Koncový stupeň 100W

Publikované: 15.01.2007, Kategória: Audio technika

www.svetelektro.com

Konštrukčne zložitejší koncový zosilňovač 100W s možnosťou jednoduchého tuningu na väčší výkon. Velmi kvalitný zosilňovač.

Schému tohoto zapojenia sa mi podarilo vymámiť z nemenovanej SOUE vo Vrábloch, kde sa na praxi prednostne venovali konštrukcii zosilňovačov. Kedysi dávno v živej červenej dobre rastu nf zosilňovačov v našej krajine tento typ zosíka navrhol súčastný učiteľ teoretických elektrotechnikcých predmetov na SOUE vo Vrábloch Ing. Jozef Trubíni . Na prvý pohlad sa jedná o pomerne zložitejšie zapojenie na tak výkonovo "priemerný" zosilňovač. O tom, že 100W stačí už na kadečo tu písať velmi nebudem, pretože dnešný svet je prepchatý zmagorenými ľuďmi "neotechnikmi" ktorí sú presvedčený, že zosíky pod 400W by sa ani nemali vyrábať. Ako som už spomenul, k tomtuto zosilňovaču nemám nijaké konkrétnejšie parametre ani dáta, iba snáď tie, ktoré som si doma zmeral a aj to boli tie najnevyhnutnejšie. A to som ani odoberaný prúd nemeral he, ale jednoduchými výpočtami sa dá odhadnúť, či šlape dobre alebo nie. V zapojení sú dva trimre, vstupný slúži v podstate ako potencioeter hlasitosti, je ho možné vynechať alebo zameniť za potenciometer. Druhý trimer slúži na nastavenie hodnoty kludového prúdu a to na hodnotu asi 60mA. Ďalej v zapojení nieje nič potrebné nastavovať, zapojenie pri dobrých súčiastkách funguje na prvé zapojenie a funguje dlho, aj krátkodobé skraty na výstupe znáša prekvapivo dobre. Zapojenie je prepchaté spätnými väzbami ktoré stabilizujú všetko, čo sa stabilizovať dá. Výsledkom týchto zložitostí je absolútne nulové napätie na výstupe pri nulovom budení. Ohrev koncovej dvojice pri vhodných chladičoch absolútne minimálny. Termistor v zapojení je pripojený do blízkosti koncového tranzistora pracujúceho v zápornej polvlne budiaceho napätia (záporná vetva). Nakolko je zapojenie dosť staré a náhrada uvedených typov tranzistorov by bola dosť ťažká a v antikvariátoch tranzistory nemávajú, predkladám náhrady uvedených typov tranzistorov za dnes bežne dostupné. Za koncové tranzistory (KD 503) je celkom dobré použiť silnejší MJ15003 (250W, 20A), ďalej (KD 337/338) BD 139/140 , na slabšie aplikácie trošku s rezervou (KF 507/517) by som použil BD135/136, namiesto KC 147 by som dal niečo na spôsob BC 237, alebo lubovolný NPN tranzistor so zosilnením max 300, aj nejaký mimo radu typu BC 546A s extra nízkym zosilnením by sa hodil. Namiesto KC 809 a 810 by som použil po dva typy bežných NPN kremíkových tranzistorov, ich zosilnenie sa však nesmie líšiť o viac ako 5%! (je to nutné prakticky premerať). Z bežných tranzistorov takisto vyhovie BC 546A alebo iný so zosilnením menším alebo maximálne rovným ako 300, prúdové a napäťové vlastnosti podobné ako pri BC 546. Ďalším článkom je napájacie napätie. V žiadnom prípade nepripájajte zosilňovač na stabilizované napätie s prúdovou ochranou( neplatí pre oživovanie).Ochranu zaobstaráva poistka, či už pomalá alebo rýchla. jej hodnotu je nutné dodržať. Popisovaný kus bol napájaný nestabilizovaným kvalitne odfiltrovaným a tvrdým napätím o hodnote +- 28V, podľa toho som aj nameral hodnoty napätí na zosilňovači. V praxi toto monštrum bez akýchkolvek zmien znesie až 56 V do obidvoch sekcii, čo s novými predimenzovanými tranzistormi je schopné pracovať bez problémov aj do 2ohmovej záťaže! Chladič je potrebný samozrejme robustný a aktívne chladenie by som použil na výmenu vzduchu , nie na nútené energické o*****ovanie, bez ktorého by bol chladič vrelý ako platňa sporáku. Tento typ zosilňovača je vhodné spájať aj do mostíka, moj exemplár schémy však túto úpravu nemá zakreslenú, akonáhle ju získam tak to sem dám. Ku koncovému stup"u je vhodné zapojiž ochranu reproduktorov. Vstupná citlivosť by mala byť približne 0,5V pre plný výkon 100W sinus (RMS) do záťaže 4ohm pri napájaní 28V symetrických. Náhrada germániových diód bude síce troška ťažšia, no v jednom originál vyrobenom kuse som našiel jej náhradu a to bola dióda KA 241, čiže myslím si že bežná 1N4148 tam sekne takisto. Ako najväčiu chválu tohoto typu uvediem mostíkové zapojenie dvoch takýchto zosilňovačov s napájacím napätím +-54 V , ktorý spolahlivo pracoval do záťaže 4ohm a výstupný výkon presne 441 W RMS. Perlička - namiesto každej KD 503 boli použité 2 ks paralelne zapojené KU 607 (spínacie!). Na záver- tento typ zosilňovača som videl vo fabrických TESLA DISCO 240 H (v mostíku) , ako aj v ústredňových AUJ 637 a v mnohých iných aj so 100V výstupom.

Schéma zapojenia:
Po zostavení a kontrole som zosilňovač pripojil na napätie 28 V symetrických a pomeral som bez vybudenia napäťové pomery, tu sú :