Model 48022 + stabilizátor 5/3,3V

 

Tento variant je drahší, ale určite splní všetky požiadavky. Potrebujeme sa iba rozhodnúť, či použijeme lineárny alebo spínaný regulátor napätia 5/3,3V. Lineárny regulátor je lacnejší, dokážeme mu ale poskytnúť primeraný chladič?

V najhoršom prípade môže byť jednosmerné výstupné napätie meniča 48022, Vout=5V + E1 + E2 + E3 = 5 + 5% + 5% + 3% = 5,65V. Pri maximálnom odbere 250mA bude na lineárnom stabilizátore výkonová strata 0,25*(5,65 – 3,3)=0,59W.

Uvažujme s max. teplotou čipu 105°C, aby sa neprehrievali súčiastky v blízkom okolí regulátora. Pri teplote okolia 80°C potrebujeme, aby tepelný odpor medzi čipom a okolím bol menší ako (105-80)/0,59=42,4 K/W. Pri použití stabilizátora v puzdre WDFN-6 s chladiacou plôškou (tepelný odpor medzi čipom a chladiacou plôškou 5,4°C/W) na to bude potrebné približne 13,5cm2 4-vrstvového plošného spoja. (AN-2020 Thermal Design By Insight, Not Hindsight).

V tomto prípade nie je potrebné použiť spínaný regulátor napätia, plocha plošného spoja potrebná na chladenie lineárneho regulátora je akceptovateľná. Toto riešenie je teda technicky realizovateľné.

Viac informácií, nielen o produktoch série 48000, nájdete na našej mikrostránke značky Myrra, alebo nás prosím kontaktujte na adrese myrra@soselectronic.com