SVETELEKTRO

30. októbra 2009   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Dvojitý laboratórny zdroj


zawin

Po dlhom čase som konečne cez víkend dokončil dvojitý laboratórny zdroj, tak som sa rozhodol,ze ho dam aj na web. Myšlienka postaviť si poriadny zdroj ma držala už dlhšie, lenže som sa k tomu nemohol nejak dokopať. Nakoniec ma donútila skutočnosť, že mi vyhorel starý zdroj postavený na LM317 a bez zdroja sa správny elektrotechnik nezaobíde. Povedal som si, že už postavím niečo lepšie. Doma sa mi povaľoval starý zdroj určený k PMD počítačom, ktorého krabicu s chladičom som využil na tento zdroj. Skonštruovať zdroje som sa rozhodol zo stránky electronic-lab.com, kde je použité zapojenie s operačnými zosilňovačmi. Zapojenie ma zaujalo svojou jednoduchosťou a kvalitou.

Popis:


Môj zdroj sa skladá z transformátora 2x24V/200W, dvoch modulov zdroja a 2 modulov meracích panelov. Jednotlivé časti v nasledovných riadkoch opíšem:

Zdroj:

Ide o laboratórny zdroj s možnosťou regulácie napätia v rozsahu 0-30V a regulácie prúdu 0-3A. Ďalej sa popisu zapojenia nebudem nijak zvlášť venovať je popísane na stránkach:
https://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=49
https://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html

Meracie panely:

Zapojenie som prebral zo stránky https://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm a prerobil som trocha schému. Plošný spoj som navrhol podľa seba. Srdcom zapojenia je ATMEGA8, o zobrazovanie sa stará displej 1x16znakov. Zariadenie zobrazuje aktuálne napätie na svorkách a pretekajúci prúd. Napätie sa zisťuje na svorkách zdroja a prúd pomocou úbytku napätia na výkonovom odpore 0,47ohm/5W. Zariadenie disponuje aj schopnosťou zopnúť ventilátor nad nastavený výkon.

Konštrukcia:

V prvom rade sa zmienim o bezpečnosti , tá je najdôležitejšia, keďže zariadenie pracuje zo sieťovým napätím tj. 230V. Na zdroj budete používať najskôr asi kovovú krabicu, vtedy ide o triedu ochrany I, a zariadenie sa musí pripájať k sieti 3 vodičmi – fáza, neutrálny, ochranný. Už som videl aj také prípady kedy žiak išiel na SOČ-ku zo zdrojom v kovovej krabičke, ktorá bola pripojená k sieti 2-vodičovou šnúrou.
Preto ak vám zdravie nie je ľahostajné postupujte nasledovne:
– Ochranný vodič pripojte na kostru zariadenia a takisto pokiaľ máte klasické EI trafo treba zabezpečiť aj galvanické spojenie kostry transformátora s krabicou. Ide o to, keby sa náhodou na kostre transformátora alebo na krabici objavilo sieťové napätie, aby sa bezpečne odviedlo do zeme
– Neutrálny vodič neprerušujeme! Teda poistku, vypínač zapájame na fázu
– Živé vodiče dokonale zaizolujeme, aby sme zabránili dotyku alebo skratu.
– Snažíme sa dodržiavať vhodné farby vodičov tj. Fáza – hnedá neutrálny vodič – modrá ochranný žlto-zelená

Ak ste splnili nasledovné podmienky môžeme sa pustiť do stavby zdroja.
Ja som použil 2 moduly zdrojov, pretože chcel som mať možnosť regulovať 2 nezávislé napätia a využiť ho ako symetrický zdroj napr. na testovanie zosilňovačov. Ak aj vy budete chcieť symetrický zdroj treba si uvedomiť, že tieto zdroje musia byť navzájom galvanicky oddelené teda zeme zdrojov nesmieme spájať navzájom a ani s krabicou.

ZDROJ:


Čo sa týka zapojení zdroja, nečíha tu žiadna zrada, len treba dbať na precíznosť. Ja som to trocha podcenil a osvietil som obidva plošáky z opačnej strany. Musel som teda všetky súčiastky dávať opačne a operačné zosilnovače som musel dať „hore bruchom“  Preto sa nenechajte pomýliť obrázkami, mám to zrkadlovo 
Po osadení súčiastkami zapojíme potenciometre a výkonový tranzistor na chladič. Tranzistor galvanicky oddelíme sľudovou podložkou a priechodkami. Keďže sa jedná o veľké tepelné straty maximálne okolo 100W a viac, preto musíme dbať aj na dostatočný odvod tepla na chladič. Preto je vhodné použiť teplo- vodivú pastu a dostatočne dimenzovaný chladič. Pomocou potenciometra RV1 nastavíme nulové napätie.

Schéma zapojenia:

DPS s rozmermi 12,5cm x 8,7cm:

Osadenie DPS:

Pripojenie potenciometrov a kabeláže:

Zoznam súčiatok:

 R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W –
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm – lineárny
C1 = 3300 uF/50V electrolytic – čím viac tým lepšie
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener 2W
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = KD503 NPN power transistor – alebo iný s podobnými parametrami
U1, U2, U3 = OP07 + pätice
D12 = LED diode -farba ľubovolná

 

MERACIE PANELY:


Schéma meracích panelov je jednoduchá, vyžaduje minimum súčiastok. Pokiaľ nemáte programátor na ATMEL, nezúfajte ATMEGA8 sa programuje veľmi jednoducho, stačí vám nato paralelný port a pár vodičov. Na naprogramovanie použite program PonyProg.

Odkaz na jednoduchý prográmator


DOWNLOAD:
Program HEX pre mikroprocesor

Treba zapojiť dátové vodiče a napájanie 5V pre mikroprocesor, kde ich zapojiť nájdete v datasheete.

Schéma zapojenia:

DPS s rozmermi 5,42cm x 3,98cm:

Osadenie DPS:

Zoznam súčiastok:
R1 – 10k
R2 – 100k
R3 – 7,5K
R4 – 100k
R5 – 5,1k
R6 – 10K
R7 – 1k
C1,C2,C3 – 100nF
C4 – 100uF/16V
C5,C6 – 100nF
P1 – trimer 10k
IC1 – ATMEGA8
Q1 – BS170
U1 – 7812
U2 – 7805
LCD – LCD panel 1x16znakov

Po osadení súčiastkami prepojíme displej napr. drôtikmi s plošným spojom alebo môžeme použiť aj kolíkovú lištu. Ak sa vám po zapojení na displeji nič neukáže nezúfajte, treba nastaviť vhodný jas displeja. Pri testovaní nastal u mňa jeden problém a to ten že podsvietenie displeja pri 5V bralo asi 300mA a to pri stabilizácii s napätia 30V bola neúnosná výkonová strata na stabilizátore. Preto som podsvietenie pripojil cez rezistor 22ohm a prúd sa zmenšil na 50mA a myslím si že podsvietenie je dostatočné.

Zariadenie prepojíme zo zdrojom nasledovne:
– Svorku J1 pripojíme na kondenzátor C1 zdroja teda na usmernené a vyhladené napätie zdroja
– Svorka J2 – slúži na meranie napätia a prúdu
pin pripojený na rezistor R1 pripojíme na (-) pól svorky zdroja

druhý pin pripojený na R2 pripojíme na (+) svorku zdroja

– Svorka J3 – pripojíme na ňu tlačítko – bude slúžiť na nastavenie meracieho panelu
– Svorka J4 – môžeme na ňu pripojiť ventilátor, ktorý bude chladiť výkonový prvok podľa zátaže.

Nastavenie meracích panelov:
Meracie panely treba po zapnutí nastaviť a nakalibrovať aby zobrazovali presné hodnoty. Spravíme to tak, že na svorku J3 pripojíme tlačítko. Stlačíme ho a držíme potom zapneme zdroj. Na displeji sa vysvieti ellfy.pl, vtedy pustíme tlačítko. Prvým parametrom, ktorý potrebujeme nastaviť je Vref teda referenčné napätie, odmeriame ho na 21 pine mikroprocesora a nastavíme toto napätie pomocou stláčania tlačítka. Keď tlačítko nestlačíme 5 sekúnd, zariadenie sa prepne do ďalšieho nastavenia a to nastavenie odporu, v našom prípade je odpor 0,47ohm. Takisto po nastavení odporu počkáme 5 sekúnd a prepneme sa do nastavenia napätia, pripojíme na svorky multimeter a pomocou tlačítka nastavíme požadovanú hodnotu. Posledný parameter na nastavenie je spínanie ventilátora, nastavíme požadovanú stratu pri ktorej sa ma zopnúť ventilátor.

Záverečné úpravy:

Na záver som sa rozhodol zmeniť vizáž zdroja, tak som sa pustil do tvorby predného panelu. Ja mám overený jeden dobrý spôsob, ktorý vám opíšem v nasledovných riadkoch.
Na začiatok v AutoCad-e alebo v inom programe, ktorý pracuje s milimetrami zostrojíme predný panel, nakreslíme otvory pre potenciometre, svorky, displej. Doplníme texty. Text a otvory dáme bielou farbou, ostatok čierne. Takto spracovaný obrázok vytlačíme na laserovej tlačiarni na fóliu. Následne necháme fóliu pár minút „nasiaknut“ v acetónových výparoch. Tým sa toner naleptá a čierne bude naozaj čierna 🙂 Na fóliu nalepíme samolepiaci papier a vystrihneme otvory pre potenciometre a svorky. Miesto na displej neprelepíme a tým teda ostane priesvitné.

Fotografie výrobku:

Osadený DPS zdroja:

L profil s plechu na uchytenie DPS o krabicu:

Strana DPS zdroja:

Tranzistory umiestnené na chladiči:

Osadený plošný spoj meracieho panelu:

Spojenie DPS meracieho panelu a DPS, funkcia rezistoru v texte

Predný panel bez fólie:

Vnútro zdroja:

Vnútro zdroja:

Hotový výrobok:

Želám vela štastia pri stavbe!

Ako sa vám páčil tento článok?
 • Páči sa mi (1)
 • Súhlasím (0)
 • Zábavné (1)
 • Informatívne (0)
Najnovšie články od zawin (zobraziť všetky)

Komentáre (98)

 1. miroL píše:

  Zatial len tak zbezne som pozeral nahradu za 2N2219 a nic vhodne som nenasiel. Co si pouzil?

 2. PaulieSk-Hrc píše:

  krasna pracicka. paci sa mi, mozno v buducnosti neco podobne skusim 🙂 ake mas dosiahnute vzdelanie? to len preto aby som vedel porovnat moje skusenosti(skoro ziadne) a ake maju ludia na inych skolach, inac som tretiak na strednej :)pekny den:)

 3. sarisHD píše:

  Ja osobne mam postavený tento zdroj pripadne mozem poskytnúť fotky na inspiráciu=)a som sním velmi spokojný….

 4. sarisHD píše:

  Konečne mam dokoncene meraky mam ale verziu na 2×16!Su úplne perfektne vrelo odporucam…

 5. nysher píše:

  Zdravim, chcel by som sa spitat kde sa daju objednat tieho meracie panely ? nemôzem ich nikde najst… dakujem

 6. SMEDA píše:

  Klobuk dole zawin.. hrosne sa mi pači cely zdroj hlavne prevedenie meradiel…. zdroj sa mi zda nieze zlozity ale predsalen… treba si dat zalezat….nieje to uš blikačka ja by som bol rad keby som spravil niečo podobne tomuto tvojmu… tie pekne meradla by boli uš premna extremom kedze ATmega je premna španielska dedina

 7. 00miso00 píše:

  Dali by sa tie meracie panely použiť aj na iný zdroj ?

 8. bobopalo píše:

  Zdravim,

  postavil som si podobny zdroj aj meraky so zobrazovanim 2×16. Zdroj funguje bez akych kolvek problemov akurat mam problem s merakom.
  Schemu s plosakom na stavbu som pouzil z orig. stranky. Kedze mam v zdroji este navyse +5V vetcu pouzil som tuto pre napajanie a vypustil som stabilizatory.
  Meranie napatia funguje. Problem mam s meranim prudu. Nech robim co robim stale mam na displayi zobrzenu 0. (Samozrejme zataz mam pripojenu).
  Nestretol sa niekto s takymto problemom?

  Dik za pomoc.

 9. jirka89 píše:

  Zdravím!
  Chtěl bych se zeptat, jestli by ten zdroj nešel udělat na vyšší proud. Pomocí dvou KD503 spojených paralelně.

  viz. http://s1.imgupload.cz/img/–/176242/Bk5KD/schema.png

 10. pablox píše:

  Pokial by mal niekto problem s rozchodenim, pozrite sa ci mate dobre nastavene fusebity (poistky), tu je obrazok ako vyzera nastavenie v PonyProgu
  http://www.pablox.net/clanky/indikatory/multimeter_zdroj/fuses.jpg

 11. copantok píše:

  prave staviam tento zdroj ako rocnikovu pracu, tiez symetricky ale meraky si programujem sam. A mam problem s tym tranzistorom 2n2219. Dal som namiesto neho KF508 aj s chladicom ale strasne sa hreje uz pri odbere 0,2 A, a pri prude nad 1 A uz odide. Viete niekdo kde je problem?

 12. domiter1 píše:

  Zdravím, nieje náhodou ten plošák zrkadlovo? Lebo včera som si spravil DPS a dnes akurát osádzam a vychádzal som s tohoto nákresu: https://svetelektro.com/Pictures/zdroje/laboratorny/layout.gif
  a keď pozerám na hotovú konštrukciu tak je to zrkalovo 🙂 Ale keď som si kontroloval či to sedí mne tak vyzerá že áno…

 13. ma1111to píše:

  Ahoj chcel by som sa opytat co mam zle ked sa po zapnuti napajania ani nerozsvieti ledka ale ked otočim naopak tranzistor Q3 tak vtedy mi svieti a este nemozem regulovat ani napätie ani prud.dakujem

 14. lubos895 píše:

  ale trafo si pouzil? a kde by som ho mohol najst, myslim vymontovat a tento zdroj najdete aj na stranke ?
  a ak by som ho mal tak ako by som ho zapojil?

  http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA–3A.html

 15. lubos895 píše:

  ake trafo si pouzil? a kde by som ho mohol najst, myslim vymontovat ?Tento zdroj najdete aj na stranke

  http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA–3A.html

  a ak by som ho mal tak ako by som ho zapojil?

 16. lubos895 píše:

  popisal by mi niekto ako pracuje to prudove obmedzenie ?

 17. Daniel píše:

  Ja robim tiez tento zdroj ale nie dvojity. Chcel som sa opytat ze ked mam plastovu krabičku tak kam mam respektive nemam zapojit ochranny vodic? Dakujem za odpoved

 18. hivesmichal píše:

  nazdar…ten: ,,C1 = 3300 uF/50V electrolytic – čím viac tým lepšie,, to znamena viac napätia ci kapacity?…mam kondenzator 50WV 4700 microF…mozem ho tam dat?

 19. gagarin4 píše:

  Prosím Vás, chcem sa spýtať na ten merací panel. Spravil som si ho, ale neukazuje mi prúd. Mám tam stále 0A. Dalo by sa s tým niečo spraviť, popr. neviete kde by mohla byť chyba?. Za pomoc vopred ďakujem.

 20. tonik píše:

  Ahoj chcel by som sa ta opýtať, že prečo máš,, schému zapojenia normálne, ale osadenie súčiastok máš opačne prečo ?
  Kokrétne DPS s rozmermi 12,5cm x 8,7cm a Osadený DPS zdroja máš opačne.

 21. tomo3030 píše:

  ja som použil ako nahradu za KD503(Q4) BD249C ktory sa da lahko kupiť skoro v každom obchode, a Q2 som dal KD135 s malym chladičom a zdroj funguje v pohode

 22. predseda_bs píše:

  Ahojte, mam mensi problem bol mi niekdo ochotny pomoc, potrebujem napalit program do mikrokontrolerov…

  • clim-ber píše:

   to si urobis aj sam doma, je to jednoduche. treba ti stiahnut tie polske HEX subory podla toho, ktoru chces verziu a ake si zohnal displeje ( 1 x 16 znakov alebo dvojriadkovy 2 x 16znakov ), stiahnes si k tomu program, napriklad ja som to robil cez Ponyprog a spravis si taky jednoduchy interfejs na seriovy port pocitaca ( potrebujes paticu na ten integrac, nejake dva odpory a externych + 5V ) cez ktory to potom nahras / napalis. cele to spravit je otazka 20 minut. mozem ti tie veci poslat mailom ak chces , aj ako to asi vyzera.

   • jirka89 píše:

    Zdravím všechny bastlíře.
    Chtěl bych se zeptat, našel jsem doma trafo 2x12V / 2x3A. Myslíte, že by se vyplatilo postavit si 2x tento zdroj s tím, že bych si ho propojoval seriově (24V/3A) a potom paralelně (12V/6A)? Nebo si mám sehnat trafo 2x24V 3A. CO si myslíte?

 23. dusik16 píše:

  chcem sa spýtať či môžem použiť namiesto trafa 2x24V trafo 2x25V.

  Dakujem

 24. FilipHullman píše:

  Čaute viete mi niekto poradiť kde zoženiem tie LCD panely 1×16 ??

 25. NecKneSS píše:

  Ahoj, chcem sa spýtať, či napájanie LCD panelov nezaťažuje trafo, a či je to citeľné.

 26. dearman píše:

  Cawte , možem na tento zdroj použiť trafo 2x24V , 300 VA , symetricke , tka že zapojim + a – a zem nezapojim ? 🙂

 27. patrik10 píše:

  teraz chcem urobiť tento zdroj,
  viete mi poradiť,odkial ste objednali tú atmegu8 a používali ste päticu,či netreba?

 28. patrik10 píše:

  P1, P2 = 10KOhm – lineárny treba použiť viacotáčkový?

 29. homodel píše:

  Môžem namisto KD 503 použiť 2x BD 912 tj. 2x 15A. Sú v puzdre TO220 tým pádom nemusím použiť taký veľký chladič. Nemusí byť externý ale neviem či to nespôsobí zvyšovanie teploty vnútri krabice.

 30. patrik10 píše:

  nemá náhodou niekto popis celého výrobku

 31. Jesper31 píše:

  Tento zdroj mám tiež postavený ale nie som si istý, že či funguje správne. Regulácia napätia mi funguje správne tá je ok. Chcem sa opýtať, že či je správne že mi ide regulovať prúd iba smerom dole a potenciometer na reguláciu prúdu reagujú len do polovice. Mám doma dosť slabé trafo 24v 0,5A myslíte, že to môže byť tým trafom? Alebo to tak má byť? A ešte mám jeden problém s meracím prístrojom napätie merá ale prúd nie.

 32. rocky1441 píše:

  Staval som tento zdroj. Zdrojová časť išla v pohode, displej tiež, no aj keď nebola pripojená žiadna záťaž, preblikávali na ňom hodnoty. Pri kalibrácii sa mi všetky hodnoty dali nastaviť až na tú predposlednú kde sa nastavuje napätie. Nedokázalo mi to udržať stálu hodnotu od ktorej by som nastavoval, stále sa to menilo.
  Neviete v čom môže byť chyba alebo kde by som mal začať hľadať ? DPS aj zapojenie som x-krát kontroloval a na nič som neprišiel, aj nový plošný spoj som robil a po osadení súčiastok to robilo znova.

 33. foow píše:

  chcem sa opýtať mám k dispozícii trafo 230V/24V 55W je to dostačujúce ?

 34. patrik10 píše:

  Ahojte , chcem sa spýtať,že kde nájdem päticu na ten mikroprocesor ATMEGA8 ?

 35. foow píše:

  Tí čo neviete nájsť náhrady za niektoré súšiastky tak čítajte / U1 U2 U3-TL082 / Q4-BD912 / Q2-KD 135 alebo na menšom chladiči / toto mám odskúšané, lebo som to staval a tieto náhrady som použil, nemáte začo 😀

 36. PumaSenecka píše:

  krásna práca. chystám sa dačo také spraviť(už pár rokov)
  Chcem sa spýtať kde si zohnal to trafo a hlavne koľko ta to cele vyšlo.
  diki.

 37. patrik10 píše:

  nevie mi niekto poradiť,že ako treba nastaviť ventilátor na chladenie?

 38. homodel píše:

  Veľmi pekný zdroj. Postavil som si ho, ale len ako 1-itý do skrinky od PC zdroja, len som zle vytlačil DPS a tak som všetky súčiastky letoval ako SMD. Ale malo to jednu výhodu, nemusel som vŕtať dierky.

 39. stenlikobra1 píše:

  Pekná práca. 🙂
  Práve som ho začal robiť… ale mám otázku: môžem ho napojiť na toroid s napätím 2x30V naprázdnoa 2×2,5A????
  Ďakujem.

 40. dearman píše:

  Cawte , neviete či ma tento zdroj ochranu proti skratu ? A ak hej co je to ?

 41. ma1111to píše:

  Ahojte. Ako je možné, že zdroj je 2x 24V keď OP07 je na max. napájacie napätie 18V. A aj keď tam pripojím 12V trafo funguje mi zdroj a keď tam dám 24V trafo tak mi to na výstupe ukazuje 39V a nedá sa to regulovať.Ďakujem za Vaše názori.

 42. simon27 píše:

  Dobry den pani 🙂
  Tak v prvom rade suhlasim s ostatnymi ze je to zaujimavy zdroj no ale je s nim dost problemov (ako vidite je tu dost komentov o tom ze nieco neide) tak si myslim ze by trebalo napisat nejaky suhrn o oziveni tohto zdroja.
  Ja osobne s nim mam tiez problem, konkretne so zdrojovou castou (napatie na vystupe je mensie ako 1V ). Merak som este neskusal nakolko neide zdroj 😉
  Tak dufam ze sa tu najde niekto kto sa do toho rozumie natolko ze by mohol zostavyt nejaky navod na zapojenie (max,min vstupne napatie, pripadne pouzite varianty OZ a tranzistorov) a ozivenie. Bol by som tomu cloveku velmi vdacny 🙂

 43. cviroo15 píše:

  Mozem ta poprosit kto ti naprogramoval tu ATMEGU8-PU?

 44. dearman píše:

  Zdravim , robim si tiež tento zdroj. Zdrojová časť išla bez problémov ale mám problém s meracími panelmi. ATMEGU som naprogramoval cez paralelny port. Teda aspoň dúfam 🙂 . Po zapnutí zdroja a podržaní tlačítka by mal na dispelji vybehnúť nápis ellfy.pl lenže mne na displeji svietia iba čierne kocky. Nestretol sa niekto s takým istým problémov ?

 45. DAN545 píše:

  chystám sa robiť tento zdroj ale iba 1x a mam len 80W trafo neviete poradiť bude s ním fungovať správne ??

 46. dearman píše:

  Cawte , v tomto prevední treba odpojiť reset ATMEGY ? A prepojiť R/W a RS s GND ?

 47. BrAtKo píše:

  Ahojte, co poviete na nahradu za Q4 tento MJ15003 z gme ? Ma Ic=20A a Pd=250W, puzdro TO3 ? Ide mi o to, pouzit co najmensi chladic bez ventilatora (konkretne z gme.sk model V7144). Inak zdroj sa vola G400 a vyladene osadenie ma aj http://paja-trb.cz/konstrukce/zdroj.html. Dikes

  • zonda píše:

   Ahojte.Ja mam postaveny tento zdroj už asi 12rokov,a funguje,postavil som ho z elektroinzert,96 rok.chcem si teraz postaviť ten merak,akurat musim najsť niekoho na naprogramovanie ammegy.Ja ma aj druhy zdroj z amara zs 04 akurat som si nakreslil svoj plošak,menši.som spokojny z obydvoma.

 48. kaarfii píše:

  Jenom k tomu nuláku – není úplně tak pravda, že se nesmí přerušovat. Při použití jednopólového vypínače to je nediskutovatelný, ale pokud použijem dvoupólovej, můžeme vypnutím přerušit kromě fáze i nulák. Z důvodu bezpečnosti to je lepší.

 49. tomo27 píše:

  Prosím Vas, aké je maximálne meracie napätie tých LCD metrov? Chcel by som to použiť na KAZ 2. Poprípade dalo by a to nejak upraviť aby som ich tam mohol použiť?

 50. Prcingeles píše:

  Ludia poradte prosím, pravidelne mi odchádza Q2 .. pri veľkom I nemá problém..ale pri veľkom náraze, alebo niekedy aj skrate odíde.. skúšal som už viac druhov pnp čiek a vždy ma opustia

 51. matus1255 píše:

  Tento zdroj som si vybral na SOČKU. Šiel bez problému na prvé oživenie. Meráky som riešil tak, že som ich kúpil už hotové aj naprogramované. Cena jedného bola 5€. Povedal by som že mi to ušetrilo čas aj peniaze. Fungujú dokonale.
  Chel by som sa spýtať: robil niekto k tomuto zdroju dokumentáciu ? Veľmi by sa mi to hodilo. Ďakujem za odpoveď.
  A hlavne sa NEBOJTE pustiť do stavania. Myslím že je to lepšie ako nejaký zosilňovač, ktorý má každý 😛

 52. matus1255 píše:

  Tento zdroj som si vybral na SOČKU. Šiel bez problému na prvé oživenie. Meráky som riešil tak, že som ich kúpil už hotové aj naprogramované. Cena jedného bola 5€. Povedal by som že mi to ušetrilo čas aj peniaze. Fungujú dokonale.
  Chcel by som sa spýtať: robil niekto k tomuto zdroju dokumentáciu ? Veľmi by sa mi to hodilo. Ďakujem za odpoveď.
  A hlavne sa NEBOJTE pustiť do stavania. Myslím že je to lepšie ako nejaký zosilňovač, ktorý má každý 😛

 53. ja-jan píše:

  čau, jen si trochu rejpnu:) neni nahodou dps zrcadlove obracena? a tudis OZ maji obracene nohy?.)

 54. KeXT3r píše:

  Mám otázku IC1 je napájaný cez R7 to je 30V ale IO je len na 18 ak sa nemýlim

 55. palkoelektro píše:

  ahoj nemas k nemu aj podklady pre program eagle? chystam sa na stavbu len vela zo suciastok bude zo suplikovych zasob takze maju ine rozmery preto by som potreboval plosak a schemu v eagle. dakujem.

 56. FylypS píše:

  Čauko, chcel by som sa spýtať ohľadom meráku. Posledná hodnota (napätie) sa pomocou tlačidla vôbec nedala nastaviť. Po istom čase, keď je na zdroji zapojená záťaž, displej píše náhodné znaky. Potom zdroj vypnem a zapnem a ide všetko normálne.. Neviete čo s tým?

Pridaj komentár