SVETELEKTRO

25. októbra 2014   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Amparo – řešení jistících a spínacích prvků pro řadovou zástavbu


Schrack Technik spol. sro

Hledáte vhodné komponenty jistících a spínacích prvků pro domovní rozváděče a rozvodnice? Potřebujete bezpečné prvky, které splňují ověřené normy a standardy za rozumnou cenu a jsou ihned k dispozici?“ Připravujete se na novou elektroinstalaci ve Vašem domě?

V domovní zástavbě, bytových jednotkách a domech naleznete nepřeberné množství nejrůznějších inženýrských a technologických sítí a rozvodů. Není nutné zdůrazňovat, že veškeré a nejen elektroinstalační rozvody u objektů musí být v souladu s obecně platnými předpisy a po samotné instalaci musí být řádně proměřeny a předány společně s měřicím protokolem či revizní zprávou.
Například stavební zákon osvětluje význam samotného provádění elektrické sítě a určuje jednotlivé typy použitých výrobků. Vše se zkoumá z pohledu bezpečnosti, stability, ochrany zdraví a prostředí.
 
Každého asi napadne, že je nutné dodržovat základní pravidla ochrany před úrazem elektrickým proudem. K tomu musí být uzpůsobeny i jednotlivé prvky celé elektroinstalace. Vše popisuje řada norem ČSN 33 2000.
 
V elektrických sítích musíme počítat s možností výskytu poruch, které mohou být zapříčiněny stárnutím materiálu, atmosférickými vlivy, špatnou funkcí některých řídicích prvků nebo chybným zásahem člověka. Instalaci musí provádět vyškolený pracovník s řádnými osvědčeními.
 
Zkraty jsou nejčastější poruchou v elektrickém rozvodu. Nabývají hodnot až desetinásobně vyšších než jsou jmenovité proudy a působí jak na vodiče, tak na konstrukční prvky připojených v síti a jsou nebezpečné tepelným namáháním vodiče i jeho izolace. Proto je vhodné sledovat u jednotlivých komponent všechny technické parametry.
 
Součástí každé elektroinstalace rodinného domu jsou rozvaděče nízkého napětí.   Vyrábějí se v různém provedení, velikostech, s různým počtem polí a s různým počtem modulů.

AMPARO…
Amparo představuje produktovou řadu složenou z komponent jistících a spínacích prvků včetně příslušenství. Prvky jsou určeny pro domovní a bytovou zástavbu a splňují vše, co bylo zmíněno v předchozích odstavcích. Pomocí komponent Amparo můžete vybudovat kvalitní, plně funkční a bezpečnou elektroinstalaci, která může být základem pro pozdější rozšíření o prvky inteligentního bydlení (Schrack at home).
Paleta produktů Amparo je skutečně široká. Naleznete zde jističe, proudové chrániče a kombinované přístroje s certifikátem VDE a českým návodem. Vypínače, impulzní a instalační relé včetně instalačních stykačů – to jsou další přístroje pro řadovou zástavbu Amparo pro řešení nejrůznějších typů spínání a ovládání. Signální a povelové prvky společně se schodišťovými automaty uzavírají základní produktové spektrum Amparo.   
Příslušenství v podobě pomocných kontaktů, připojovacích lišt výrazným způsobem zjednodušují instalaci a přinášejí úsporu nákladů. Komponenty se vyznačují ergonomickým designem a poskytují maximální bezpečnost s minimem tepelných ztrát. Stykače a signální LED diody v provedení pro řadovou zástavbu doplňují sortiment Amparo.
https://www.schrack.cz 
 

Obr. 2. Signálka LED pro řadovou zástavbu
 
 

SCHRACK TECHNIK spol. s r. o.
Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: +420 281 008 231-3, fax: +420 281 008 462
e-mail: praha@schrack.cz, www.schrack.cz
autor článku: Ing. Stanislav Voldán, produktový manažer, Schrack Technik, spol. s r.o.


 

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Pridaj komentár