Svetelektro.com

Svetelektro.com

Meno:
Heslo:

Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N

Kategória: NF technika | 01.01.2007 | Autor: zawin 

Koncový stupeň:

Schéma zapojenia koncového stupňa A-ZES je na obrázku 1. Starší určite vedia ( roky preverené ) zapojenie úspešného, kedysi veľmi dobre známeho zosilňovača Transiwatt 3, 4, 5, takže popisovať ho je zbytočné. Je jasné, že toto zapojenie je už v súčastnej dobe prekonané inými zapojeniami možno aj z hľadiska jednoduchosti, ale podstatu koncového stupňa či už v mono alebo stereo prevední splní dosť kvalitne a s použitým korekčným obvodom už nehovoriac, ale nebudem predbiehať. Ale môžem bez obáv povedať, že prekonal moje očakávania minimálne o 70%, i keď by to isto žiadny i skúsený konštruktér Nf zosilňovačov nepovedal a vtedy by som to netvrdil ani ja ( vážne ), ale opak je pravdou...

Naznačené typy tranzistorov nie sú záväzné. Je možné použiť iné typy tranzistorov v púzdre TO 220 jediné čo treba dodržať je vodivosť tranzistorov ( NPN, PNP ). Napr.: KD 607 a KD 617 v púzdre TO 3 je zhodná s BD 711 a BD 712 v púzdre TO 220. Od použitých typov tranzistorov záleží aj ich montáž, pokial budú používané tranzistory v púzdre TO 220, tak ich stačí umiestniť na DPS a dať k ním príslušný chladič, pokial budú použité tranzistory v púzdre TO 3, tak sa umiestia na chladič a prepoja príslušnými vodičmi s DPS. V každom prípade treba tranzistory izolovať izolačnými podložkami. Všetky rezistory sú miniatúrne okrem R11 a R12, tie sú 2-j Wattové a R7 ten je 1-o Wattový. Rezistor R13 nespájkujeme ( iba v prípade experimentovania s inými typmi koncových tranzistorov ). Na pozíciu R14 osadíme iba drôtovú prepojku. Elektrolitické kondenzátory nadymenzujeme aspoň na 35V, pokial chceme z koncového stupňa vytlačiť maximum ( 70W ) treba elektrolitické kondenzátory nadymenzovať na 50V, pretože napájacie napätie bude 80V jednosmerného ( MAX ). Kondenzátory sú radiálne ( osádzajú sa na stojato ). LED diódu Vl1 aj s rezistorom R15 osádzame v prípade, že chceme indikovať prítomnosť napätia v koncovom stupni zosilňovača, ale myslím, že stačí indikácia jednej na nap. zdroji napätia. Doska s DPS a jej osadenie je na obrázku 2 a 3. Body A a B sú vstupné svorky na privedenie Nf signálu, body C a D sú výstupné svorky pre pripojenie 4-r alebo 8 Ohmového reproduktoru, body +U a 0V sú svorky na prívod jednosmerného nap. napätia ( pozor na polaritu!!! ). !!!pre stereo prevedenie je za potreby postaviť dve tieto zapojenia!!!, !!! ak sa rozhodnete pre stereo zapojenie je za potreby aby súčiastky v oboch zapojeniach boli veľmi presne, pretože sa mi stalo, že som mal dva 270Ohm rezistory a jeden mal 262Ohm a druhý 271Ohm, a potom pri merani kľudoveho prúdu mi to nesedelo, ale dnes je to už dávno v poriadku!!!, !!! všetky výkonové tranzistory od KD 602 až po KD 617 na druhom zapojení treba dať na jeden chladič cez izolačné podložky ( dúfam, že nemusím vysvetľovať prečo ) !!!

 

( obr. 1 ), schéma zapojenia:

( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 8,2x7,91 cm ):

( obr. 3 ), osadenie DPS:

 

 

Korekčný predzosilňovač:

Toto je jeden z mála príkladov korekčného obvodu, ktorý využíva pre svoju činnosť jednosmerné napätie, ktoré je odoberané z vnútorného zdroja napätia ( napr.: zdroj, ktorý napája koncový stupeň ). Tento obvod pochádza z firmy National Semiconductor LM 1036 N. Tento obvod v jednom púzdre obsahuje obidva stereofonné kanály s možnosťou relatívným zosilnením signálov nizkých a vysokých kmitočtov, kde nastane samočinné nadstavenie tak, že užívatel pri regulácií hlasitosti smerom dolu tieto kmitočty zvýrazní bez toho, aby musel potočiť „koliečkami“ basy a výšky a naopak – ide o akési fyziologické nadstavenie hlasitosti. Tento obvod pre svoje parametre ako je odstup signál/ šum a pod. je právom zaradený do kategórie Hi-Fi. Schéma zapojenia je na obrázku 4. K zvýšeniu vstupného odporu tohto korekčného obvodu je v kadžom kanále použitý oddelovací stupeň IO1 a IO21, vytvorený z veľmi známych operačných zosilňovačov NE 5534 AP od firmy Philips ( malý šum ). K galvanickému oddeleniu vstupného signálu a neinvertujúceho vstupu IO1 a IO 21 sú použité elektrolitické kondenzátory C1 a C21. Napájacie napätie pre tieto emitorové sledovače je vysokofrekvenčne blokované keramickými kondenzátormi C2 a C22. Pretože je oddelovací stupeň viazaný jednosmerne, je na vývode č. 6 tj. na výstupe IO1 a IO21 polovica napájacieho napätia tj. 6V. Galvanické oddelenie potenciálov medzi dalšiemu stupňu korekčného zosilňovča je zabezpečené kondenzátormi C3 a C23. Predpätie neinvertujúcich vstupov jednotlivých oddelovacích zosilňovačov je zabezpečené rezistorovým deličom R1, R2 a R21, R22. Vstupné stereofonné signály sa privádzajú na vývody č. 2 a č. 19 IO2 cez vyššie popísané kondenzátory C3 a C23. Výstupné signály sú na vývodoch č. 8 a č. 13. Tieto signály sú galvanicky oddelené elektrolitickými kondenzátormi C7 a C27, kde ich kapacita závisí na vstupnom odpore nasledujúceho stupňa. Pre zmenšenie prípadných nežiaducích signálov a zlepšenie stability zapojenia pri použití dlhého prívodného kábla s užitočným signálom ku koncovému zosilňovaču sú na výstupoch IO2 zapojené rezistory R5 a R25. Súčasťou intengrovaného obvodu je i Zenerová dióda, ktorá udržuje na vývode č. 17 stabilné napätie 5,2 až 5,4V. Toto vnútorné referenčné napätie sa používa k riadeniu hlasitosti a „loudness“, basov a výšiek a aj balance ( stereováha ). Dovolené prevádzkové napätie je v rozsahu 9 až 16V jednosmerného a spotreba prúdu je typických 35mA pri 12V. Pre filtráciu napájacieho napätia sú obvode použité keramické kondenzátory C11 a C12, elektrolitický kondenzátor C31 a rezistor R6. Vstupný užitočný signál je 1,6V ( MAX ) a vstupná impedancia je 30kOhm. Maximálné efektívné výstupné napätie na vývodoch č. 8 a č. 13 je ( pri 12V ) 1V na kmitočte 1kHz. Výstupný odpor na vývodoch č. 8 a č. 13 je na 1kHz maximálne 20Ohm, takže spoj k výkonovému zosilňovaču môže byť prakticky ľubovoľne dlhý. Celkové harmonické skreslenie pri 12V na kmitočte 1kHz pri efektívnom vstupnom napätí 1V je 0,06% pri maximálnom zosilnení. Odstup signál/ šum je typický 80dB v pásme 100Hz až 20kHz pri maximálnom zisku a 64dB pri zmenšení maximálneho zisku o 20dB. Kmitočtová charakteristika s potenciometrami v strede odporovej dráhy je rovná ( 1dB ) do kmitočtu 250kHz. Oddelenie kanálov je -80dB na kmitočte 1kHz. Ovládacie prúdy potrebné na vývodoch č. 4, č. 7, č. 9, č. 12 a č. 14 sú typických 1uA, takže v príslušných obvodoch môžu byť použité súčiastky s velkým odporom. Zisk tohto IO je 0dB – tj. zosilnenie 1, pokial sú spojené vývody č. 12 a 17. Rozdiel v zisku kanálov nie je väčší ako 1dB. Rozsah regulácie zisku je 75dB. Rozsah regulácie basov a výšok na kmitočtoch 40Hz a 16kHz je +/-15dB. Spojením vývodov č. 7 a č. 12 IO zapojíme spomínanú fyziologickú reguláciu hlasitosti. Typické charakteristiky regulátorov farby zvuku ( basov a výšok ) sú závislé na kapacitách použitých kondenzátorov C4 a C24 pre výšky a C5 a C25 pre basy. V obvode riadenia jednosmerného napätia sú pre potlačenie rušivých zložiek riadiacého napätia zapojené v bežcoch potenciometrov články RC, tj. R10, R20, R30 a R40 a C10, C20, C30 a C40. Pre filtráciu napätia vo vnútri obvodu sú použité elektrolitické kondenzátory C5, C8 a C25. Pre lepšie a „jemnejšie“ využitie odporovej dráhy potenciometra hlasitosti P1 bola jednosmerná úroveň napätia posunutá rezistorom R7. Tým síce regulácia hlasitosti nepracuje až do -80dB, ale to nie je vôbec na závadu zapojenia. Doska s plošnými spojmi predzosilňovača je na obrázku 5 a osadenie na obrázku 6.

 

( obr. 4 ), schéma zapojenia:

( obr. 5 ), návrh DPS ( veľkosť: 10,85x6,11 cm ):

( obr. 6 ), osadenie DPS:

 

Zoznam súčiastok:

Rezistory:

R1, R2, R21, R22 – 100kOhm

R10, R20, R30, R40 – 47kOhm

R6 – 100Ohm

R5, R25 – 330Ohm

R7 – 5,6kOhm

P1, P2, P3, P4 – potenciometre TP 160A-50k/N-32B ( 25k/N )

Kondenzátory:

Typu SKR:

C1, C21, C7, C27 – 4,7uF/ 16V/ rad.

C8 – 47uF/ 10V/ rad.

C5, C25 – 10uF/ 10V/ rad.

Typu SKK ( TK ):

C2, C22, C11, C12 – 100nF

C10, C20, C30, C40 – 220nF ( 100nF až 150nF )

Typu MKT:

C3, C23 – 470nF, TC 35

C4, C24 – 10nF, TC 35

C5, C25 – 390nF ( 330nF ), TC 35

Intengrované obvody:

IO2 – LM 1036 N

IO1, IO21 – NE 5534 AP

 

Obrázky finálneho výrobku môjho zosilnovača si môžete pozriet v galérii ( inú možnosť ako krabicu z dreva som nemal ):

 

Logaritmický indikátor vybudenia stereo, zdroje asymetrického a symetrického napätia tu neuvádzam, pretože na tejto stranké sú totožné schémy už uvedené.

 

Autor: Ján Števanka, Použitá literátura: A. R. 2/ 1999, K. E. 6/ 1996

 


28.02.2013

Softstart ver. 2

 21408   12  Hodnotenie: 2.4444444444444Hodnotenie: 2.4444444444444Hodnotenie: 2.4444444444444Hodnotenie: 2.4444444444444Hodnotenie: 2.4444444444444

19.07.2010

Reproduktory Visaton EXPERIENCE V 20

 34625   50  Hodnotenie: 4.8823529411765Hodnotenie: 4.8823529411765Hodnotenie: 4.8823529411765Hodnotenie: 4.8823529411765Hodnotenie: 4.8823529411765

28.04.2010

USB Mp3 prehrávač

 45096   78  Hodnotenie: 4.4705882352941Hodnotenie: 4.4705882352941Hodnotenie: 4.4705882352941Hodnotenie: 4.4705882352941Hodnotenie: 4.4705882352941

05.01.2007

Koncový zosilňovač LEACH AMP 200W/ 4Ohm

 59815   48  Hodnotenie: 3.6Hodnotenie: 3.6Hodnotenie: 3.6Hodnotenie: 3.6Hodnotenie: 3.6

Priemerné hodnotenie: 4.17
Hlasov: 23

Veľmi dobrý

Zvoľte počet hviezdičiek:
Vynikajúci
Veľmi dobrý
Dobrý
Priemerný
ZlýZa obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.

Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: peto314 - 07.01.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
aka je schema a napatie zdroja???
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: zawin - 07.01.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu) http://svetelektro.com
 
Pis konkretnejsie aka schema coho a napetie zdroja predzosilovaca alebo zosilovaca?
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: peto314 - 08.01.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
ok tak schema zdroja aj napatie pre predzosilnovac aj zosilnovac.
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: DJ_BobiseK - 10.01.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
nič v zlom ale keď sa toto pýtaš to asi ťažko postavíš...ja som raz opravoval transiwatt(originál továrne robený),tuším to bol TW140,nehral zle ale mne by nevyhovoval...už len ten činiteľ tlmenia ://
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: herdik - 09.02.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
aký tranzistor môžem použit namiesto KD 602??
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: lakesi - 26.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
aach, zas fajnofkar :D mysli na to ze bezny clovek nerozozna integrac od tranzistora... :D Tato schema je tusim z TW120 co bol iba holy koncak na ozvucovanie akcii...
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: VANTED06 - 29.05.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
no ja som dal U 2*27 so spolocnou nulou a I bolo 0.8A na jednu stranu
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: peto314 - 31.05.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
to musi byt symetrické napätie?
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: iboo - 19.08.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
ty kokos chlapci o com tu tocite ? len tam preboha nepripojte 3~ , ale ako tak citam tak aj to tu snad niekoho napadne :-D

Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: sudruhdude - 07.04.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Zapojenie sa mi páči, jednoduché a lacné, ako stvorené pre menší aktívny subik. Ale by ma zaujímalo či si použil tranzistory v schéme alebo náhrady? Nemôžem totiž zohnať KC508 ani KD602 a neviem, aké sú za nich náhrady. Poradte niekto diky.
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: fery - 11.04.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Za KC508 by som použil BC238 alebo BC548. KD602 by som skúsil nahradiť napr. BD711. Možno by stačil aj BD441...
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: sudruhdude - 14.04.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
Dikes hlavne ma zaujímal ten KC508 ten má dosť velké zosilnenie za KD602 sa dá dosadiť takmer hocičo

Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: jofitos - 02.05.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
dost v pohode zosik, uz som robil nieco podobneho s tymito KD-ckami a hralo to mrte, len by som rad vedel nieco blizsie o napajacom napati zosilovacu aj predzosilovacu. Dalo by sa o tom povedat nieco viac? pls Dik moc
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: feroarn - 09.05.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
ofotene z amara

Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: maco - 30.12.2007
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
pekny zosik.. paci sa mi ze sa hrajkas s tranzistormi.. skus nieco s KD503 ;-).. chcel som ti povedat len k tomu korekcnemu predzosilnovacu.. mam ho spraveny, finalny vytvor bol az po troch prerabkach, vypustil som zo schemy oba NE5532, nech si pisu ze maju akykolvek nizky sum, prinasaju do obvodu len problemy a cely korekcak bez problemov frci aj bez nich.. spoznas to po pripojeni na zosik s velkym zosilnenim kde ti to dobre vytiahne vsetok sum, a cim vise IO mas v ceste signalu zvuku tym je to len horsie a sum sa scitava a zhorsuje sa celkovy zvukovy prejav..
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: krako - 28.12.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
posli upravenu verziu predzosilnovaca mám a mierne sumí dík

Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: hollander - 22.11.2008
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Mozem ten predzosilovac zapojit aj za zosilovač??

Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: markopolo - 07.01.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
staci mi toto toroid 230VA 2X20W/10A ???
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: lakesi - 26.11.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
28V po usmerrneni je na tuto schemu malo... zacina pracovat pri cca 30V ale to je este nic moc... ja tam davam 60V, myslim ze az na zmenu rezistora k ledke som nic ine nemenil... tie 3W rezistory sa hreju, ale je to v pohode.

Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: vajo - 12.08.2009
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
chcem sa spitat ci mozem k tim KD607 a KD617 pridat dalsie KD607 a KD617 a dat ich do darlinktona???

Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: Wichis - 12.10.2010
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
C10, C20, C30, C40 – 220nF ( 100nF až 150nF ) ??? Takze jaka ma byt hodnota kondiku? 220, 100 nebo 150?

Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: mc.vlada - 12.09.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
Po přečtení komentářů. pokud má někdo zájem o tento zesík, stáhněte si schéma od zesu TW40, nebo větší výkon TW120. Z těchto schémat autor článku vycházel. Co se týče náhrad tranzistorů, hledejte diskuse, a zvláště připomínky Sendyxe. On tomu fakt rozumí s těmi zesy má evidentní zkušenosti. Tak se u něj dočtete, že nejlepší budič je KU611, protože je to univerzální tranzistor s přesně ideálními vlastnostmi pro toto zapojení. Proč je nejlepší nechat na konci KD607-617 a s jakou betou. Když už konce zaměňovat tak za takové, kterým při zatížení co nejmíň klesá beta, tedy BD711,712 ne a ani Mj150003,15004 (KD má katalogových při 10A víc jak 10, výše jmenované mají tuším okolo 4).Cituji Sendyxe, hrát to bude, ale v životě z toho nedostanete plný výkon. Před půl rokem jsem originák tranzistory na TW120 sháněl (KU611, Kd607, Kd617) a naprosto bez problémů a za pár korun.
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: matko12531 - 14.11.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
cawko nema dako schemu ktoru by som mohol hned nazehlit na plosak bo ta co tu je ta je kusok vecia
Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: matko12531 - 14.11.2011
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
 
myslim tu na predzosilovac

Re: Koncový stupeň s KD 607 a KD 617 + korekčný predzosilňovač s LM 1036 N (Hodnotenie: 1)
Od: 2018matus - 19.03.2018
(O užívateľovi | Poslať súkromú správu)
nema niekto prosim strucny popis zapojenia dakujem
Autor stránky je Ondrej Závodský(zawin), o graficky design sa stará Ľuboš Fabo(BUFU).

TOPlist

Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.03 sekúnd