SVETELEKTRO

2. marca 2020   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Automatická identifikácia pomocou čítačiek RFID od firmy Elatec


TME s.r.o.

Zariadenia využívajúce technológiu RFID na identifikáciu sa široko používajú v skladovej logistike, špedícii alebo riadení. Veľké množstvo dostupných riešení a častá potreba ich integrácie do jedného súdržného systému však môžu byť problematické a časovo náročné.

Riešenia ponúkané spoločnosťou Elatec vám umožňujú znížiť náklady a čas potrebný na integráciu nových riešení do existujúcich systémov.

 

Dynamicky sa rozvíjajúce trhy RFID a bezdrôtovej komunikácie predstavujú pre výrobcov zariadení a integrátorov riešení nové výzvy. Týka sa to nielen elektromagnetickej kompatibility, ale aj výberu identifikačného štandardu a typu použitých transpondérových systémov a čítačiek alebo programátorskej podpory.

Bez ohľadu na oblasť použitia je kľúčovým prvkom výber správnej technológie RFID použitej na identifikáciu. Jej výber bude závisieť od mnohých faktorov, napríklad od očakávaného dosahu, typu identifikovaných objektov a toho, či je potrebná obojsmerná komunikácia s transpondérom. Niektoré z týchto systémov, okrem možnosti uloženia jedinečného identifikátora v permanentnej pamäti, umožňujú aj energeticky nezávislé ukladanie údajov a zároveň šifrovanie komunikácie s nadradeným systémom.

Výber technológie použitej na identifikáciu je o to dôležitejší, že mnoho rôznych noriem RFID funguje paralelne, líšia sa v použitom frekvenčnom pásme (a teda v rozmeroch anténnych a transpondérových systémov), dosahu, typu modulácie, rýchlosti prenosu údajov atď. To môže viesť k situácii, keď sa novo zavedené riešenia budú líšiť v štandarde komunikácie od doteraz používaných. Príkladom takého problému je kancelárska budova, ktorá využíva technológiu RFID na zaznamenávanie pracovného času a kontrolu vstupu do miestností. V takejto budove môže byť niekedy potrebné integrovať ďalší systém, ktorý umožní konkrétnym zamestnancom prístup k tlačiarňam alebo kopírovacím strojom, vybaveným tiež čítačkami RFID. Čítacie zariadenia, ktoré sú v nich nainštalované, však zvyčajne pracujú s použitím iného štandardu prenosu údajov, ako je štandard používaný v systéme kontroly vstupu. Táto situácia môže prinútiť zamestnancov, aby používali dve alebo viac kariet: jednu na prístup na pracovisko a jednu alebo viac na identifikáciu pre tlačiareň alebo kopírku.

 

Multisystémové čítačky / programátory

Tento problém si všimol Elatec, známy výrobca riešení pre systémy RFID. Ponúka univerzálne čítačky / programátory pripravené na použitie pripojené k rodičovskému systému prostredníctvom sériového rozhrania a RFID moduly bez krytu pre OEM zariadenia. Čítacie a programovacie zariadenia, ktoré sú pripravené na okamžité použitie, najčastejšie podporujú komunikáciu RS232 alebo USB, zatiaľ čo moduly OEM tiež podporujú mnoho ďalších noriem, čo dáva projektantovi priestor na manévrovanie a ľahké prispôsobenie čítačky / programátora dostupným hardvérovým zdrojom.

Stojí za to uviesť konkrétne príklady. Čítačka TMN Multitech LEGIC 42 (Foto č. 1.) dostupná v ponuke TME funguje v mnohých frekvenčných pásmach, ktoré sa navzájom výrazne líšia, t.j. 125 kHz, 134,2 kHz, 13,56 MHz. Čítačka je vybavená rozhraním RS232 a USB. Výrobca poskytuje ovládače pre Windows a Linux. Tento typ čítačky sa ponúka aj ako modul OEM. V tejto verzii môže okrem vyššie uvedených tiež spolupracovať s nadradeným systémom pomocou sériových rozhraní (logická úroveň 3.3V, tolerancia 5V CMOS, I2C). V špeciálnych verziách môže komunikovať aj cez rozhranie SPI, Wiegand, CAN a 1-wire rozhranie. Podpora transpondérov od mnohých výrobcov je okrem iného k dispozícii na strane rádiového rozhrania, napr. Atmel (teraz Microchip), EM, ST, NXP, Texas TI, HID, LEGIC a ďalší používajúci ISO14443A / B, ISO15693, ISO18092 / ECMA-340 (NFC), HITAG, UNIQUE, ISO14443 A + B (Mifare) DESFire EV1, Mifare Plus, Mifare SmartMX, my-d move, PayPass atď.), ISO15693 (EM4035, Tag-It, my-d near, ICODE SLI), Mifare Classic, Mifare Ultralight, Sony FeliCa, NFC Forum Typ 2 -4, PicoPass, HID iCLASS. Rádiová anténa pracujúca v pásme 125 kHz / 134 kHz / 13,56 MHz používaná týmito normami je integrovaná do základnej dosky čítačky. Okrem rozhrania s nadradeným systémom má čítačka tiež osem výstupov GPIO, ktoré je možné použiť na ovládanie spolupracujúceho zámku, signalizačnej diódy, zvukového signálu atď. a ich režim činnosti je možné programovať pomocou skriptovacieho jazyka.

 

Identifikácia pomocou smartfónu

Je potrebné poznamenať, že okrem podpory väčšiny technológií RFID, čítačka / programátor podporuje aj technológie NFC a Bluetooth Low Energy (BLE) používané v spotrebiteľských zariadeniach, ako sú smartfóny alebo tablety. Vďaka tomu nemusíte používať karty RFID na identifikáciu a namiesto toho používať napríklad smartfón s nainštalovanou príslušnou aplikáciou. Čítačka podporuje najobľúbenejšie modely, ako sú iPhone a smartphony s operačnými systémami Android a Windows. Keď sa budeme držať príkladu kancelárskej budovy, použitie čítačiek Elatec zabráni problémom s identifikáciou. Alebo namiesto jednej či viacerých kariet bude stačiť vybaviť smartfóny vašich zamestnancov vhodnou aplikáciou.

Pre tých, ktorí používajú OEM moduly, bude určite dôležitá skutočnosť, že spoločnosť Elatec stojí za ich výrobou, čo zaručuje jej dobrú povesť v súlade s normami elektromagnetickej kompatibility, výrobnými normami (napr. RoHS 2) a ich spoľahlivosťou. Viac informácií je k dispozícii na webových stránkach distribútora –  spoločnosti TME.

 

Skriptovací jazyk

Výrobca poskytuje softvérový balík na vytváranie aplikácií pre čítačky, takže ich funkčnosť sa dá automatizovať pomocou skriptov, ktoré priamo podporuje procesor čítačky. Okrem toho je možné skript kedykoľvek upraviť a vďaka tomu môže čítačka po prijatí príkazu na zmenu prevádzkového režimu pracovať pomocou iného štandardu RFID. V predtým diskutovanom module TWN4 je možné vykonať zmeny pomocou bezdrôtového rozhrania alebo konfiguračnej karty ponúkanej spoločnosťou Elatec. Toto je vynikajúce a pohodlné riešenie pre servisných pracovníkov a technikov, ktorí v prípade potreby nestrácajú čas rozoberaním integrovaných zariadení, pretože sú schopní vykonať požadovanú rekonfiguráciu neinvazívne.

 

Rozpoznanie technológie RFID

Pri migračných scenároch z jedného systému do druhého, ako je to v už opísanej príkladovej kancelárskej budove, je potrebné, aby bolo možné navrhnúť nové, optimálne riešenie pre rozpoznanie práve používanej technológie RFID. Zvyčajne by na tento účel bolo potrebné zaslať dodávateľovi alebo integrátorovi RFID kartu použitú v existujúcej aplikácii. Tento zdĺhavý postup už nie je potrebný vďaka analytickým nástrojom RFID spoločnosti Elatec, ako je TechTracer Lite. Dokáže rozpoznať technológiu RFID používanú v už fungujúcom riešení. Výsledkom je, že poskytovateľ riešenia aj zákazník šetria čas, náklady a riziko možných chýb.

 

Viac informácií o čítačkách / programátoroch RFID spoločnosti Elatec je k dispozícii na stránke https://tiny.cc/qlgoiz

 

 

Foto č. 1. Vonkajšia čítačka typu TWN4 Multitech Legic 42

 

 

 

 

 

Foto č. 2. Modul čítačky/programátora OEM typu TWN4 Multitech 2

 

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (1)
  • Súhlasím (1)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Pridaj komentár