Kontrolór pre subwoofer

Publikované: 21.02.2007, Kategória: Audio technika

www.svetelektro.com

 

Spoločná basová reproduktorová sústava ( subwoofer ) má svoje značné výhody. Pre nižšie frekvencie totiž ľudské ucho nerozlišuje smer, z ktorého zvuk prichádza. Priestorovú informáciu nesú pri stereofónnom počúvaní iba stredné a vyššie tóny. Basový reproduktor vyžaduje najväčší objem a býva aj najdrahší. Hlavne v malých priestoroch je tak výhodné používať malé reproduktorové sústavy pre reprodukciu stredov a výšok a jednu spoločnú väčšiu basovú reprobedňu. Popisovaná konštrukcia oddeľuje dolnú časť spektra NF signálov a umožňuje plynulo nastaviť deliacu frekvenciu.

Schéma zapojenia kontrolóra pre subwoofer je na obrázku 1. Signály z pravého a ľavého kanálu sa privádzajú na RCA ( cinch ) konektory K1 a K2. Zosilňovač IC1 sčíta signál oboch kanálov. Za väzobným kondenzátorom C1 nasledujú dve preladiteľné dolné priepuste s IC1B a IC2A. Filtre sú realizované integrátormi. Posledný zosilňovač IC2B je zapojený ako invertor. Tlačidlovým prepínačom môžeme meniť fázu výstupného signálu ( 0, 180 stupňov ). Potenciometrom P2 nastavujeme celkovú hlasitosť basového kanálu. Kontrolór je napájaný symetrickým napätím 15V. Kontrolór pre subwoofer je postavený na dvojstrannom plošnom spoji o rozmeroch 50x32 mm, ktorý je na obrázku 2 a 3. Osadenie tejto dosky je na obrázku 4. Konštrukcia je veľmi jednoduchá. Zapojenie sa nenadstavuje, takže ho zvládne aj začiatočník.

( obr. 1 ), schéma zapojenia:

( obr. 2 ), návrh DPS 1:

( obr. 3 ), návrh DPS 2:

( obr. 4 ), osadenie DPS:

 

 

Autor: Jukka ( toto zapojenie bolo použité ako stavebnica )