SVETELEKTRO

9. novembra 2006   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Indikátor vlhkosti pôdy


UnReSt

Popis

Schéma zapojení je na obr. 1. Základem zapojení je osvědčený obvod LM3914, který budí sloupec 10 LED. Indikátor je napájen z miniaturního transformátorku. Vzhledem k tomu, že v poslední době výrazně poklesly ceny malých transformátorků s vývody do plošných spojů, je často výhodnější navrhnout zařízení na provoz ze sítě, než na baterie (samozřejmě za předpokladu, že je elektrická síť v místě použití dostupná).

Hned za pojistkou na sekundární straně transformátorku je střídavé napětí vyvedeno na svorkovnici pro připojení sond. Ty můžeme zhotovit například z pletacích drátů nebo uhlíkové elektrody z použité baterie. Měření odporu střídavým proudem je výhodnější, protože nedochází k elektrolýze a nadměrnému opotřebování elektrod. Střídavé napětí, které projde půdou, se přivede na potenciometr P1. Tím můžeme nastavit citlivost indikátoru podle použitých elektrod a půdních podmínek. Signál z běžce potenciometru je usměrněn diodou D2 a filtrován kondenzátorem C5. Zkratovací propojkou J1 se volí buď bodový nebo páskový režim indikace. Napájecí napětí +5 V se získá usměrněním sekundárního střídavého napětí diodou D1. To je stabilizováno na +5 V obvodem IC1.

Stavba

Senzor vlhkosti půdy je zhotoven na dvoustranné desce s plošnými spoji o rozměrech 75 x 57,5 mm. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji je na obr. 2, obrazec desky spojů ze strany součástek (TOP) na obr. 3 a ze strany spojů (BOTTOM) na obr. 4. Obvod nemá žádné nastavovací prvky a při pečlivé práci by měl fungovat na první zapojení. Potenciometr P1 nastavíme zkusmo tak, aby minimum a maximum indikace odpovídalo velmi suché (minimum) nebo zcela vlhké (maximum) půdě. Záleží samozřejmě také na vzdálenosti elektrod, kterou je také nutno vyzkoušet a při případném přemístění pokud možno dodržet.

Závěr

Popsaný indikátor může usnadnit kontrolu zálivky jak v interiéru, tak i venku. Protože je zařízení napájeno síťovým napětím, musíme při práci dbát zásad bezpečnosti práce. Indikátor zabudujeme do vhodné krabice, nejlépe z plastické hmoty.

Cena dvoustranné vrtané a prokovené desky s plošnými spoji A507-DPS je 118,- Kč, kompletní stavebnice, obsahující všechny díly podle rozpisky součástek včetně desky spojů A9507-KIT stojí 398,- Kč, sestavený a oživený modul A9507-MOD je za 590,- Kč.

Seznam součástek

R1………………….. 100 k

R2………………….. 2,7 k

R3………………….. 2,2 k

C1………………….. 470 ľF/16 V

C2………………….. 100 nF

C3………………….. 10 ľF/25 V

C4………………….. 100 nF

C5………………….. 10 ľF/25 V

D1………………….. 1N4007

D2………………….. 1N4148

IC1………………….. 7805

IC2………………….. LM3914

LD1………………….. LED

LD2………………….. LED

LD3………………….. LED

LD4………………….. LED

LD5………………….. LED

LD6………………….. LED

LD7………………….. LED

LD8………………….. LED

LD9………………….. LED

LD10………………….. LED

J1………………….. JUMP2

K1………………….. ARK210/2

K2………………….. ARK110/2

P1………………….. M1-P16M

PO1………………….. F80mA

PO2………………….. F200mA

TR1………………….. TRHEI303-1X6

Schéma, Rozloženie súčiastok, DPS – BOTTOM, DPS – TOP

Cerpane zo stranky stavebnice.net

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)
Najnovšie články od UnReSt (zobraziť všetky)

Pridaj komentár