SVETELEKTRO

Ruské tranzistory

10

Relé FINDER

10

9-polohový prepínač

10

6V Motorček JGA25 370

10

PD104SL3H2 / PD104SL3N2 TFT LCD displej (LVDS)

10

LM3886T

10

PTC termistory (pozistory) pre TV / CRT monitory

10

lm723

10

Kondenzátory

12

Elektronické rele

12

Bezpečnostné relé

13

Výkonové odpory HSC200R47J

13

Napájací zdroj 5v 55A

15

CARLO GAVAZZI – CLD2ET1CM24 -Vyhodnocovacie relé

15

Časové relé

16

Elektronické rele

16

Vačkové spínače IP65

19

Napájacie zdroje SOLA

20

TRACO POWER – TPC 030-112

21

NOS SBM-20 Geiger-Müllerova trubice

25