SVETELEKTRO

12. mája 2016   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Laboratórne zdroje AX 3003L-3 a AX-3005L-3


TME s.r.o.

V ponuke AXIOMET nájdete zdroje AX 3003L-3 a AX-3005L-3 s kvalitným rozlíšením napätia (100mV) a prúdu (10mA) a výbornou opakovateľnosťou zadaných parametrov, čím spĺňajú všetky nároky pre použitie v technickej praxi.

Konštrukcia

Zdroje majú 3 kanály:
– dva kanály s reguláciou napätia 0..30 V,
– jeden nezávislý kanál so stálym, stabilným napätím 5V a veľmi nízkym šumom.
Vlastnosti posledne menovaného sú dôležité pre aplikácie v laboratórnych podmienkach v operačných zosilňovačoch, prevodníkoch A/C a C/A (stabilita referenčného napätia), pri polarizácii snímačov (presnosť charakterizovania transformácie neelektrických parametrov na napätie) s mikrokontrolérmi (napájanie mikrokontrolérov a sústavy mikrokontrolérov), optoelektrických systémoch  (stabilné polarizačné parametre založené na napájaní +5V) a v náročných pracovných výstupných systémoch.

Charakteristika

Dve sekcie môžu pracovať v napäťovej alebo prúdovej stabilizácii. Sekcie zdroja umožňujú sériové alebo paralelné napájanie ako aj prepojenie viacerých zdrojov súčasne. Každá zo sekcií má vlastný nezávislý napájací obvod. AX 3003L-3 má reguláciu prúdu v rozsahu od 0 do 3 A, a model AX-3005L-3 od 0 do 5 A. Šikovnou pomôckou je aj kontrola nastavenia prúdu a napätia na 4 LED displejoch. Zariadenie má prepäťovú ochranu, ktorá kontroluje straty na tranzistore chrániacom zdroj pred poškodením.
Ďalšou výhodou opisovaných dielenských prístrojov je nový systém chladenia založený na ventilátore s termoreguláciou. Termoregulačný obvod inteligentným spôsobom riadi prepojenie obvodu chladenia s ventilátorom podľa zadaných parametrov a získanej presnosti nastavení.
Dosahovaná stabilizácia parametrov zariadenia dosahuje výborné výsledky: stabilizácia napätia a prúdu, a nízke zvlnenia a šumy ≤1mVrms (pre regulované napätie). Ovládanie regulácie chladenia umožňuje dosiahnuť veľmi tichý chod zariadenia vďaka plynulej regulácii a časovému spínaniu ventilačného obvodu v prípade prevádzky zariadenia na maximálny výkon.

Použitie

Tieto citlivé zdroje sú určené predovšetkým pre laboratórne podmienky, kde sa kladú požiadavky na vlastnosti a parametre s vysokou citlivosťou regulácie prúdu a napätia.

Príklady štandardných použití:

– optoelektronika,
– telekomunikácia (napr. experimentálne systémy polarizácie laserov a polovodičových detektorov, kde sa vyžaduje kontrola napätia pri súčasnej kontrole zmeny prúdu na ovládanie výkonu zariadení),
– automatizácia a robotizácia (presné laboratórne systémy polarizácie mostíkových snímačov, piezoelektrických prvkov – presné posuvné stoly),
– elektronika (systémy pre analýzu diskrétnych prvkov – meranie prúdovo-napäťových veličín systémov s vysokou citlivosťou na teplotu),
– mechatronika a mechanika (meranie vlastností pevnosti – polarizácia meracích snímačov).
Pri prepojení s ďalšími meracími prístrojmi umožňujú tieto zdroje tvoriť unikátne adaptabilné laboratórne didaktické a vedecké zariadenia.

Viac informácii na internetovej stránke distribútora – spoločnosti Transfer Multisort Elektronik (www.tme.eu).

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Pridaj komentár