SVETELEKTRO

7. júla 2014   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Dobré merania. Testujeme merací prístroj AX-2040


TME s.r.o.

Značka AXIOMET je na trhu približne 7 rokov a zahŕňa široký sortiment meracích prístrojov.

Obrázok 1: Celkový pohľad na AX-2040Značka AXIOMET je na trhu približne 7 rokov a zahŕňa široký sortiment meracích prístrojov: univerzálne multimetre, kliešťové meracie prístroje, pyrometre, či osciloskopy a generátory. Chcel by som Vám predstaviť možnosti kliešťového multimetra AXIOMET AX-2040 (https://www.tme.eu/sk/details/ax-2040/meracie-pristroje-a-kliestove-sondy-ac/axiomet/), ktorý stojí za pozornosť obzvlášť kvôli svojej výnimočne jednoduchej obsluhe.

 
1. Všeobecné vlastnosti
Zakúpením meracieho prístroja AX-2040 dostávame do rúk univerzálny kliešťový merací prístroj, ktorý dokáže merať intenzitu striedavého prúdu, jednosmerné a striedavé sínusové napätie a odpor, bezdotykovo deteguje prítomnosť napätia, a pritom má na svojom ovládacom paneli len sedem tlačidiel. Prečo tak málo? Nuž preto, lebo AX-2040 je plne automatizované zariadenie, ktoré je možné zapnúť jediným tlačidlom. Multimeter sám deteguje, akú fyzikálnu veličinu chceme zmerať, a okrem toho aj sám vyberie vhodný merací rozsah.
V dodanom balení – v puzdre uzatváranom na zips s pútkom – sa nachádzajú: merací prístroj, meracie vodiče spolu s krytmi meracích koncoviek a návod na obsluhu. Pozor, batérie potrebné na uvedenie meracieho prístroja do prevádzky (potrebné sú 2 batérie typu LR6 – populárne tužkové batérie AA) nie sú súčasťou balenia.
Kryt zariadenia je dvojfarebný: žltá časť je vyrobená z plastu, zatiaľ čo šedé prvky na dotyk pripomínajú tvrdú gumu. Vďaka tomu zariadenie pevne leží v ruke.
 

2. Obsluha a funkcie
Obrázok 2: Rozmiestnenie tlačidiel AX-2040Merací prístroj sa zapína veľkým okrúhlym tlačidlom, ktoré je treba stlačiť a približne sekundu podržať. Týmto spôsobom je vylúčená možnosť náhodného zapnutia zariadenia. Zariadenie po zapnutí vydá kontrolný zvukový signál a všetky symboly na LCD displeji zhasnú.
Po ukončení autotestu sa na displeji zobrazí nápis "Auto". To signalizuje, že sa merací prístroj nachádza v implicitne nastavenom automatickom meracom režime. Ak merací prístroj v svojich kliešťach zistí prítomnosť magnetického poľa, na displeji sa zobrazí zmeraná intenzita elektrického prúdu. Ak prístroj na koncovkách meracích káblov zistí prítomnosť elektrického napätia, zobrazí jeho hodnotu. 

Ak prístroj nezistí prítomnosť žiadneho elektrického napätia, zmeria elektrický odpor a zobrazí hodnotu zmeraného odporu.
A čo ak merací prístroj zistí pretekajúci elektrický prúd a na jeho meracie koncovky privedieme elektrické napätie? Zo skúseností vyplýva, že zo súboja o miesto na displeji vychádza víťazne intenzita elektrického prúdu. Druhé v poradí je samozrejme elektrické napätie a na konci, z hľadiska dôležitosti, sa nachádza meranie odporu.
Ak chceme aktuálne zmeranú hodnotu podržať na displeji, musíme stlačiť tlačidlo HOLD. To isté tlačidlo umožňuje uvoľnenie displeja, aby sa na ňom znovu zobrazovali výsledky aktuálne uskutočňovaného merania.
Ak chceme aktuálne zmeranú hodnotu uložiť do pamäte, musíme stlačiť tlačidlo SAVE. Do pamäte zariadenia je možné uložiť výsledky maximálne desiatich meraní. Na načítanie výsledkov meraní uložených v pamäti slúži tlačidlo READ. Z režimu načítania údajov uložených v pamäti vyjdeme stlačením tlačidla RESET.
Tlačidlo RESET sa používa aj na prepnutie zariadenia do východzieho stavu. Prístroj po stlačení tohto tlačidla vykoná autotest. Zodpovedá to ručnému zapnutiu a vypnutiu zariadenia. Po stlačení tlačidla NCV sa merací prístroj prepne do režimu bezdotykovej detekcie napätia. Je to jediný režim, ktorý je treba po zapnutí zariadenia aktivovať stlačením dodatočného tlačidla. Návrat do automatického režimu je možný opätovným stlačením toho istého tlačidla. Samotný režim detekcie napätia pracuje takmer bezchybne. Je tak citlivý, že dokáže zdetegovať kábel v stene, ale samostatnými pípnutiami signalizuje taktiež kovové objekty. Pri detekcii napätia v kabeláži, ktorá nie je ukrytá v stenách, funguje perfektne, pričom prítomnosť elektrického napätia oznamuje hlasnými a častými pípnutiami.
                Úlohou posledného tlačidla, ktoré je zvýraznené namodro, je zapnúť podsvietenie displeja, realizované dvoma bielymi LED diódami. Displej je čitateľný a jeho podsvietenie dosť rovnomerné.
 
3. Presnosť
Na základe výrobcom poskytnutých údajov sú presnosti jednotlivých funkcií multimetra zhrnuté v nižšie uvedenej tabuľke 1. Za zmienku však stojí aj škála displeja. V tomto prístroji je totiž použitý 3,75-miestny displej, zatiaľ čo vo väčšine meracích prístrojov tejto kategórie sa nachádzajú len 3,5-miestne displeje.
 
 

Funkcia Rozsah Presnosť
ACV 4V – 600V ± (1,2% + 4 číslice)
DCV 4V – 400V ± (0,7% + 4 číslice)
  400V – 600V ± (0,8% + 5 číslic)
Ω 400Ω – 4MΩ ± (0,8% + 2 číslice)
  4MΩ – 40MΩ ± (2,0% + 5 číslic)
ACA (50 – 60) Hz 40A – 400A ± (1,8% + 5 číslic)

               Tabuľka 1
 
4. Bezpečnosť
Multimeter spĺňa požiadavky IEC 1010-1 1000V CAT II a IEC 61010-1 CAT III. Môže pracovať v prostredí s vysokým stupňom kontaminácie.
 
5. Vady
Tak ako v každom zariadení, aj v multimetri AX-2040 môžeme nájsť určité mínusy. Prvou z vád, akú som si všimol, je nemožnosť merania jednosmerných prúdov. Takáto funkcia je pomerne často užitočná, napr. ak chceme v priemyselnom prostredí skontrolovať výstupný prúd napájacích zdrojov automatizačných zariadení, a súčasne nechceme alebo nemôžeme za účelom sériového zapojenia ampérmetra elektrický obvod rozpojiť. Možnosť merania jednosmerných prúdov ponúka napr. prístroj AXIOMET AX-203.
                Dosť dôležitou vadou je aj to, že zariadenie nie je schopné vykonávať merania RMS. Multimeter AX-2040 tak môžeme v podstate využiť len na meranie priebehov s čisto sínusovým a konštantným charakterom.
Tretím mínusom zariadenia firmy AXIOMET je to, že neposkytuje možnosť detekcie skratu. Pri rozmanitých servisných činnostiach býva veľmi užitočný bzučiak signalizujúci prítomnosť galvanického spojenia, a jeho neprítomnosť v zariadení môže byť závažným nedostatkom.
Po zakúpení prístroja AX-2040 si budeme musieť zvyknúť aj na to, že na displeji sa nezobrazuje nula. Ak je výsledkom merania nulová hodnota, bude sa zobrazovať ako Auto. Je to spôsobené tým, že ak merací prístroj nezdeteguje žiadnu elektrickú veličinu, nevie, akú jednotku má zobraziť.
Na záver však môžeme povedať, že merací prístroj AX-2040 je veľmi slušné zariadenie, hodné svojej ceny. Za približne 40 Eur dostaneme solídny merací prístroj, ktorý umožňuje vykonávať základné elektrické merania s prijateľnou presnosťou.

https://www.tme.eu/sk/details/ax-2040/meracie-pristroje-a-kliestove-sondy-ac/axiomet/

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Pridaj komentár