SVETELEKTRO

6. júna 2012   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Amatérska robotika – časť 1.


elektonik737

Rozhodol som sa začať písať tento seriál pre zvýšený záujem o amatérsku robotiku.

Po oboznámení sa so základmi si ukážeme:
– stavbu a použitie senzorov (čiary, prekážok, neelektrických veličín)
– návrh a zostrojenie mechanickej časti robota (podvozky)
– funkčné konštrukcie robotov (vytvorím a zverejním konštrukcie mobilných robotov)

1. Úvod


Robot je automatické zariadenie schopné reagovať na podnety okolia a spätne naň pôsobiť.
Zaraďujeme ho k automatom alebo je počítačom riadený integrovaný systém, schopný autonómnej, cieľovo orientovanej interakcie s prirodzeným prostredím podľa inštrukcií človeka. Interakcia spočíva vo vnímaní prostredia, jeho rozpoznávaní, v manipulácii s predmetmi alebo v pohybe v prostredí (1). Viem z vlastnej skúsenosti, aké je ťažké skonštruovať robot bez všetkých základných poznatkov. Strávil som veľa času čítaním článkov o robotike, robotoch, senzoroch a zapojeniach. Preto som sa rozhodol uľahčiť prácu ostatným technikom, ktorí by si radi zhotovili vlastný robot, ale nemajú predstavu, na akých princípoch funguje a čo je potrebné k jeho zhotoveniu.

2. Roboty


Skladajú sa zo subsystémov:
– pohonný (akčný) subsystém
– riadiaci subsystém
– senzorický subsystém
– komunikačný subsystém
– napájanie

2.1. Pohonný subsystém


Veľmi obľúbený pohon pre mobilný robot je jednosmerný motorček (JM) alebo modelárske servá

Jednosmerný motorček (JM) – s permanentným magnetom má svoje klady aj zápory.
Výhodami sú – primeraná cena, dostupnosť, jednoduché riadenie otáčok a zmyslu otáčania.
Nevýhodami sú – vysoké otáčky a malý krútiaci moment ( nutné použitie prevodovky), drahá úprava pre polohové riadenie.
Na riadenie malých JM je vhodný integrovaný obvod L293D pre jeho nízku cenu, možnosť pripojiť 2 DC motory napájané napätím až 24V a PWM (ovládanie výkonu dĺžkou a počtom pulzov).

Modelárske servo


Pod týmto pojmom rozumieme jednosmerný motorček s prevodovkou a riadiacou elektronikou . Serva majú obmedzenie uhla natočenia. Po jednoduchej mechanickej úprave je to obojsmerný motor bez obmedzenia, hriadeľ sa otáča kontinuálne na obe strany alebo prípadne stojí. Servo sa riadi impulzmi s periódou 20ms a šírkou pulzu 1 až 2ms.

Impulz s dĺžkou 1ms – otáča hriadeľ serva doľava.

Impulz s dĺžkou 2ms – otáča hriadeľ serva doprava.
Impulz dĺžky 1,5ms spôsobí zastavenie serva.

2.2. Riadiaci subsystém


Riadenie robota môže byt realizované pomocou osobného počítača mikroprocesorom , prípadne logickými obvodmi. Pre úplných začiatočníkov je najlepším riešením MCU, pretože má jednoduché zapojenie v obvode, nízku cenu a možnosť zmeny programu.

V súčasnosti sa často používajú procesory rady AVR, ktoré vyrába firma ATMEL. Atmegy môžeme programovať v jazyku C, v assemblery, ale pre pohodlných existuje ešte jedna možnosť a to použiť open source platformu Arduino . Jedná sa plošný spoj s perifériami a procesorom atmega 8/168/328, ktorý sa dá preprogramovať pomocou USB kábla. Na stránke arduino.cc sa dá stiahnuť prostredie na písanie a ladenie programu. Obsahuje taktiež terminál pre sériovú komunikáciu, kde sa dajú napríklad online sledovať dáta a procesy v procesore. Keď sme sa už rozhodli pre túto platformu máme dve možnosti ako si ju zaobstarať . Buď si ju kúpime v nejakom e-shope za par eur, alebo si ju vyrobíme (https://arduino.cc/en/Main/Hardware návrhy sú v EAGLE).

Dnešná časť je už na konci, ale v blízkej dobe vyjde druhá časť, ktorá nás zoznámi s prostredím Arduino. Nahráme si do procesora program a taktiež ukážem, ako sa dá získať súbor Intelhex, spustiteľný na hociktorej verzií procesora Atmega8 taktovanom na frekvenciu 16MHz.

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (1)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Komentáre (9)

  1. Petus píše:

    nejsem si jist, ale nemá tam být atmega 88/168/328 ?

    ktorý sa dá preprogramovať pomocou USB kábla – takže funguje jako BiProg do kterého lze možné ještě zapsat svůj program?

Pridaj komentár