Svetelektro.com

Svetelektro.com

Meno:
Heslo:

USB Mp3 prehrávač

Kategória: NF technika | 28.04.2010 | Autor: Kado 

V jednom e-shope ma zaujal modul VMusic2, ktorý dokáže prehrávať (mp3, wma) skladby uložené na USB disku. Preto som sa rozhodol, že ho zakúpim a vyskúšam. Predkladané zapojenie slúži na overenie základných funkcií uvedeného modulu. Na ovládanie prehrávača slúži diaľkový ovládač resp. miestne ovládanie, realizované maticovou klávesnicou. Navrhnutá koncepcia obsahuje LCD 2x16, ktorý slúži na zobrazovanie všetkých potrebných údajov a parametrov.

TECHNICKÉ PARAMETRE A FUNKCIE:

Napájacie napätie: 9V až 16V jednosmerných
Prúdový odber: v pohotov. režime - max 15mA
Normálny režim - do 300mA
Podporované audio formáty: mp3, wma (CBR, VBR) max 320kbit/s –závisí od rýchlosti (pomalosti) disku

Módy prehrávania:
- po poradí, po poslednej skladbe – stop
- po poradí, po poslednej skladbe znova od začiatku
- náhodné poradie

Ovládanie:
- miestna maticová klávesnica
- infra diaľkový ovládač, kódovanie RC5 (hardvérovo nastaviteľná adresa ovládača)

Zobrazovanie: - LCD 2x16 znakov
- zobrazovanie uplynutého času prehrávanej skladby
- ID3 tag prehrávanej skladby ( skladateľ – názov skladby)
- hlasitosť (číselný rozsah 0 až 30)
- status prehrávania
- zobrazovanie navoleného módu prehrávania

Automatické vypnutie: za 10min – pri nečinnosti prehrávača

POPIS ZAPOJENIA:

Schéma zapojenia:


Srdcom ovládacej časti je mikrokontrolér (mcu) ATmega8, ktorý zabezpečuje všetky ovládacie činnosti. Kmitočet kryštálu je nutné dodržať, inak dochádza k chybnému dekódovaniu prijímaného infra signálu a chybnému vysielaniu/prijímaniu dát od sériovej linky. Konektor JP1 slúži na pripojenie jednosmerného nestabilizovaného napájacieho napätia pre modul. Napäťový stabilizátor IC2 slúži na stabilizáciu napätia 5V vetvy. Externý vstup prerušenia mcu je využitý pri prijímaní dát z infračerveného ovládača. Konektor SV2 slúži na pripojenie infra prijímača TSOP1736. Prvky R7 a C6 slúžia na filtráciu napájacieho napätia pre tento prijímač. Lokálne ovládanie je tvorené maticovou klávesnicou, ktorá sa pripája na konektor SV3. Konektor SV1 slúži na pripojenie ISP programátora, ktorým sa programuje použitý mcu. Pomocou prepojky JP2 určujeme, akú RC5 adresu infra ovládača bude riadiaca časť akceptovať. Pri rozpojenej prepojke riadiaci modul akceptuje uvedený infra ovládač (RC5 adresa nastavená na 0x08). Pri spojenej prepojke akceptuje originál ovládače od TV (napr. OVP, PHILIPS, kt. majú nastavenú adresu na 0x00, napr. ovládač RC5840, RC5841, RC5214 atď). Program testuje nastavenie prepojky IBA po resete mcu t.j. po pripojení napájania!
LCD sa pripája ku konektoru SV5. Podsvietenie je vyvedené na piny 15 a 16 konektora. Trimrom R8 sa nastavuje kontrast. Tranzistorom Q3 sa ovláda podsvietenie. Obmedzovací odpor R10 pre LEDky podsvietenia, treba zvoliť podľa konkrétneho displeja.
Modul Vmusic2 sa pripája na konektor SV4. Keďže pri testoch nefungovali podľa mojich predstáv podporované komady pre „šetrenie“ energie, zvolil som inú cestu šetrenia energie. Napájanie Vmusic2 sa ovláda pomocou tranzistora Q1. Pri testoch bol použitý bipolárny, lepšie by bolo použiť unipolárny P-FET. Modul pri nevloženom disku odoberá cca 30mA a s diskom omnoho viac . Komu nevadí takýto odber, nemusí Q1 a R4 osadzovať a napájanie modulu Vmusic2 pripojiť priamo na 5V. S modulom Vmusic2 komunikujeme pomocou sériovej linky (RxD, TxD), s parametrami 9600Bd 8N1. CTS pin modulu Vmusic2 treba uzemniť, inak komunikácia nefunguje. Ďalej treba mať správne nastavenú prepojku na module Vmusic2, ktorou sa nastavuje typ komunikácie (USART, SPI). Musí byť nastavená na pozíciu USART. Diódu D2 treba použiť s nízkym úbytkom napätia v priepustnom smere. Vyhovie väčšina schottkyho diód. Pri testovaní, modul fungoval aj s diódou 1N4148.

Infračervený ovládač je tvorený mcu ATtiny2313. Taktovanie mcu zabezpečuje vnútorný RC oscilátor nastavený na 500kHz. Využitím vnútorného oscilátora síce ušetríme tri komponenty, ale pri niektorých mcu nemusí vysielač správne fungovať, keďže kmitočet vnútorného oscilátora je závislý od teploty a veľkosti napájania. V takom prípade môžeme pripojiť externý kryštál (xtal 4MHz+nastavená delička kmitočtu 8) alebo nakalibrovať vnútorný oscilátor. Napájanie zabezpečuje jeden okrúhly 3V článok alebo dve tužkové 1,5V batérie. Treba však použiť obyčajné 1,5V batérie, nie nabíjateľné! Tie majú nízke napätie (mcu pracuje od 2,7V). Na port B sú pripojené ovládacie tlačidlá. Odber prúdu z batérií (pri nestlačenom tlačidle) predstavuje 0,2uA!
Schéma IR ovládača:


FUNKCIA TLAČIDIEL A OVLÁDANIE:

Lokálna klávesnica a DO predstavujú principiálne rovnaké ovládanie zariadenia. Tlačidlo ON/OFF slúži na zapnutie/vypnutie zariadenia. Tlačidlo PLAY MODE/NEXT DIR má dve funkcie: počas prehrávania alebo pauzy sa stlačením začne prehrávať ďalší adresár. Ak je navolené stop, tak sa stláčaním tlačidla mení mód prehrávania nasledovne: (po poradí, po poslednej skladbe – stop) -> (po poradí, po poslednej skladbe znova od začiatku) -> (náhodné poradie) -> .

Tlačidlo PLAY/PAUSE slúži na spustenie/zastavenie prehrávania. STOP slúži na zastavenie prehrávania. Po stlačení tlačidla počas prehrávania/pauzy sa prevedie príkaz stop a zastaví sa prehrávanie aktuálnej skladby. Následním stlačením PLAY/PAUSE sa nezačne prehrávať aktuálne navolená skladba, ale znova od začiatku (ak máme navolený repeat mód, tak sa začne prehrávať náhodne vybraná skladba). NEXT slúži počas prehrávania/pauzy na navolenie dalšej skladby. PREV slúži počas prehrávania/pauzy na posunutie o jednu skladbu dozadu alebo posunutie na začiatok skladby, všetko závisí od uplynutého času prehrávania: ak je aktuál. čas väčší ako 5sec, tak sa stlačením tlačidla posunieme na začiatok skladby, ak je čas menší-rovný 5sec, tak sa stlačením posunieme na predchádzajúcu skladbu. Tlačidlá VOL+ a VOL- slúžia na zmenu hlasitosti, pričom aktívne sú iba v móde stop alebo počas pauzy. Počas prehrávania sa hlasitosť nedá nastaviť z jedného dôvodu, niektoré disky sú dosť pomalé a modul je počas čítania/dekódvania audio súboru dosť vyťažený, pričom odozva modulu počas nastavovania parametra hlasitosti je dosť dlhá a veľmi závisí od rýchlosti použitého disku.
Počas stláčania tlačidiel sa aktivuje LED1, ktorá informuje o úspešnom vykonaní príkazu/ úspešnej zmene parametra. Ak led počas stláčania neblikne, tak zmena príkazu / parametranie je možná.
Funkcia automatického vypnutia, prepne zariadenie po uplynutí 10min do stand-by režimu, pričom počas tejto doby sa nesmie nič prehrávať, vkladať/vyberať disky z usb a nesmú sa stláčať ovládacie tlačidlá (platí pre lokálnu klávesnicu aj DO), inak sa nastavený čas vypnutia opäť nastaví na 10min.

ZOBRAZOVANIE NA LCD:Po resete sa inicializuje LCD a zobrazí sa úvodný text. Po piatich sekundách prejde modul do stand-by režimu. Po stlačení klávesy ON/OFF sa zobrazí úvodný text a program sa pokúša nadviazať komunikáciu s modulom Vmusic2. Ak je komunikácia úspešná, tak sa zobrazí status o vloženom/nevloženom disku, hodnota hlasitosti (po resete je vždy na maxime), ďalej mód prehrávania a prehrávací status (v tomto prípade stop). Ak je komunikácia neúspešná, tak v dolnom riadku ostáva zobrazený nápis o detekovaní modulu. Počas prehrávania sa v hornom riadku aktualizuje uplynutý čas prehrávania skladby. Zobrazovaný čas je vo formáte mm:ss, pričom ak minúty dosiahnu číslo 100, tak sa na prázdnom mieste pred zobraz. časom ukáže číslo 1. Na lcd je možné zobraziť čas max 999min 59sec. Počas pauzy bliká hodnota s časom. V dolnom riadku LCD sa zobrazuje názov skladby v DOS formáte 8.3 (modul Vmusic2 nepodporuje dlhé názvy súborov!) alebo ak skladba obsahuje korektné údaje o ID3 tagu, tak sa zobrazí názov interpreta a názov skladby. Ak je názov dlhší ako je možné zobraziť na LCD (viac ako 16 znakov), potom názov začne dookola skrolovať. Program pre mcu v ovládacom module nepodporuje diakritiku ani špeciálne znaky. Ak sa náhodou v názve vyskytujú slovenské/české znaky s diakritikou, sú zobrazované bez diakritiky! Ďalšie obmedzenie pre id3 tag, je dĺžka názvu interpreta a názvu skladby. Firmware dokáže dekódovať iba 64 znakov pre názov skladby a 64 znakov pre názov interpreta. Ak vznikne nejaká chyba pri komunikácií, tak sa na LCD vypíše zodpovedajúca hláška.


ZÁVER:

Uvedené zapojenie slúži na ovládanie modulu Vmusic2 pomocou mikrokontroléra. Firmware pre mcu ATmega8 predstavuje demo verziu (veľkosť cca 5,5Kbajtu). Bol odskúšaný na module Vmusic2 s verziou firmware V3.68. Keď bude čas, nasledujúce verzie budú doplnené o ďalšie funkcie (pretáčanie počas prehrávania, úprava farby zvuku - basy a výšky), ako aj možnosť prehľadávania adresárov disku s voľbou prehrávania konkrétneho adresára alebo audio súboru.

DOWNLOAD:
Schémy, firmwareDOWNLOAD:
Nová verzia programu

Fotografie:

POUŽITÁ LITERATÚRA:

www.vinculum.com/index.html
www.atmel.com
www.sos.sk
 


28.04.2010

USB Mp3 prehrávač

 46268   78  Hodnotenie: 4.4705882352941Hodnotenie: 4.4705882352941Hodnotenie: 4.4705882352941Hodnotenie: 4.4705882352941Hodnotenie: 4.4705882352941

08.09.2018

Modul koncového zosilňovača C50 Mk2

 11685   1  Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5Hodnotenie: 5

19.07.2010

Reproduktory Visaton EXPERIENCE V 20

 35533   50  Hodnotenie: 4.8823529411765Hodnotenie: 4.8823529411765Hodnotenie: 4.8823529411765Hodnotenie: 4.8823529411765Hodnotenie: 4.8823529411765

Priemerné hodnotenie: 4.47
Hlasov: 17

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:
Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
ZlýZa obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: thompson - 28.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://david.svetelektro.com
kokos kado nemam slov:)

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: sx-studio - 28.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Kado ty si majster svojho remesla :-) paci sa mi to

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: psichac - 28.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://sony-web.wz.cz
kolko ta to cele stalo?
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 28.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
najdrahsi je samotny modul Vmusic2 (cez 33€), potom tam dohromady nic nieje, jedna atmega8, lcd 2x16 a par suciastok okolo...

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 28.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
som este zabudol dodat, ze uvedeny modul Vmusic2 zozeniete napriklad tu: http://sos.sk/?str=371&artnum=60716
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: _jojo10 - 07.03.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Cena toho modulu je hustá

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 28.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
Asi na to zajtra navrhnem plošaky

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: MIRDAS - 29.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Není co dodat,jsi opravdu borec.

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 29.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
No, rano som si privstal, aj tak som naučeny skoro vstavať :D a za hodinku bol plošak hotovy, ale neviem či ho zverejnim , mne vyhovuje absolutne ale či aj vám :D
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: frei - 29.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Zverejni tu dps pls
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 29.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
 
www.boraicho.szm.skvmodul.GIF no čo , možeš byť? :)
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 29.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
 
www.boraicho.szm.sk/vmodul.GIF
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Milan_F - 01.05.2010
 
Máš tam chybu.
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 01.05.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
 
kde?
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Milan_F - 01.05.2010
 
Hledej šmudlo :-)
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 01.05.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
 
Dobra je, nekecaj
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Milan_F - 01.05.2010
 
Nápověda: Týká se to tranzistoru co spíná podsvětlení displeje.
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 01.05.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
 
Kde? ja nič nevidim :)
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Milan_F - 01.05.2010
 
Propoj mezi bází Q1 a R4 je spojenej s GND co jde k osvětlení displeje.
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 01.05.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
 
Ja tam nič take nemam :)
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Milan_F - 01.05.2010
 
Hele mladej, nedělej me mě blbce! Původní obrázek Tebou navržený desky jsem si uložil ještě dřív, než si jí stihnul opravit. Takže smůla! http://yfrog.com/g0vmodulchybag Příště si takovýhle jednání odpust a přiznej chlapsky chybu. Už začínám věřit tomu, proč se tomuhle webu říká Soplweb.
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 02.05.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
 
klud klud ja viem, bola tam chyba, priznavam si to, len srandujem, za to tie smajliki na koniec vety, neboj, priznavam :) ja som prve mal dobre, ešte než som to dal na seb, potom som to prerobil, a som tam spravil tu chybu a už som to opravil, ale dik za upozornenie :)

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: jenda23 - 29.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://jendaelektro.ic.cz
http://www.clexpert.cz/elektro/%28X%281%29A%28VxheaM6qImP5CIXW3ewN1HK1-dJWdGugNSDbC3pLlmaBgVl5rWzP4bMQ5oEUuK5PD_gSGpgOps5iSY0MCwW_QTvApVK4q3-o3ghi_x1Tb6E1%29%29/vinculum/do*****ents/an_vmusic.pdf tu je podobný zapojení
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 29.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
 
Nefachči

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: orvi - 30.04.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
tak toto ma dostalo, je to hustyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy bez komentara, nemem co vytknut
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: _jojo10 - 07.03.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
No rozhodně je to mazec

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Milan_F - 30.04.2010
Kado: Zkoušel jsi s jak velkými USB flash disky si umí modul VMusic2 poradit? A zvládne i přenosné USB HDD?
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 01.05.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
no pri testoch som pouzil: 4GB a 128MB usb kluc, dva typy USB/SD citaciek s 2GB, 128MB kartami, dalej som skusal mp3 prehravac TEAC (v pozicii usb disku s int pamatou 4GB), extern disky som neskusal... modul Vmusic2 podporuje suborovy system FAT a FAT32, takze externy disk by mal byt naformatovany v nejakom z uvedenych systemov...
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Milan_F - 01.05.2010
 
Ptám se kvůli mojí zkušenosti s Transnitterem DigiDock. S 2GB Fleškama funguje bez problémů, ale 4GB už nikoli. Přehraje jen část souborů a zbytek paměti jakoby nebyl. No a s přenosnym HDD se vůbec nekamarádí. Steně tak autorádio s USB co mi prošlo rukama . Napadlo mě z tohohle modulu vyrobit jakýsi stolní MP3 přehrávač či jukebox s přenosným diskem(500GB stojí kolem 2tisíc), aby mi kvůli muzice nemusel běžet počítač . Ale to by vyžadovalo větší diplej pro pohodlné procházení adresářů atd. Ještě jeden dotaz: Jak je na tom modul s procházením víceúrovňové struktury adresářů. Umí či neumí? Ber můj příspěvek jen jako případnej další podnět k bastlení. Pozn.: Co se týče programování tak jsem totální analfabet a umim si spleskat nejakej ten jednodušší programovací přípravek a natlačit výpis do procesoru.
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 01.05.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
komandy pre Vmusic2 su podobne tym z DOSu (MD, RD, CD, CD.., atd), je mozne dostat sa do adresarov, kt nie su priamo v korenovom adresari disku, ale v nejakom dalsom adresari...Neskusal som do akej "hlbky" sa da dostat, ale mam overene nasledovne: ROOT/DIR1/DIR2/DIR3/mp3 subor co sa mi nepaci, ze firmware vo Vmusic2 nepodporuje dlhe nazvy suborov, takze pri prehladavani su k dispozicii iba nazvy v dos formate 8.3

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: bobor1992 - 21.05.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://vapno.mysteria.cz
Paráda :) len celkovo troška zamrzí že som ešte asi ani nevidel nejaké to prenosné zariadenie ktoré by prečítalo NTFS. Naposledy takto pri dlhej ceste autom "čo ideme počúvať?" "ja neviem...mám tu disk, tam mám všetku hudbu" tak som pripojil do rádia, disk sa rozbehol ale nenačítalo ho. Rovnaká situácia sa stala pri rádijku s USBčkom (to je diskutabilné lebo ono nevie poriadne ani FAT a preskakuje ako sa mu chce) a aj prenosné DVD ma sklamalo

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 21.05.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
No ja to už mam postavene, len neviem prečo mi to mrzne ked je pripojeny modul, ked je odpojeny funguje to ale ked je pripojeny zamrzne to.
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 21.05.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
no máš tam chybu...hľadaj
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: _jojo10 - 07.03.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Dobrá rada :)

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: jozifek15 - 25.05.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
nedal by sa kustik upravit na satovy HDD ? bo ja som elektrotechnik amater XD. Diiki
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 26.05.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
 
Nebodaj to chceš postaviť?

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: marekh1 - 03.06.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
prosím Vás máte niekto k tomu DPS chcel by som to postaviť

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Milan_F - 26.06.2010
Konečně se mi podařilo sehnat všecko potřebný a přehrávač už přehrává. Jedinej zádrhel byly pojistky při programování ATmegy. Jsem si pořádně neprošel datasheet a naprogramoval interní oscilátor a pak se divil že to nechodí. Vzalo to všechny flešky co mám (128MB, 1 a 4GB), ale s externím diskem a čtečku s xD kartou se to nekamarádí. Kado: Pokračuješ dál na vývoji firmwaru?
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 29.06.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
pokracujem na verzii, kt. bude podporovat prezeranie adresarov na disku, spustanie navolenej skladby atd...
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Milan_F - 02.07.2010
 
Takže nakonec to kamarádí i s přenosným HDD. Vyzkoušeno 10 a 40GB :-)
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 02.07.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
 
Milan, robil si k tomu aj dialkove? A idu ti prepinať adresare?
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Milan_F - 02.07.2010
 
Nedělal. Jen jsem vyzkoušel dálkáče od dvou tv a pokud si dobře vzpomínám tak přepínání adresářů nechodilo.
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Milan_F - 02.07.2010
 
Takže přepínání adresářů s DO od TV funguje.
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 03.07.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
 
DO si použil od TV alebo ten ktory tu spravil KADO?
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Milan_F - 03.07.2010
 
Dyť píšu že od telky.
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: _jojo10 - 07.03.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Stačí se podívat na DO a je jasném že je od TV.

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Atlan - 19.07.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Mozem sa opytat preco to nepodporuje diakritiku ??? Mohol by si za ID3 texr vlozit medezru * a medzeru a az tak aby bokracoval ID3 tag od zaciatku...troska sa to zprehladni...
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 20.07.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
prilozeny hex program je len demo, skrolovanie textu s diakritikou na 2x16 znak displeji je trosku ina kava, treba dynamicky menit sadu uzivatelskych znakov podla aktual poziadaviek pocas vykreslovania, uzivatelskych znakov je len 8, takze je to bieda hviezdicku by som teoreticky mohol vlozit za id3tag, ale az ked bude viacej casu na upravu firmware...
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Atlan - 23.07.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
A nevies mi povedat..preco niektore piesne neprekoduje podla IDtagu...pritom v subore sa nachada idtag. Winamp ho zobrazi len rprehravac ho ignoruje... robi to bez zjavneho suvisu.....
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 23.07.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
obmedzenia vo firmveri pre id3 tag su popisane v clanku, dalej ak posielany id3 tag nema v "kolonkach" vyplneny nazov interpreta a nazov skladby, id3 sa nezobrazi, akym sposobom dekoduje id3 tag firmware v module Vmusic2 to ja netusim, ja len poznam format aky posiela id3 tag po seriovej linke mne , teda ovladaciemu modulu...
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Atlan - 26.07.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
No chyba bola v id tagu, bol tam nakpirovany nejaky prazdny znak, ktory vadil modulu Vmusic2... tak ze sem tam upravujem tagy tj mazem medzery a davam standartne medzernikm....

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: adam_pitak - 29.07.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=316713#316713
zaujimalo by ma aku kniznicu pouzivas na obsluhu dialkoveho RC5?? mohol by si prezradit?? :P a na ten prehravac existuje tez nejaka kniznica s procedurmi alebo si si ich vytvoril sam??
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 30.07.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
dekodovanie a posielanie komandov z/do Vmusic som napisal od nuly, dekodovanie RC5 je prevzate...je toho plny web, staci hladat, na dekodovanie sa vyuziva jedno extern prerusenie, reagujuce na zostupnu hranu a jeden casovac...
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: adam_pitak - 30.07.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=316713#316713
 
okis diki za info, len by som chcel aby si mi poradil uz odskusanu aby som sa potom necudoval ze mi to nejde (sorac za doternost robim iba s tym co je uz odskusane). vopred diki
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Atlan - 01.08.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Ono stymi ovladacmi moze byt problem s casovanim maju totizto +- nejake odchylky...
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: adam_pitak - 01.08.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=316713#316713
 
jasne jasne len mi prosiiim Vasa odporucte funkcnu kniznicu :)
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Atlan - 03.08.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Tu nieco mas http://leteckaposta.cz/330168242 to je upravene pre atmega8 a interny 8Mhz oscilator. setb a clrb mozes vyhodit to bolo len na testovanie setb(PORTC,0); clrb(PORTC,0); celkom dole je vypustene zistovanie adresy zariadenia, treba pripadne doplnit vid bud 00h alebo 05h vid riadky //// if (rc5.data[1]) return; //ak adresa nieje 0 return
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: adam_pitak - 10.08.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=316713#316713
 
diki len to budem musiet riadne poupravovat a pochopit

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: vodič - 01.08.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Jaké je využítí tohoto zařízení. Jde to třeba připojit k autorádiu.
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: vodič - 01.08.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Třeba autorádio BLAUPUNKT COACH CRD41.
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: adam_pitak - 01.08.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=316713#316713
 
zariadenie na prehravanie MP3 z USB pamatoveho zariadenia a obycajne ovladanie (dialkovo) takze skor vyuzitie v izbe ako v aute ale dalo by sa ak mas na radiu vstup (nejake AUX) a vyhodis dialkove ovladanie - asi by bolo zbytocne :D
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 28.08.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
 
Ano da sa, osobne ho použivam aj v aute, akurat treba chladič na 7805
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: djejsy - 18.09.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Cavte nemate niekto navrh DPS? Ten link co tu je uz nefunguje prosi dajte to sem niekto :)
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: boraicho - 21.09.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://amatershop.ic.cz/
 
DPS som poslal administratorovi aby ju zverejnil ale ešte to neurobil.

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: benqo - 12.10.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
mozem sa spytat ze ake lcd display treba pouzit?? ci hocijaky kt, ma zobrazovanie 2x16 znakov
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 15.10.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
mozes pouzit hocijaky 2x16 s radicom kompatibilnym s HD44780
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: benqo - 17.10.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
diky
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: sonic - 02.02.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
A nestaci si kupit len VDRIVE2 lebo menej stoji a ten jack vlastne nepotrebujes... ci hej?

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: sonic - 02.02.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
A nestaci si kupit len VDRIVE2 lebo menej stoji a ten jack vlastne nepotrebujes... ci hej?
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 20.06.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
nie, treba modul VMUSIC2

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: xxx3l - 03.02.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
v pohode:D program do CPU si vymyslel ty?
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 02.01.2012
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
a kto asi?

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: drdek - 06.03.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
mám to postavené , ale keď napíše detect vmusic2 tak sa nič nedeje nechce to komunikovať . Kde by som mohol mať chybu? ďakujem
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 10.03.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
mas dobre zalozenu prepojku na module Vmusic2??? musi byt nastavena tak, aby komunikacia prebiehala cez uart
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 10.03.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
dodrzal si toto : S modulom Vmusic2 komunikujeme pomocou sériovej linky (RxD, TxD), s parametrami 9600Bd 8N1. CTS pin modulu Vmusic2 treba uzemniť, inak komunikácia nefunguje. Ďalej treba mať správne nastavenú prepojku na module Vmusic2, ktorou sa nastavuje typ komunikácie (USART, SPI). Musí byť nastavená na pozíciu USART. Diódu D2 treba použiť s nízkym úbytkom napätia v priepustnom smere. Vyhovie väčšina schottkyho diód. Pri testovaní, modul fungoval aj s diódou 1N4148.
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: drdek - 22.04.2013
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
prepojka je správne , CTS je uzemnený . To s tou sériovou linkou to si myslel pri napalovaní programu?

Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 07.10.2014
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
kto by chcel original dialkovy ovladac, tak tu je za smiesnu cenu: http://www.limel.sk/detail/2922/do-rc5840-ovp-1-ks/
Re: USB Mp3 prehrávač (Hodnotenie: 1)
Od: Kado - 07.10.2014
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
alebo aj tento, kt. je priamo popisany v uvedenom clanku: http://www.limel.sk/detail/2895/do-rc5841-ovp-original-rc2819/
Autor stránky je Ondrej Závodský(zawin), o graficky design sa stará Ľuboš Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.08 sekúnd