SVETELEKTRO

20. marca 2013   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Hodiny, Teploměr, Vlhkoměr – Hodiny 2012


PaJa-trb

Tyto "kapesní" hodiny s rozměry 50x6x5cm a váhou 1,4kg jsou mým dalším dílem do sbírky elektronických udělátek. Hlavní požadavky byly velké displeje, přehlednost, přesnost měření, záznam teplot.
 

Základní funkce a vlastnosti:
 • Hodiny s velkým displejem 38mm, které běží na RTC DS3231, s automatickou změnu letního/zimního času
 • Alarm s několika druhy výstupu (piezo, optočlen, wav player), a nastavení na jednotlivé dny v týdnu
 • Teplota In – DS18B20 s přesností ±0,5°C
 • Teplota a Vlhkost Out – SHT71 s přesností ±3%RH a ±0,4°C.
 • Zaznamenávání Min/Max Out teploty + času, kdy byla dosažena. Před půlnocí uložení této teploty do EEprom pro pozdější zobrazení (kterýkoli den v roce)
 • Veškeré nastavení v menu přes 4 tlačítka nebo pohodlněji univ. dálkovým ovladačem na protokolu Philips RC-5
 • Zobrazení na postranních displejích lze nastavit (Teplota Out, In, Vlhkost Out, Datum)
 • Wav player – přehrává každou celou hodinu gong (1-12x), na výběr ze 2 zvuků gongu. Při alarmu lze nastavit přehrání 2minut písničky z microSD karty.
 
Celé hodiny jsou, po mechanické stránce, částečně navrženy pro libovolného rozmístění displejů a přizpůsobení mechanické konstrukce potřebám a dovednostem konstruktéra.
Obsahují desku ovládání, kde je i zdroj a wav player, k té je přímo připojena deska zobrazení času. A pak následují 2 identické desky pro zobrazení ostatních údajů (teplot, vlhkosti, datumu).

Popis ovládání

Po zapnutí hodin se zobrazí na displejích: PAJA HodinY   1.0 (1.0 – verze sw) a proběhlo-li načtení čidla DS18B20 v pořádku, tak pípne piezo. Potom následuje samotný běh hodin, kdy každou 0,5s dojde k přerušení od RTC, procesor si načte čas a vyšle ho na displej. Každou celou sekundu blikne dvojtečkami, pak následuje porovnávání co má zobrazit na malých displejích (Teplotu Out, In, vlhkost, datum) a podle toho načítá data a zobrazuje.
Standardně je nastaveno na levém displeji venkovní teplota a na pravém vlhkost.
Dále každou sekundu kontroluje zda má povolen gong a nastala celá hodina (přesněji zapíná wav player v 59min 58sec a přičte si hodinu, kvůli zpožděnému náběhu přehrávače).
Pak v 23hod 59min 45sec ukládá min, max teploty a časy teplot do eeprom 24C512.
 
Tlač. 1 vstup do menu nastavení
Tlač. 2 zobrazí minimální (Lo) out teplotu, čas a datum / nebo slouží jako – při pohybu v menu
Tlač. 3 zobrazí maximální (Hi) out teplotu, čas a datum / nebo slouží jako + při pohybu v menu
Tlač. 4 zobrazí na 3s na levém displeji in teplotu / nebo slouží jako OK potvrzení v menu
K ovládání je možno použít i dálkový ovladač na protokolu Philips RC-5. Použil jsem univerzální DO z Kauflandu, po dlouhém testování jsem skončil na kódu 0026 (viz. manuál DO). Na obrázku je popis jednotlivých tlačítek DO.

Menu a nastavení
Rozkreslení struktury menu hodin a možné kroky.
 
 • SEt – zobrazí se spolu s pípnutím na cca 1s, pak skočí na další položku
 • old tEPLot Y – OK – na pravém displeji se zvolí datum (dd:mm), OK, zobrazí se na 3s Lo teplota, čas a datum, pak Hi teplota, čas. Poté skočí zpátky na výběr datumu. Z této nabídky je možné dostat se jen vyskočením z menu (stiskem tl. menu, do menu, off).
 • dISP L – OK – zde se vybere jedna ze 4 možností zobrazení na levém displeji (out tEP, in tEP, out rh, dAt) – teplota venkovní, vnitřní, vlhkost, datum
 • dISP P – OK – zde se vybere jedna ze 4 možností zobrazení na pravém displeji (out tEP, in tEP, out rh, dAt)
 • CAS – OK – CAS hh:mm:00 – kde se namísto hh:mm tlačítky – a + nastaví skutečný čas (hodiny:minuty). V okamžiku přičtení minuty se vynulují sekundy a čas se okamžitě uloží do RTC, který od této chvíle běží s novým časem.
 • dAtE – OK – dd:mm:00 – kde se nastaví den a měsíc – OK – dd:mm:00 20rr – a pak i rok (2000-2099)
 • LEZi – OK – LEZi Ano – povolena změna letního/zimního času – LEZi NE – zakázána změna
 • GonG – OK – GonG A1 – gong 1, GonG A2 – gong 2, GonG NE – gong zakázán
 • ALArnn – OK – na levém displeji se nastaví který den má být alarm aktivní (PonE – Pondělí-Neděle=vždy, nE – Neděle, Po – Pondělí, … , PoPa – Pondělí-Pátek, SonE – Sobota-Neděle )
– na pravém displeji se nastaví druh alarmu (nE 0 – žádný-zakázán, Pi 1 – piezo výstup, Pio2 – Piezo+sepne optočlen, hr 3 – přehraje 2min písničky z wav playeru, hro4 – hraj wav+opto, o 5 – sepne jen optočlen).

Hodiny jsem dal do užívání laikům (rodině), proto bylo nutné vytvořit jednoduchý manuál, pro jejich seznámení s chodem a funkcemi hodin.

Program

Osazený procesor Atmega32 je zaplněný asi ze 3/4 a z vývodů zůstal volný jenom jeden.
Vytvoření a odladění sw dalo (jak jsem čekal) nejvíc práce na hodinách. Raději nepočítám ty stovky hodin co jsem u toho proseděl … Hodiny běží na kódu poskládaném v Bascomu (kód má 1800 řádek).
V současné době nemám v plánu zveřejňovat celý zdroják pro free použití. Jednak mě to stálo hromadu úsilí to dát do konečné podoby a pak bych si chtěl nechat ještě nějaký čas na testování, sledování v provozu a případné doladění.
Do světa pustím očesanou verzi a to pouze přeložený HEX soubor. V této verzi nebude funkční komunikace s eeprom, wav player a na disleji se po spuštění zobrazí "PAJA HodinY L 1.0"
 
Download: Hodiny 2012 – SW light 1.0 , Nastavení Fuses : High=0xD9, Low=0x7D
 

Spotřeba

Napájení 9-12V DC – šero "tma": 0,06A / světlo-max : 0,7A
Spotřeba financí … materiál na výrobu (součástky, DPS, krabice, barva) po dlouhém sčítání … asi 2700kč
A spotřeba času – nepočítaně, realizace hodin začala v listopadu 2012 a dokončení začátkem února 2013. HW byl až na malé změny a úpravy v ovládací části hotový za cca 1-2 týdny, pak následovaly stovky hodin psaní a ladění SW a nakonec si vyrobit na míru krabici – cca týden.

Ovládání, zdroj, wav player

Funkce:
Srdcem hodin je procesor ATmega32 v SMD provedení, který ovládá všechny další části.
Jako RTC jsem použil DS3231, který nepotřebuje externí krystal, má již v sobě integrovaný přesný TCXO krystal s přesností ±2ppm v rozsahu 0°C do +40°C. Obsahuje také kalendář s kompenzací přestupných roků, počtu dnů v měsíci, 2 alarmy, … já jej však využívám jen na čtení času a datumu každou 0,5sekundu. A samozřejmostí je záložní 3V baterka, které udrží RTC v chodu při výpadku napájení.
Na společné I2C sběrnici s RTC běží i eeprom paměť 24C512, která slouží k záznamu minimální a maximální venkovní teploty a času (HH:MM). Hodiny sledují během dne teploty, zaznamenávají si min a max (spolu s časem). Minimální teplotu si procesor zapamatuje hned, ale maximální je potřeba (kvůli teplotním výkyvům a eliminaci chybného načtení) uložit až po 3 stejných měřeních – tedy ustálené teplotě. Proto může být na displeji současná teplota vyšší než je v paměti uložená Hi teplota.
Každý den se před půlnocí uloží do eeprom min, max teplota a čas konkrétního dne. V eeprom paměti je pak možno dohledat teplotu kteréhokoli dne v roce (pokud již byla uložena). Následující rok se teploty přepisují. 
Na měření teplot slouží jako vnitřní čidlo obvod DS18B20 s přesností ±0,5°C, jako venkovní teplota a vlhkost čidlo SHT71 s přesností ±3%RH a ±0,4°C (nejdražší součástka hodin).
U SHT71 je připojen pull-up odpor R7 10k, vyskytly se ovšem problémy s načítáním dat na pinu procesoru, kde je čidlo připojeno, nakonec bylo řešením zmenšení hodnoty odporu přibližně na polovičku. Svoji roli hrálo určitě i 10m dlouhé vedení k čidlu.
Hodiny mají i výstup přes optočlen, který je aktivován (v závislosti na nastavení v menu) při alarmu, může se tak v určitou dobu ovládat další zařízení.
Jako bonus jsem do hodin integroval Wav player mono. Na microSD kartě mám uloženy 2 druhy zvuků gongu (odbíjení hodin) a pro budík jednu písničku (lze použít libovolnou, min. 2minuty délky), která se může přehrávat při alarmu jako budík. Jelikož bylo nad moje síly integrovat přehrávač do hlavního procesoru, zvolil jsem nouzové řešení. Procesor sepne napájení pro přehrávač, stejně tak i pro zesilovač LM386 a po pauze přes relé připojí i reproduktor (soft-start , zabrání tak lupancům při zapnutí přehrávače). Dále může ještě procesor skočit na další skladbu přemostěním tlačítka Next. Je to sice komplikovanější řešení, ale hlavní procesor jen aktivuje příslušné výstupní piny a už se nemusí o nic dalšího starat, přehrávač jede sám.
Jelikož jsou použité LED displeje, tak jsem integroval i regulaci jejich jasu přes PWM, o snímání intenzity osvětlení se stará fotoodpor na desce displeje času.
Hodiny se dají ovládat pomocí 4 tlačítek v horní části desky, nebo pohodlněji přes univerzální dálkové ovládání.
 
Konstrukce:
Většina součástek je v SMD, takže stavba vyžaduje nějaké zkušenosti a pevnou ruku. Zvláště při pájení procesoru.
Na desce je několik drátových propojek, místo těch nejkratších (tlustá červená čára) lze osadit nulové SMD odpory vel. 1206.
Použil jsem sirénku KPE242 (průměr 13,7mm, RM 7,62mm), ale na DPS je místo pro osazení třeba pezosirénou KPE212A (na DPS jsou označeny pady jako piezo a +5V).
Napájení je řešeno přes napájecí konektor zašroubovaný do DPS, tak aby směřoval do zadní části hodin (směrem ven). Stejně tak jsou přiletovány i ostatní konektory ISP, SHT71, DS18B20 a opto. Diodový můstek se vejde i na stojato nebo je možnost jej položit na DPS.
Je třeba ještě dodělat chladič (AL plech 5mm), který bude začínat vlevo u diod. můstku a může klidně přesahovat doprava ven přes DPS. Protože max. odběr hodin dosahoval až 0,7A, je vhodné napájet hodiny menším napětím, třeba 9V/1A.
Konstrukční uspořádání by mělo být patrné i z fotek.

Zde je návrh plošného spoje o rozměrech 220 x 50 mm

 

Seznam použitých součástek – Ovládání + zdroj + wav player:

C1,C2   - 22p         SMD vel. 0805      2x
C3-C6   - 100n         SMD vel. 0805      4x
C10-C13  - 100n         SMD vel. 1206      4x
C14    - 100n                     1x 
C7,C8   - 470M/25V                   2x  
C9     - 220M/25V                   1x   
C17    - 220M/16V                   1x
C15    - 2M2/50V                   1x
C16    - 47n         SMD vel. 1206      1x
C19    - 1n          SMD vel. 1206      1x
C20    - 100M/16V                   1x

IO1    - ATmega32L-8AU    TQFP44         1x
IO2    - DS3231        SO16L          1x
IO3    - 24C512        SO-08          1x
IO4    - 78S05       + (SK09-20SA220 - TME)  1x
IO5    - DS18B20      + PSH02-03P + PFH02-03  1x
IO6    - SHT71       + PSH02-04P + PFH02-04  1x
IO7    - LF33CDT                   1x
IO8    - ATtiny85       SOIC08         1x
IO9    - LM386        SO08          1x

T1-T3   - BC817        SOT-23         3x
T4,T5   - IRFD9120                   2x
T6     - BC846        SOT-23         1x
D1     - 1N4148        SOD80          1x
M1     - B250C8000                  1x
L1     - 10uH         5mm           1x
OK1    - LTV357                    1x
Q1     - 8MHz                     1x

P1     - 10k         PT6V - ležatý      1x
R1-3,9-12 - 4k7         SMD vel. 1206      7x
R4     - 10k         SMD vel. 1206      5x
R13    - 10          SMD vel. 1206      1x
R14    - 100         SMD vel. 1206      1x
R15    - 330         SMD vel. 1206      1x

REL1    - RELSIA05                   1x
REP1    - KPE242 (KPE212A)  (LD-BZEG-1205 - TME)  1x
Repro   - 50CP08K       8ohm/0,3W        1x

SD1    - MICROSD       (MCC-SDMICRO/1 - TME)  1x
Next    - P-B1720                   1x
SW1-4   - P-TACTN68-F     (TACTA-68N-F - TME)   4x

CON1,2   - MLW10                    2x
ISP1    - MLW06G                    1x
K2     - PSH02-02P     + PFH02-02        1x
AC,K1   - ARK500/2                   2x
BAT1    - SN2032        držák + bat 2032 -3V  1x
Konektor  - SIL8PZ        precizní dutin. lišta  4x

Download:
Návrh DPS a SCH – Ovládání pro Eagle (od verze 5.6).
Obrázek pl. spoje PNG – Ovládání v rozlišení 600×600 DPI
 

Displej – čas

Funkce:
Jedná se prakticky jen o desku zobrazovačů, kde jsou displeje (4x38mm a 2x25mm), LED, posuvné registry, fotoodpor a přijímač DO TSOP31236
 
Konstrukce:
Opět několik drátových propojek, některé lze nahradit nulovými odpory SMD vel. 1206. IO7 je ohnut o 90, aby směřovala jeho přijímací část před hodiny.
Pod trimrem je možno vyvrtat díru a regulovat tak jas malým šroubováčkem zezadu.
Odpory jsou v SMD i THT, ty je nutné osadit ze strany spojů, stejně tak T1 a precizní konektor k propojení s deskou ovládání.
V TME se mi nepodařilo sehnat stejný typ displejů, 38mm jsou od jiného výrobce. Mají ovšem horší zpracování led segmentů, ale hlavně jinou velikost a krátké vývody. Bylo proto nutné u všech 25mm displejů odstřihnout rohové výčnělky, a tak posadit malé displeje přímo na DPS (jinak by byly v vzduchu). Displeje 38mm naopak vyvýšit, aby vrchní část lícovala s 25mm displeji.

Zde je návrh plošného spoje o rozměrech 220 x 50 mm.

 

Seznam použitých součástek – Displej čas:

C1-C6   - 100n         SMD vel. 1206      6x
C7     - 4M7/10V       SMD vel. B - tantal   1x

D1,D2   - LED 5mm - zelena   (LED5-G-LC - TME)    2x
D3,D4   - LED 3mm - zelena   (LED3-G-LC - TME)    2x

DIS1-4   - LED 7-segment 38mm  (LD-S150G-C - TME)   4x
DIS5,6   - LED 7-segment 25mm  (SA10-21GWA - TME)   2x

IO1-6   - 74HC595D       SO16          6x
IO7    - TSOP31236      (SFH506-36)       1x

RFOTO   - VT43N1                    1x
T1     - BD140                    1x
P1     - 5k          PT6V - ležatý      1x
Konektor  - SIL8PZ        precizní dutin. lišta  4x

R1,2,6,7,9,10,14,15,17,18,22,23,25,26,30,31,33,34,38,39,41,42,43,46,47  
      - 68          SMD vel. 1206     25x
R3-5,11-13,19-21,27-19,35-37,44,45
      - 68                     17x
R16    - 150                     1x
R32    - 220                     1x
R50    - 220         SMD vel. 1206      1x
R40    - 390                     1x
R48    - 390         SMD vel. 1206      1x
R8,24   - 470         SMD vel. 1206      2x
R49    - 1k          SMD vel. 1206      1x

Download:
Návrh DPS a SCH – Displej čas pro Eagle (od verze 5.6).
Obrázek pl. spoje PNG – Displej čas v rozlišení 600×600 DPI

Displej – malý

Funkce:
Jedná se o 2 identické desky (proto vše vyrobit a nakoupit 2x !). Stejně jako u desky času je i tato jen zobrazovač. Obsahuje 4, 25mm displeje. Navíc ještě 5, 7mm displeje pro zobrazení dalších stavů jako in, out (vlevo nahoře) a pak ještě vlhkost rh + z LED diod složený znak %
Vše se ovládá přes posuvné registry a napájení přes PWM a T5. Na DPS jsou 2 vývody označené N.C., ty nemají reálný využití. Jedná se pouze o nevyužité vývody pos. registru, jelikož jsem v době návrhu hw nevěděl co všechno v hodinách bude.
 
Konstrukce:
Většina součástek je taktéž v SMD + několik propojek. U displejů jsem taky zastřihával rohové výčnělky, aby si sedly přímo na DPS.
V návrhu je zakreslen konektor MLW10-90°, ale nakonec jsem použil AWLP10, do kterého se po naletování přímo zacvakne kabel. Výhoda je jeho malá velikost.

Zde je návrh plošného spoje o rozměrech 133 x 50 mm.


 

Seznam použitých součástek – Displej malý: – pro 2 desky všechno 2x !

C1-C5   - 100n         SMD vel. 1206      5x
CON1    - AWLP10        (AWLP-10 - TME)     1x
D1,D2   - LED 3mm - zelena   (LED3-G-LC - TME)    2x
D3-D5   - LED 2x5mm - zelena  (LL-254GD - TME)    3x 
DIS1-4   - LED 7-segment 25mm  (SA10-21GWA - TME)   4x
DIS5-9   - LED 7-segment 7mm  (LD-S028G-C - TME)   5x
IO1-5   - 74HC595D       SO16          5x

R1,2,6,7,9,10,14,15,17,18,22,23,27-29
      - 68          SMD vel. 1206     15x                   
R3-5,11-13,19-21,25,26,30,31
      - 68                     13x
R41    - 82          SMD vel. 1206      1x
R37,38,40 - 120         SMD vel. 1206      3x
R39    - 150         SMD vel. 1206      1x
R36    - 180         SMD vel. 1206      1x
R33-35   - 270         SMD vel. 1206      3x
R8,16,24  - 390                     3x
R32    - 390         SMD vel. 1206      1x
R42-45   - 4k7         SMD vel. 0805      4x
R46    - 1k          SMD vel. 1206      1x

T1-T4   - BC846        SOT-23         4x  
T5     - BD140                    1x

 Download:
Návrh DPS a SCH – Displej malý pro Eagle (od verze 5.6).
Obrázek pl. spoje PNG – Displej malý v rozlišení 600×600 DPI

Konstrukční uspořádání + krabice

Krabice: 
je vyrobená na míru z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8mm. Nechal jsem si u klempíře ustřihnout plech 54x1200mm a ohnout 6mm hranu o 90°. A plech na záda 508x60mm. Doma jsem si pak vystříhal výkroje v rozích, naohýbal do tvaru finální krabice a všechno zaletoval cínem a velkou pájkou (s pomocí plynového hořáku, pro lepší prohřátí plechu). Finální krabice má tak rozměry 510x62x48mm (d,v,š). Obrázek plechů a rozměrů v PNG – výkres.
Spoje jsem přebrousil, některé ještě překytoval a po navrtání děr šla na řadu barva. Základ Formex (na lehké kovy) a pak sprejem několik vrstev černé.
Nechal jsem si uříznou kouřové plexisklo (505x59mm – míry jsem bral až po vyrobení krabice) tloušťky 3mm, ale pro moje účely bylo moc průsvitné, tak jsem ho nechal ještě přelepit tmavou fólií na tónování autoskel. Teprve potom byla průhlednost akorát.
Jednotlivé DPS jsou přišroubovány na 2ks duralových vinglů 15x15mm. Jejich rozměry, výřezy a vrtání děr jsou ke stažení v PNG. Všechny díry jsou vrtané 2,5mm a jsou v nich vytočeny závity M3. 
Mezi DPS a vinglíky jsou plastové podložky tloušťky 1mm, aby se nedotýkaly součástky nebo vývody vinglů.
Mezi DPS ovládání a displejem čas jsou distanční sloupky M3 (díry se závitem z obou stran) délky 20mm – 6ks. Pak je osazeno na šroubcích, které drží malé displeje 8ks distanček délky 25mm, které drží zadní víko hodin.
Hodiny jsou v krabičce uchycené pomocí 6ks šroubků (3 dole, 3 nahoře), které drží v závitech vinglů. Výsledná krabička byla trošku větší, proto jsem musel vymezit vůli nalepením pásků plastů na horní část vinglů (viz. fotky).
Nakonec jsem dolů nalepil 4 gumové nožičky, výrobní štítek, popisy tlačítek a napájecího konektoru.

 Download:
Obrázek konstrukčních vinglů v PNG – výkres vrtání a výřezů.
Obrázek štítků v PNG – 600×600 DPI
 

Fotky

Autor článku: PaJa-trb, https://paja-trb.cz

Ako sa vám páčil tento článok?
 • Páči sa mi (0)
 • Súhlasím (0)
 • Zábavné (0)
 • Informatívne (0)

Komentáre (10)

 1. boraicho píše:

  super, to maš vpredu čierne plexisklo?

 2. ScryptMan píše:

  Pekne len ten slot na SD kartu mohol byt niekde pri kraji kvoli lahsiemu pristupu. Ale inac je to vazny dobry kus roboty. Len tak dalej

 3. PaJa-trb píše:

  Boraicho: ano v předu je černé plexisklo (vlastně zatmavené, ale pak jsem ho ještě nechal polepit tmavou autofólií. Holt původní bylo moc světlé.
  Detaily přehrávače prozkoumej u autora: http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html, já ho jen postavil, přidal LM386 a integroval to do hodin. Program je původní, s ním jsem nic nedělal (a ani nemohl, jelikož lepím kód v bascomu, tak Céčku stejně moc nerozumím. A přehrává to pomocí PWM…
  ScryptMan: mohl být na kraji, ano … holt je to vývojovej prototyp, a mohlo bej líp víc věcí, který se ukážou až časem.
  Ale na druhou stranu, kolikrát bys to měnil ? Mám tam nahraný zvuky gongů a jeden budík, toť vše. A zvuk gongu musí bejt ve správným časování, protože program sepne přehrávač na určitou dobu podle výběru gongu a jeho délky (přehraj 1-12 gongů), a jejich změnou by se to rozhodilo.

 4. spin90 píše:

  Keby ze to je ako stavebnica, alebo aspon DPSky k tomu, tak by som vazne uvazoval nad konstrukciou 🙂

  • sakraforte píše:

   Ten kontrast displeja je super, daj foto ako to vyzerá pri dennom svetle

   • PaJa-trb píše:

    Při denním světle je zhruba ta 4. fotka zvrchu … ale je to hodně relativní. Sem si to nestihl pořádně nafotit na stole a teď když to mám nainstalovaný v obýváku, tak při denním světle se to nedá nafotit, aby tam nebyl odraz oken a všeho možnýho, protože to plexisklo se pro foťák chová jako zrcadlo.
    Z běžnýho uživatelskýho pohledu nebyl nikdy problém přečíst údaj a ve tmě to zase nijak neruší nadměrným jasem.
    Spin90: DPSky si můžeš vyrobit, podklady pro ně jsou free ke stažení.

 5. kubri píše:

  No, uz po precitani nazvu som sa zamyslel, ze naco niekto travi cas nad vyvojom zariadenia, ktore si za par korun moze kupit s krajsim displejom, viac funkciami a ovela nizsou spotrebou. Ako som tak cital dalej, tak ma trosku zarazili funkcie ako dialkove ovladanie a prehravanie wav suborov, SD karta… Avsak nakoniec, hlavne podla foto 4 to vyzera velmi pekne, zobrazenie si spravil perfektne hoci to vyzaduje velky pocet 7 segmentoviek. SD kartu by som vyuzil na zaznam hodnot a v PC nejaku aplikaciu alebo cez excel zobrazit graf teploty za urcite obdobie.

 6. nannasin28 píše:

  Ale na druhou stranu, kolikrát bys to měnil ? http://www.hqew.net/product-data/IRFZ48N IRFZ48N [www.hqew.net] [url=http://www.hqew.net/product-data/IRFZ48N]IRFZ48N[/url]

Pridaj komentár