SVETELEKTRO

19. decembra 2021

LED CUBE BLUE 512 LED

Handy  3 roky pred  Košický kraj 488
Dohodou

Predám LED kocku, možno sa niekomu bude hodiť ako SOČ  alebo ju využije na súčiastky. v prípade záujmu mám k nej aj dokumentáciu.

Kocka sa skladá z 512-tich led diód usporiadaných do ôsmich radov a do ôsmich vrstiev. Každá vrstva obsahuje 64 diód ,čiže osem diód v ôsmich radách. Každú radu ovláda klopný obvod typu D (74HC574).

Tento obvod sa skladá z 8-bitového vstupného registra D1 až D8 a výstupov Q1 až Q8, kde sú pripojené diódy jednej rady. Ďalej obsahuje funkciu „output enable“, ktorá je trvalo pripojená na zem, táto funkcia nám povoľuje výstupy. Ďalšou dôležitou súčasťou je vstup „clock“, ktorý ak sa preklopí z „low“ do „high“ úrovne,  tak na výstupoch sa zobrazí napätie podľa registra. To znamená, že ak sme nastavili register na 11111111 , tak na všetkých výstupoch sa zobrazí kladné napätie 5V. Pri preklopení z „high“ do „low“ sa register vymaže.  Registre všetkých ôsmich klopných obvodov sú zapojené paralelne a pripojené k procesoru na digitálny výstup 22 až 36. Čiže ak procesor pošle 8-bitovú informáciu, tá smeruje ku všetkým klopným obvodom, ale zobrazí ju len ten, ktorému procesor zmení úroveň „clock“, tento princíp sa nazýva „bus“.

„Clock“ každého klopného obvodu je pripojený na samostatný digitálny výstup procesora.

Aby mohla rada svietiť musí sa zopnúť konkrétna vrstva. Každú vrstvu spína dvojica tranzistorov ovládaná procesorom. Obraz sa vykresľuje postupným zopínaním vrstiev vysokou frekvenciou, čím sa  pre ľudské oko dosiahneme ucelený obraz , je to takzvaný „multiplexing“.

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)
044 13,Slovensko,Košický kraj