SVETELEKTRO

31. augusta 2018   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

EVE – ideálna priateľka pre váš mikrokontrolér


SOS electronic s.r.o.

Vyžaduje vaša aplikácia grafický TFT displej? Pokojne používajte váš obľúbený mikrokontrolér aj naďalej. Rodina grafických kontrolérov EVE firmy Bridgetek sa o displej postará.

V súčasnosti pokračuje trend v nahrádzaní znakových LCD plne grafickými TFT displejmi, ovládacích tlačidiel za dotykový panel a jednoduchej zvukovej signalizácie (pípanie) za polyfonické zvuky. Aby Vaše zariadenie držalo krok s dobou, môžete použiť „tradičné riešenie“ alebo „EVE riešenie“.

 

Tradičné riešenie

Použite výkonný mikrokontrolér s integrovaným LCD TFT kontrolérom.

 

Zobrazovanie na displeji
Mikrokontrolér vykresľuje obraz, ukladá ho do frame-bufra v internej alebo externej RAM a výsledný obraz posiela do displeja. Potrebná veľkosť RAM záleží na počte zobrazovaných pixelov a počte bitov na pixel.

1. 3,5“ displej, 320×240, RGB 18bit: 76 800pixlov x 24bit/pixel = 169KB
2. 3,5“ displej, 320×240, RGB 24bit: 225KB
3. 4,3“ displej 480×272, RGB 18bit: 281KB
4. 4,3“ displej 480×272, RGB 24bit: 375KB

Populárne výkonné 32-bitové mikrokontroléry rady STM32F4 ponúkajú max. 384KB RAM, najvýkonnejšia rada STM32F7/H7 max. 512KB/1MB RAM. Pre displeje s vyšším počtom pixelov alebo pri použití techniky double buffer (odstránenie artefaktov pri aktualizácii obrazu) budete potrebovať externú RAM.

Návrh grafického užívateľského prostredia
K dispozícii sú voľne dostupné (STemWin, LittlevGL, μGUI, µGFX…) alebo platené (TouchGfx, Embedded Wizard…) knižnice grafických objektov.

 

 
Dotykový panel

Pre rezistívny dotykový panel sa typicky používa externý kontrolér. Displeje s kapacitným dotykovým panelom majú kontrolér integrovaný. Kontroléry typicky komunikujú s mikrokontrolérom cez I2C alebo SPI.

Polyfonické zvuky
Polyfonické zvuky je možné generovať softvérom a využiť integrovaný D/A prevodník.

Výhody/nevýhody tradičného riešenia
1. Univerzálnosť, viac možností pre zobrazovanie a generovanie/prehrávanie zvuku.
2. Kompletný re-dizajn vášho zariadenia s novým mikrokontrolérom.
3. Vyššia cena zariadenia – výkonný mikrokontrolér + RAM pre framebuffer + kontrolér pre dotykový panel.
4. Náročnejší vývoj softvéru. 

 

 
 

EVE riešenie

K Vášmu obľúbenému mikrokontroléru pripojte cez SPI alebo QSPI grafický kontrolér zo série EVE.

 

 

Rodina EVE obsahuje obvody FT800, 801 a obvody druhej generácie FT810, 811, 812 a 813, na ktoré sa zameriame.

Zobrazovanie na displeji
Váš mikrokontrolér pracuje s objektami, o ich zobrazovanie sa na displeji stará FT81X.

FT81X má integrovanú knižnicu grafických objektov ako sú tlačidlá, hodiny, skupiny tlačidiel, ručičkové meracie prístroje, texty, stĺpcový ukazovateľ priebehu (progress bar), posuvníky, prepínače, rotačné ovládacie gombíky a animácií ako zobrazovanie loga, kalibračných značiek, indikátor prebiehajúcej akcie (spinner), šetrič obrazovky a skicu.

Napríklad pre zobrazenie tlačidla na displeji stačí, aby mikrokontrolér vyslal cez SPI príkaz cmd_button(10, 10, 50, 25, 26, 0, "TEXT") kde 10,10 sú (x, y) súradnice ľavého dolného rohu, 50, 25 je veľkosť tlačidla 50×25 pixelov, 26 je font pre text, 0 znamená tlačidlo s 3D efektom a TEXT je text, ktorý chcete zobraziť na tlačidle.

Návrh grafického užívateľského prostredia (GUI)
Bridgetek ponúka voľne dostupné vývojové prostredie EVE Screen Designer (ESD), v súčasnosti vo verzii 4. Tento nástroj Vám umožní intuitívne – vizuálne skomponovať GUI bez potreby poznať príkazy obvodu FT81X. Na stránkach Bridgetek nájdete množstvo príkladov.

Dotykový panel
FT810 a FT812 obsahujú kontrolér pre 4-vodičový rezistívny panel. FT811 a FT813 majú I2C zbernicu pre pripojenie kontroléra kapacitného dotykového panelu integrovaného v displeji. Zoznam kompatibilných kontrolérov je uvedený v aplikačnej poznámke AN 336.

Zvuková signalizácia
FT81X poskytuje zvuk vo forme mono PWM signálu. Má integrovaný 64-hlasový polyfonický syntetizátor, ktorý prehráva zvuky uložené v ROM a umožňuje generovať zvuky ako zvonenie, cvrlikanie, pípanie, alarm, kliknutia a DTMF tóny. Umožňuje aj prehrávať mono zvuk vo formáte 8-bits PCM, 8-bit uLAW a 4-bit IMA-ADPCM so vzorkovacou frekvenciou 8 až 48kHz z externého zdroja.

 

Výhody/nevýhody EVE riešenia
1. Môžete naďalej používať Váš obľúbený mikrokontrolér
2. Nižšia cena zariadenia – Váš mikrokontrolér + FT81X
3. Menej zmien hardvéru a softvéru
4. Displej 800×600, RGB 18/24 bitov
5. Nižšia univerzálnosť, ste obmedzení integrovanou knižnicou objektov
 

Pre viac informácií o produktoch značky Bridgetek nás neváhajte kontaktovať na adrese bridgetek@soselectronic.com

 

Vlastnosti:

 • Komunikácia cez SPI, QSPI
 • Displej 800×600, RGB 18/24 bitov
 • Zobrazovanie na výšku a na šírku (rotácia obrazu o 90°)
 • Integrovaný kontrolér rezistívneho dotykového panelu rozoznáva dotyk a pohyb prsta po paneli
 • I2C rozhranie pre pripojenie kapacitného dotykového panelu, multi-touch, 5 prstov
 • Integrovaná knižnica grafických objektov
 • Prehrávanie videa v kontajneri AVI (video vo formáte MJPEG, Motion Encoded JPEG, zvuk vo formáte 4 Bit IMA ADPCM, 8 Bit signed PCM, 8 Bit u-Law)
 
Ako sa vám páčil tento článok?
 • Páči sa mi (0)
 • Súhlasím (0)
 • Zábavné (0)
 • Informatívne (0)

Pridaj komentár