Séria SB

Snímací element je vo forme perličky veľkosti 0,3×0,5mm. Výhrevné teleso väčšiny senzorov musí byť pripojené trvale na VH(on)=0,9V, príkon je typicky 120mW.

 


 

 

Senzory SB-500-12 (oxid uhoľnatý), SB-95-12 (metán/oxid uhoľnatý), SB-96-00 (oxid uhoľnatý/LPG) a SB-AQ9-00 (cigaretový dym) umožňujú napájanie výhrevného telesa periodickým signálom 5s pri VH(H)=0,9V, 20s pri VH(L)=0,2V.

 

Katalógový list SB-500-12 uvádza nominálnu spotrebu výhrevného telesa 132mA pri VH(H)=0,9V a 59mA pri VH(L)=0,2V. Stredný príkon je potom (5s x 0,9V x 132mA+ 20s x 0,2V x 59mA)/25s = 33,2mW

Pre SB-12C-0 (metán) je spotreba 118mW pri VH(on)=0,9V. Pri napájaní periodickým signálom 1s pri VH(on)=0,9V, 9s pri VH(off)=0 je priemerný príkon (118mW*1s + 0mW*9s)/10s = 11,8mW.

 

 

Prvé senzory série SMB

Snímací element je vo forme perličky veľkosti 0,12×0,15mm. Výhrevné teleso je napájané impulzmi. Pri zapnutom vyhrievaní je príkon obdobný ako pri senzoroch série SB. Vylepšenie spočíva v skrátení času potrebného na zohriatie senzoru zo sekúnd na desiatky až stovky ms.

 

 


 

SMB-AQ1 (výpary prchavých látok) pri štandardných testovacích podmienkach, 60ms pri VH(on)=0,65V, IH=161mA, 1940ms pri VH(off)=0V je priemerná spotreba približne 3,2mW.

SMB-95-00 (metán) – pri štandardných testovacích podmienkach, 0,07s pri VH(H)=0,65V, PH=105mW, 0,1s pri VH(L)=0,45V PH(L)=65mW a 19,83s pri VH(off)=0V je priemerná spotreba približne 0,52mW. Doba trvania VH(off) môže byť 9,9 až 179,9s.

SMB-15-00 (LPG) – pri štandardných testovacích podmienkach, 0,1s pri VH(on)=0,65V, PH=105mW, 19,9s pri VH(off)=0V je priemerná spotreba približne 0,69mW. Doba trvania VH(off) môže byť 9,9 až 179,9s.

 Ak máte záujem o akékoľvek produkty značky FIS, alebo sa potrebujete poradiť, kontaktujte nás prosím na adrese fis@soselectronic.com