Kniha - Programujeme AVR v jazyku C

Publikované: 24.12.2012, Kategória: Mikroprocesory

www.svetelektro.com

Rozhodol som jednotlivé časti seriálu o programovaní AVR v jazyku C spojiť do jedného PDF súboru a vytvoriť knižku.

Popis knižky

Knižka má 68 strán a 14 kapitol. Sú v nej prehľadne zahrnuté všetky časti seriálu o programovaní AVR v jazyku C, ktoré som doteraz publikoval. Na záver každej kapitoly sa nachádzaju praktické príklady na lepšie pochopenie danej činnosti. Príklady sú testované na mikropočítači ATmega8, budú však fungovať  aj na ATmega16 a 32. Schémy zapojenia sa však budu líšiť.

Obsah:
• Úvod
• Mikropočítače Atmel AVR
• Práca v AVR STUDIO 4
• Píšeme prvý program
• Prerušenia
• Čítače/časovače
• Čítače/Časovače - PWM
• Práca so znakovým LCD displejom
• AD prevodníky
• Rozhranie USART
• Rozhranie SPI
• Rozhranie TWI
• Režimy spánku MCU
• Použitá literatúra
 

Šírenie knižky

Knižku možno používať a rozširovať na nekomerčné účely bezplatne. Ak chcete prejaviť autorovi vďaku a uznanie za čas strávený napísaním tejto knižky, alebo prípadne usúdite, že vám táto knižka pomohla a ušetrila veľa práce a času, môžete prispieť ľubovoľnou čiastkou na číslo účtu:  0263746912/0900
alebo na Paypal účet:

Ďakujem!
 

DOWNLOAD


 AVR KNIHA (2,6MB)