SVETELEKTRO

19. novembra 2006   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Dynamický displej


james999

Multiplex označuje takové chování displeje, kdy jsou jednotlivá místa displeje zobrazována postupně (v jednom okamžiku svítí právě jedna segmentovka). Hlavní výhoda tohoto řešení spočívá v úspoře propojovacích vodičů. To je vhodné řešení pro mikroprocesorové systémy, které nebývají vybaveny velkým počtem volně použitelných vývodů.

Multiplex označuje takové chování displeje, kdy jsou jednotlivá místa displeje zobrazována postupně (v jednom okamžiku svítí právě jedna segmentovka). Hlavní výhoda tohoto řešení spočívá v úspoře propojovacích vodičů. To je vhodné řešení pro mikroprocesorové systémy, které nebývají vybaveny velkým počtem volně použitelných vývodů.
Většina budičů je konstruována tak, že je dynamický provoz schopna velmi snadno realizovat. Dříve popsané obvody 4511 a 4543 jsou vybaveny vstupy zatmívání segment, podobné vstupy obsahují i známe obvody 7446 a další téže řady. Základní myšlenka funkce dynamického displeje vychází právě z použití vstupu pro ovládání zatmívání segmentu. Máme-li 8místný displej je 7 segmentovek zhasnuto a aktivní je rozsvícena. Přivedením číselné kombinace na vstupy D, C, B, A dosáhneme zobrazení žádaného čísla. Po uplynutí doby zobrazení jednoho místa displeje, je dříve aktivní segmentovka zhasnuta rozsvítí se další v řadě podle nové kombinace D, C, B, A. Tak se postupuje až k poslednímu místu displeje a potom se celá situace opakuje od začátku. tento způsob zobrazení počítá se setrvačností lidského zraku. Lidské oko neuvidí 8 segmentovek, které se postupně rozsvěcují a zhasínají, ale 8 segmentovek, které svítí současně sníženým jasem (každé místo displeje svítí jen jednu osminu celkové doby). S tím se musí počítat při návrhu proudu segmenty, který musí byt dostatečně velký, aby jas nebyl příliš nízký. Obrázek ukazuje realizaci dynamického 8místného displeje pomocí obvodů 74LS46 (podobně by bylo možno použít i obvody 4511, 4543 nebo jiné budiče).
Na vstupy D, C, B, A je třeba přivést číselnou kombinaci pro dané místo displeje, které chceme rozsvítit. K výběru segmentovky slouží čítač 74 HCT4017. Náběžnou hranou vstupu S se postupně mění vybrané místo zleva doprava (z hora dolů ). Pracovní rezistory nejsou zapotřebí ze stejných důvodu jako u statického displeje – buzení je pulzní. V tomto případě by mohlo být pulzne-šířková modulace také použita, ale generování zatmívacích signálů by bylo dosti složité ( PWM by se zajistila úpravou doby aktivace segmentu).Protože budiče řady 7446 pro kombinace DCBA větší než 101 (910) zobrazují nemyslné znaky, je čítač 74HCT4017 zapojen tak, že segmenty jsou aktivovány výstupy Q1 až Q8. Po každém devátém hodinovém impulzu na vstupu S přechází čítač do stavu 0 (není vybrán žádný segment). Do stavu 0 je čítač uveden také po připojení napájení (pomocí nulovacího obvodu s kondenzátorem a rezistorem). T jo vhodné, protože displej můžeme kdykoliv zhasnout (odpojením a připojení napájecího napětí k čítači).

Schéma zapojenie pre zobrazenie klikni sem.

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)
Najnovšie články od james999 (zobraziť všetky)

Pridaj komentár