SVETELEKTRO

9. decembra 2023

Hladinomer – webaplikácia IoT dashboard

martinius96  6 mesiacov pred  Prešovský kraj 202
50

Ponúkam mnou vytvorenú IoT webaplikáciu pre monitorovanie hladiny vody v kopanej studni. Táto aplikácia umožňuje zaznamenávať údaje o výške hladiny pomocou senzorového uzla, ktorý je tvorený mikrokontrolérom a ultrazvukovým senzorom vzdialenosti. Senzorový uzol vykonáva v rutine 10 meraní senzorom každých 5 minút a spriemeruje ich.

Namerané hodnoty sa následne odosielajú serveru cez dostupné rozhranie (WiFi / Ethernet / GSM / LoRa). Výsledné údaje sú vizualizované vo webovom rozhraní v dashboarde, kde je k dispozícii aktuálna hodnota hladiny a tendencia merania. Okrem toho je zobrazená aj aktuálna hodnota hladiny v litroch a historické dáta sú dostupné v grafoch a tabuľkách až do minulého roku.

Princíp merania ultrazvukových senzorov spočíva v odoslaní signálu Trigger s dĺžkou 10 μs, ktorý sa odrazí od hladiny vody a vráti sa do prijímača – Echo. Týmto spôsobom sa získava rozdielová výška hladiny vody od senzora. Korekciu na reálnu výšku hladiny vody už vykonáva webové rozhranie.

Projekt využíva ultrazvukový senzor HC-SR04 (detekčný uhol 15°) alebo vodotesný senzor JSN-SR04T (detekčný uhol 60°). Alternatívne možno integrovať ďalšie senzory z rady RCW, US-XXX, IOE-SR0X, SR0X, HC-SR0X, HY-SRF0X, DYP-MEXXX, Parallax PING)))™ s rôznymi detekčnými uhlami.

Senzorové uzly sú vhodné pre rôzne aplikácie, ako sú kopané studne, septiky, potoky, jazerá, plastové nádrže na dažďovú vodu, silá, kontajnery, kotolne, šachty a pivnice.

Pre implementáciu projektu je možné použiť vzorové zdrojové kódy pre vývojové dosky Arduino s Ethernet modulom Wiznet W5100 alebo W5500. ESP32 umožňuje použiť Ethernet modul LAN8720 s RMII rozhraním. Prenos dát vzduchom je možný pomocou WiFi (2,4 GHz) mikrokontrolérov od Espressif Systems – ESP8266 alebo ESP32.

Aplikácia je univerzálna a kompatibilná s rôznymi mikrokontrolérmi a senzormi. Senzory pre meranie výšky hladiny môžu zahŕňať laserové, hydrostatické, elektrostatické, tlakové, optické, mechanické, magnetické, mikrovlnné a iné (treba si však napísať vlastný firmvér).

Aplikáciu je možné vyskúšať s vaším vlastným hardvérom na testovacej stránke: https://martinius96.github.io/hladinomer-studna-scripty/

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)