SVETELEKTRO

6. júna 2022   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Ako vybrať vhodný rezervný prevodník analógových procesných signálov pre údržbu MaR obvodov?


VENIO

I4P univerzálny prevodník analógových signálov s displejom

 

 

Pre množstvo meracích obvodov v priemysle je v praxi používaných veľa druhov prevodníkov analógových signálov vhodných na mieru daného obvodu. Pre elektro a MaR údržbu tak vzniká často dilema, aké prevodníky držať skladom, aby pokryli z tejto rezervy prípadný výpadok funkcie či inú poruchu.

Pred samotnou inštaláciou je obvykle nutné vykonať aj prednastavenie resp. parametrizáciu prevodníka. Túto úlohu už dnes rieši väčšina výrobcov pomocou aplikácie v PC s pripojením cez USB, alebo bezdrátovým spojením. To je síce veľká pomoc, ale ak máte nainštalovaných niekoľko prevodníkov od viacerých výrobcov, pre rôzne rozsahy hodnôt, musíte byť pripravení na všetky varianty a situácia sa znovu komplikuje.

Z prevereného sortimentu výrobcu FEMA Elecrónica SA prinášame riešenie vhodné práve pre takéto situácie. Univerzálny prevodník I4P ponúka riešenie pre takmer každú kombináciu vstupných a vystupných signálov a to všetko bez nutnosti pripájania sa k PC či smartfónu. Prevodník I4P má zabudovaný displej a v pamäti uložených 120 kombinácií typov a rozsahov vstupov/výstupov.

Umožňuje tak jedným zariadením pripojiť vstup z oblasti procesných signálov 4-20mA, 0-10V, tiež snímače teploty RTD, TC ako aj potenciometre a odporové snímače. Na výstupnej strane je k dispozícii konfigurovateľný signál v rozsahu 4-20 mA (aktívny alebo pasívny) alebo 0-10 VDC.

Výstupný signál môže byť zrkadlený v rozsahu 0-100% vstupu, ale aj užívateľsky naškálovaný podľa požiadavky zákazníka. A to platí nielen pre výstupný ale aj pre vstupný signál. Možnosť škálovania obidvoch signálov prináša k dispozícii úplné individuálne prispôsobenie danej situácii.

Prevodník analógových signálov I4P navyše v prípade potreby poskytuje na vstupnej strane budiace napätie na napájanie snímača s analógovým signálom. Akceptuje širokú škálu teplotných snímačov vrátane Pt100, Pt500, Pt1000, termočlánkov J, K, N, E, T, R, S, C a B, a snímačov NTC v rozsahu od 44004 do 44008 a od 44030 do 44034. Tiež podporuje nastaviteľný rozsah snímačov NTC s konfigurovateľnými parametrami R25 a ß.

Aby sa užívateľ nemusel trápiť s riešením napájacieho napätia, prevodník je konštruovaný pre napájacie napätie v univerzálnom rozsahu od 18 do 265 VAC/VDC. Naviac, všetky obvody sú nazvzájom gavlanicky oddelené.

Galvanické oddelenie poskytuje 3-cestná izolácia medzi vstupom, výstupom a napájacím obvodom.

Galvanická izolácia zabraňuje zemným slučkám a prechodovým javom, chráni pripojené zariadenia a integritu signálu.

Postup pri inštaláciia a konfigurácia:

K dispozícii sú preddefinované konfiguračné kódy pre rýchle a jednoduché nastavenie.

 

Jednoducho vyberiete z menu a pamäte predefinovaný kód pre vašu aplikáciu, pripojíte podľa schémy vhodné svorky a zariadenie je pripravené na prevádzku. Pre individuálne užívateľské nastavenie je ponuka rozšírenej konfigurácie, ktorá umožní prispôsobenie vstupného aj výstupného rozsahu signálu na špecifické požadované hodnoty. Konfiguráciu vykoná pracovník počas inštalácie jednoducho cez prednú tlačidlovú klávesnicu a displej.

Predný informačný displej je prispôsobený pre konfiguráciu, ako aj systémové informácie. Môže teda zobrazovať nasledovné údaje:

– hodnotu vstupného signálu

– hodnotu výstupného signálu

– konfiguračný kód

– percentuálnu hodnotu signálu

– procesnú hodnotu

Ďalšou nespornou výhodou je zabudovaná funkcia „FORCE“, ktorá umožňuje manuálne generovanie signálu na výstupe s minimálnou a maximálnou hodnotou určenou na nastavenie alebo overenie diaľkového prístrojového vybavenia už počas inštalácie.

Znamená to, že užívateľ môže generovať výstupný signál z I4P napríklad pre riadiace PLC aj bez pripojeného snímača na vstupe.

I4P má tiež k dispozícii „SOS“ režim na pomoc pri kritickej údržbe a opravách. Počas aktiváie SOS režimu, prevodník drží stabilnú úroveň výstupného signálu, aby tak bolo umožňené vymeniť alebo opraviť zdrojový snímač

a to bez ovplyvnenia PLC alebo procesu na výstupnej strane prevodníka I4P.

Konfigurovateľný filter odmietnutia frekvencie „Power filter“ umožňuje nastaviť filtrovanie vstupného signálu očisteného o zvolenú frekvenciu 50 alebo 60 Hz.

Funkcia „Heslo“ je určená na blokovanie prístupu neoprávnených osôb do „ponuky konfigurácie“.

I4P je univerzálny priemyslený prevodník analógových signálov s galvanickým oddelením, ktorý je navrhnutý pre priemyselné použitie s možnosťou rýchlej integrácie do takmer neobmedzeného rozsahu inštallácií a aplikácií.

Univerzálny prevodník I4P objednáte priamo cez e-shop tu:

https://eshop.venio.sk/i4p-univerzalny-prevodnik-signalov-s-displejom/

 

Detaily a technický popis nájdete na stránkach spoločnosti VENIO, s.r.o.

https://venio.sk/produkty/i4p-univerzalny-prevodnik-signalov/

 

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (5)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (1)

Pridaj komentár