMD. Ale malo to jednu výhodu, nemusel som vŕtať dierky.
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: homodel - 27.04.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Práve som čítal na fóre že tam máš chybu, pretože ak je tam OP07 tak tam RV1 nemá čo robiť. Preto by tam malo byť TL081. Je to pravda?

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: hisopolko167 - 03.05.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ńęŕ÷ŕňü Skype äë˙ Highscreen [s-skypes.com]

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: stenlikobra1 - 01.06.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Pekná práca. :) Práve som ho začal robiť... ale mám otázku: môžem ho napojiť na toroid s napätím 2x30V naprázdnoa 2x2,5A???? Ďakujem.

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: dearman - 01.08.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Cawte , neviete či ma tento zdroj ochranu proti skratu ? A ak hej co je to ?

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: ma1111to - 23.09.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ahojte. Ako je možné, že zdroj je 2x 24V keď OP07 je na max. napájacie napätie 18V. A aj keď tam pripojím 12V trafo funguje mi zdroj a keď tam dám 24V trafo tak mi to na výstupe ukazuje 39V a nedá sa to regulovať.Ďakujem za Vaše názori.

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: simon27 - 03.10.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Dobry den pani :) Tak v prvom rade suhlasim s ostatnymi ze je to zaujimavy zdroj no ale je s nim dost problemov (ako vidite je tu dost komentov o tom ze nieco neide) tak si myslim ze by trebalo napisat nejaky suhrn o oziveni tohto zdroja. Ja osobne s nim mam tiez problem, konkretne so zdrojovou castou (napatie na vystupe je mensie ako 1V ). Merak som este neskusal nakolko neide zdroj ;) Tak dufam ze sa tu najde niekto kto sa do toho rozumie natolko ze by mohol zostavyt nejaky navod na zapojenie (max,min vstupne napatie, pripadne pouzite varianty OZ a tranzistorov) a ozivenie. Bol by som tomu cloveku velmi vdacny :)

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: cviroo15 - 09.01.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Mozem ta poprosit kto ti naprogramoval tu ATMEGU8-PU?
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: skalo - 22.01.2014
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
To naprogramuješ aj sám

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: dearman - 11.02.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Zdravim , robim si tiež tento zdroj. Zdrojová časť išla bez problémov ale mám problém s meracími panelmi. ATMEGU som naprogramoval cez paralelny port. Teda aspoň dúfam :) . Po zapnutí zdroja a podržaní tlačítka by mal na dispelji vybehnúť nápis ellfy.pl lenže mne na displeji svietia iba čierne kocky. Nestretol sa niekto s takým istým problémov ?

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: DAN545 - 15.02.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
chystám sa robiť tento zdroj ale iba 1x a mam len 80W trafo neviete poradiť bude s ním fungovať správne ??

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: dearman - 18.02.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Cawte , v tomto prevední treba odpojiť reset ATMEGY ? A prepojiť R/W a RS s GND ?

Nahrada za Q4 (Hodnotenie: 1)
Od: BrAtKo - 03.03.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ahojte, co poviete na nahradu za Q4 tento MJ15003 z gme ? Ma Ic=20A a Pd=250W, puzdro TO3 ? Ide mi o to, pouzit co najmensi chladic bez ventilatora (konkretne z gme.sk model V7144). Inak zdroj sa vola G400 a vyladene osadenie ma aj http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html. Dikes
Re: Nahrada za Q4 (Hodnotenie: 1)
Od: zonda - 27.03.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Ahojte.Ja mam postaveny tento zdroj už asi 12rokov,a funguje,postavil som ho z elektroinzert,96 rok.chcem si teraz postaviť ten merak,akurat musim najsť niekoho na naprogramovanie ammegy.Ja ma aj druhy zdroj z amara zs 04 akurat som si nakreslil svoj plošak,menši.som spokojny z obydvoma.

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: kaarfii - 23.04.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Jenom k tomu nuláku - není úplně tak pravda, že se nesmí přerušovat. Při použití jednopólového vypínače to je nediskutovatelný, ale pokud použijem dvoupólovej, můžeme vypnutím přerušit kromě fáze i nulák. Z důvodu bezpečnosti to je lepší.

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: tomo27 - 27.11.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Prosím Vas, aké je maximálne meracie napätie tých LCD metrov? Chcel by som to použiť na KAZ 2. Poprípade dalo by a to nejak upraviť aby som ich tam mohol použiť?
Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: Mondes - 29.12.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Zdravím všetkých. Našiel by sa tu niekto kto by mi urobil ten merací modul ? Kompletne s naprogramovaním oživením aj nakalibrovaním. Potreboval by som to do školy na sočku a nemám žiadne skúsenosti s programovaním... dajte mi vedieť na mail mondes55@azet.sk dakujem

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: Prcingeles - 17.05.2014
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Ludia poradte prosím, pravidelne mi odchádza Q2 .. pri veľkom I nemá problém..ale pri veľkom náraze, alebo niekedy aj skrate odíde.. skúšal som už viac druhov pnp čiek a vždy ma opustia

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: matus1255 - 29.01.2015
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Tento zdroj som si vybral na SOČKU. Šiel bez problému na prvé oživenie. Meráky som riešil tak, že som ich kúpil už hotové aj naprogramované. Cena jedného bola 5€. Povedal by som že mi to ušetrilo čas aj peniaze. Fungujú dokonale. Chel by som sa spýtať: robil niekto k tomuto zdroju dokumentáciu ? Veľmi by sa mi to hodilo. Ďakujem za odpoveď. A hlavne sa NEBOJTE pustiť do stavania. Myslím že je to lepšie ako nejaký zosilňovač, ktorý má každý :P

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: matus1255 - 29.01.2015
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Tento zdroj som si vybral na SOČKU. Šiel bez problému na prvé oživenie. Meráky som riešil tak, že som ich kúpil už hotové aj naprogramované. Cena jedného bola 5€. Povedal by som že mi to ušetrilo čas aj peniaze. Fungujú dokonale. Chcel by som sa spýtať: robil niekto k tomuto zdroju dokumentáciu ? Veľmi by sa mi to hodilo. Ďakujem za odpoveď. A hlavne sa NEBOJTE pustiť do stavania. Myslím že je to lepšie ako nejaký zosilňovač, ktorý má každý :P

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: ja-jan - 01.06.2015
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
čau, jen si trochu rejpnu:) neni nahodou dps zrcadlove obracena? a tudis OZ maji obracene nohy?.)

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: KeXT3r - 04.11.2015
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Mám otázku IC1 je napájaný cez R7 to je 30V ale IO je len na 18 ak sa nemýlim

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: palkoelektro - 20.03.2017
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
ahoj nemas k nemu aj podklady pre program eagle? chystam sa na stavbu len vela zo suciastok bude zo suplikovych zasob takze maju ine rozmery preto by som potreboval plosak a schemu v eagle. dakujem.

Re: Dvojitý laboratórny zdroj (Hodnotenie: 1)
Od: FylypS - 29.03.2018
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Čauko, chcel by som sa spýtať ohľadom meráku. Posledná hodnota (napätie) sa pomocou tlačidla vôbec nedala nastaviť. Po istom čase, keď je na zdroji zapojená záťaž, displej píše náhodné znaky. Potom zdroj vypnem a zapnem a ide všetko normálne.. Neviete čo s tým?
Autor stránky je Ondrej Závodský(zawin), o graficky design sa stará Ľuboš Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.12 sekúnd