SVETELEKTRO

17. novembra 2006   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Akustický spínač


james999

Slouží ke spínání obvodů při sebemenším projevu zvuku, kterým může být krátký třesk, hlas, vrznutí dveří, kroky nebo jakýkoliv akustický slyšitelný signál. Lze použít jako bezpečnostní alarm, pro spínání zařízení nebo pro obdobné účely. Zvuk se snímá mikrofonem, který musí mít požadovanou citlivost.

Akustický spínač
Slouží ke spínání obvodů při sebemenším projevu zvuku, kterým může být krátký třesk, hlas, vrznutí dveří, kroky nebo jakýkoliv akustický slyšitelný signál. Lze použít jako bezpečnostní alarm, pro spínání zařízení nebo pro obdobné účely. Zvuk se snímá mikrofonem, který musí mít požadovanou citlivost.
Zařízení je napájeno ze zdroje stejnosměrného napětí 9 až 12 V, přivedeného ke svorkám OV a VCC.Jeho vyhlazení zajišťují kondenzátory C1 a C2.Ke snímání zvuku je použit elektretový mikrofon M11 s typovým označením ECM60.Vzhledem k tomu,že v tomto typu mikrofonu je již vestavěn předzesilovač,musí být napájen.Napájecí napětí je na něj přiváděno přes rezistor R1.Kondenzátor C3odděluje stejnosměrnou složku signálu,odebíraného z mikrofonu,na neinvertující vstup zesilovače IO1A se dostává jen střídavá složka.Rezistory R2 a R3 určují pracovní bod pro zesilovač IO1A.Zesílení zesilovače je dáno poměrem odporu trimru P1 a rezistoru R4.Kondenzátory C4 a C5 upravující zesílení IO1A tak,aby nebyl zesilován signál s nízkými kmitočty(brum) a s kmitočty vyššími než asi 2 kHz.Největší zesílení je v oblasti 700 až 2000 Hz.Trimrem P1 lze měnit zesílení zesilovače v rozmezí asi od 1 do 100.a tím i řidit citlivost celého zařízení v tomto rozsahu.Z výstupu IO1A je signál veden přes kondenzátor C6 na integrovaný obvod IO1B.Rezistory R5 až R7 je nastaven pracovní bod zesilovače přibližně na střed napájecího napětí.Signál je přes kondenzátor C6 veden na invertující vstup IO1B přímo a na neinvertující vstup přes zpožďovací člen,osazený rezistory R6,R8 a kondenzátorem C7.Operační zesilovač IO1B pracuje jako klopný obvod.Dioda D2 propustí z výstupu IO1B pouze kladné napěťové špičky.Takto upraveným signálem je nabíjen přes rezistor R10,kondenzátor C11.Napětí na kondenzátoru stoupá až na úroveň,postačující ke změně stavu klopného obvodu IO1A.V okamžiku překlopení se na výstup Q přepíše úroveň ze vstupu.Protože je zavedena zpětná vazba z invertujícího výstupu Q na vstup D.je zajištěno,že při každém následujícím impulsu se klopný obvod vždy překlopí (obvod pracuje jako dělička dvěma.Rezistor R12 s kondenzátorem C10 zpozdí změnu stavu na výstupu klopného obvodu vzhledem k jeho vstupnímu signálu o asi 1 s.Toto zpoždění je nutné,protože napětí na kondenzátoru se nezvyšuje rychle a klopný obvod by tak mohl reagovat na více impulsů a chovat se chaoticky. Kondenzátor C11 se v klidu (není snímán žádný zvuk) vybíjí přes rezistor R13. Signál z výstupu IO2A Q (vývod1) je přes rezistor R14 přiveden na bázi tranzistoru T1, přes nějž je-li ve vodivém stavu-prochází proud do propojené zátěže.Z invertujícího výstupu(vývod 2) je signál přiveden na svítivou diodu D1,která indikuje sepnutí tranzistoru.Rezistor R9 omezuje proud,procházející touto diodou.Dioda D3 chrání tranzistor před napěťovými špičkami,vznikající v případě,kdy je na výstup připojena na indukční zátěž (např.relé).Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (1)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)
Najnovšie články od james999 (zobraziť všetky)

Komentáre (5)

  1. 6maros6 píše:

    Ja som tiež asi pred rokom robil niečo podobné na sutaži no schema bola o čosi ťažšia ale zo zapojením nebol problém je tam dosť velka citlivosť da sa tam nadstaviť počet tlesknutí a ako má zopnuť rele doma ho používam na 220v žiarovku napajanie spinača je 12v

Pridaj komentár