SVETELEKTRO

2. augusta 2021   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Laserové vodováhy – ako fungujú a aké sú ich výhody a možnosti


TME s.r.o.

Nenahraditeľné na stavenisku i počas rekonštrukcie.

 • Laserové vodováhy – čím sú a aké druhy rozlišujeme
 • Typy laserových vodováh
 • Spôsob fungovania laserovej vodováhy
 • Výhody a možnosti a výber
 • Laserové vodováhy v ponuke TME

Hoci sa klasické vodováhy vybavené bublinkami s éterom alebo alkoholom stále používajú, laserové vodováhy už vedú vo väčšine aplikácií. Ako fungujú, aké majú možnosti a aké typy a variácie nájdete v ponuke TME – to všetko vám vysvetlíme nižšie.

 

 

Laserové vodováhy – čím sú a aké druhy rozlišujeme

Jednoducho, laserové vodováhy sú elektronické zariadenia, ktoré označujú úroveň (často aj stúpanie) a vizuálne ich vyznačujú na rovinách emisiou laserových lúčov špecifických farieb. Tento popis je, samozrejme, veľmi stručný a vyžaduje určité doplnenie, počnúc čo i len od toho, že výška, v ktorej sú zobrazené lúče je predmetom úpravy v rozsahu špecifikovanom výrobcom — spravidla v jednom, ktorý umožňuje vykonávať akúkoľvek prácu v interiéroch od podlahy až po sám strop. Je tiež potrebné mať na pamäti, že ide o malé zariadenia – s hmotnosťou od polovice do jedného kilogramu – a zároveň jemné, preto je potrebné s nimi zaobchádzať s veľkou starostlivosťou a zabrániť ich pádom alebo ostrým náklonom. Takáto opatrnosť je odporúčaná kvôli citlivosti samo-nivelačného mechanizmu, ktorý sa dá ľahko poškodiť aj u modelov vybavených ochranným zámkom.

Časť laserových vodováh je vybavená držiakom na upevnenie statívu, s funkciou diaľkomeru (veľmi užitočnou pre každú stavbu) a s diódovými displejmi, kde používatelia nájdu informácie, okrem iného, o úrovni kvality, výšky a uhle projekcie lúča na stenu, množstve energie zostávajúcej v batérii (akumulátore) alebo predpokladaný prevádzkový čas, ktorý zostal do úplného vybitia. Mnoho profesionálnych modelov je ponúkaných v súpravách s prídavným príslušenstvom, ako sú špeciálne svorky, spony alebo držiaky pre ich upevnenie v neobvyklých miestach (na inštaláciu potrubia bežiaceho horizontálne alebo vertikálne, na závesoch pod stropom atď.), rovnako ako s kompatibilnými prijímačmi, ktoré nie sú ničím iným ako detektormi lúčov na určenie jeho opozície v teréne, to znamená v exteriéri budov. Sú veľmi užitočné, pretože na slnečnom svetle sa aj silné lúče zelenej farby stávajú prakticky neviditeľnými

 

Typy laserových vodováh

Typológia laserových vodováh môže byť založená na rôznych kritériách. Najčastejšie sa hovorí o vodováhach vyžarujúcich len horizontálny lúč (alebo lúče) – ide o tzv. klasické vodováhy s lúčom vysielaným pod uhlom v rozsahu do 120°/140°/180°. Rozlišujú sa tiež vodováhy s krížovými lasermi, ktoré sú v podstate vodováhami obohatenými o ďalší (alebo prídavný) vertikálny lúč, ktorý umožňuje určiť aj pravé uhly. Okrem nich existujú 360° vodováhy, tzv. rovinné lasery, ktoré okolo seba vrhajú zväzky laserových lúčov. Podľa toho, ako sú tieto zariadenia uložené, môžeme vodováhy rozdeliť na tie so statívom, ktorý umožní nastaviť ich v pevnej výške a modely bez statívu. Z pohľadu vyrovnávania týchto zariadení, výrobcovia uvádzajú v katalógoch samonivelačné zariadenia (vďaka magnetickému kompenzátoru) a tie, ktoré musí vyrovnať operátor. Všetky vyššie uvedené môžu byť vybavené takisto samostatne pracujúcim diaľkomerom, ktorý vo výrobkoch niektorých značiek prispieva k vytvoreniu samostatnej kategórie vodováh vo príslušných katalógoch.

 

Spôsob fungovania laserovej vodováhy

Fungovanie vodováh spočíva na emisii červeného alebo zeleného lúča lasera. Tento laser je silne zaostrený a opakovane zosilnený lúč svetla vyžarovaného LED diódou. Jeho veľkosť (hrúbka) závisí od parametrov diódy a úrovne zaostrenia svetla a čím je menšia, tým lepšie, pretože ultratenký lúč umožňuje maximálnu presnosť a minimalizáciu potenciálnej chyby takmer na nulu, a to aj na značných vzdialenostiach, rádovo 30-50 metrov. Farba lúča má takisto svoj zmysel. Červená teda štandardná, je optimálna pre prácu vo vnútri budov, ale vonku alebo vo veľmi silne presvetlených miestnostiach môže byť neviditeľná, takže stále viac a viac modelov využíva zelený lúč, ktorého jas je štyri- alebo až päťkrát silnejší v porovnaní s červeným. Samozrejme, neobíde sa to bez nákladov – zelený lúč spotrebuje viac energie a jeho čas prevádzky je o 1/2 alebo 2/3 kratší v porovnaní s prevádzkovým časom v režime červeného lúča.

Srdcom každej laserovej vodováhy je kompenzátor, teda podzostava kombinujúca elektroniku a optiku, stabilizovaný magneticky alebo pneumaticky — preto pri rozlišovaní vodováh hovoríme aj o magnetických alebo pneumatických stabilizátoroch. Oba typy plnia rovnakú úlohu: samonivelujú zariadenie a pohybujú sa v medziach voľného pohybu určeného výrobcom (spravidla +/- 3° až 5°). Takže ide o automatické nastavenie úrovne laserovej svetelnej línie vzhľadom k osi zeme, takže vodorovná úroveň je skutočne vodorovná a zvislá je skutočne vertikálna. Takéto meranie je možné len po predchádzajúcom nastavení zariadenia na relatívnej úrovni. Ak dôjde k prekročeniu prípustného náklonu, mnohé modely signalizujú nemožnosť vyrovnania prostredníctvom zvukových alebo svetelných signálov. Vráťme sa ešte na chvíľu k obidvom typom stabilizátora, pretože je potrebné vysvetliť ich princíp fungovania. Menovite magnetické kompenzátory (vyskytujúce sa oveľa častejšie) majú druh kyvadla riadeného systémom magnetov. V prípade pneumatického stabilizátora sa umiestnenie kyvadla realizuje prostredníctvom systému tlmenia vibrácií pomocou vzduchu. Účinnosť oboch je v zásade identická, s výnimkou situácie, keď na magnetickom kompenzátore pracuje silné magnetické pole (blízky transformátor alebo vedenie vysokého napätia). To by mohlo viesť k narušeniu práce systému. Niektoré vodováhy sú od nedávna vybavené takzvanými elektronickými kompenzátormi, ktoré majú vnútorné elektronické lúče spojené s procesorom riadiacim prevádzku servomotorov. Toto je najdrahšie riešenie, ale zároveň najpresnejšie.

 

Výhody a možnosti a výber

Laserové vodováhy uľahčujú vykonávanie mnohých prác pri rekonštrukciách, montáži, vykonávaní presných meraní (funkcia diaľkomeru) pri pokládke rôznych inštalácií potrubia alebo počas mnohých prác a procesov prebiehajúcich na stavenisku. Sú takisto nenahraditeľné pri veľmi prozaických úlohách, ako je pokládka glazúry na stenu alebo montáž police. Vďaka niekoľkým režimom bezúdržbovej prevádzky umožňujú jednej osobe vykonať prácu, na ktorú by museli byť vyčlenení najmenej dvaja profesionáli.

Ak si vyberiete laserovú vodováhu, musíte prispôsobiť schopnosti konkrétnych modelov svojim potrebám. Aby sa to podarilo, je potrebné analyzovať niekoľko kľúčových parametrov, ako je rozsah úrovne (rozsah merania), čas prevádzky na batériu alebo jedno nabitie batérie, rozsah uhlov lúča horizontálne a vertikálne, presnosť merania, čo znamená rozpätie odchýlky v rozsahu 10/20 metrov, laserové vyrovnanie a ďalšie vybavenie (napr. mäkké puzdro na bezpečnú prepravu zariadenia). Všetky tieto parametre musia zodpovedať našim očakávaniam a požiadavkám na úlohy, ktoré nás čakajú. Stojí za to zvoliť modely lepších značiek, ktoré ponúkajú funkciu diaľkomeru v balení alebo možnosť vypnutia jednotlivých lúčov pre zvýšený prevádzkový čas v rámci daného zdroja energie. Dôležitým aspektom je tiež prachotesnosť a vodotesnosť zariadenia, ktorá súvisí s prevádzkou v prašnom prostredí a vystavením zariadenia kontaminácii, napríklad pri rekonštrukciách. Tento parameter sa tiež premieta do schopnosti pracovať v podmienkach vysokej vlhkosti. Preto IP na úrovni 54 je minimum pre profesionálne použitie v interiéri i exteriéri. Je tiež potrebné mať na pamäti, že laserové vodováhy pracujú často v nevykurovaných miestnostiach v zime alebo na plnom slnečnom svetle. Preto by mali byť mať dostatočnú odolnosť voči pomerne veľkému rozsahu prevádzkových a skladovacích teplôt. Štandardom je schopnosť správnej prevádzky v rozmedzí od -10°C do +45 °C, ale modely najlepších výrobcov dokážu pracovať aj pri teplotách od -20°C do +50°C.

 

Posledným faktorom, ktorý treba analyzovať, je cena. Na bežné práce pri rekonštrukcii môže stačiť úroveň s dvoma alebo tromi lúčmi (krížový laser) a diaľkomer za 80-150 eur, profesionáli však radi siahajú po modely ponúkajúce 360° prevádzku, čo im dáva maximálne možnosti a stoja často od 100 do 200 eur alebo viac.

 

Laserové vodováhy v ponuke TME

Ponuka laserových vodováh v katalógu TME je založená na výrobkoch značky PLS, ktoré sú súčasťou spoločnosti FLUKE. Ide o špičkové produkty určené pre profesionálov a vytvorené inžinierskym tímom s viac ako 50-ročnými skúsenosťami. Ponuku TME v tejto oblasti tvoria 3PR, 180 LG a rôzne varianty PLS 6R, PLS 6G a PLS 180R a PLS 180G, kde symbol R znamená červený lúč (Red) a symbol G naznačuje zelený lúč (Green). Všetky pracujú s presnosťou do 3 mm na vzdialenosť 10 metrov a štandardné poskytujú viditeľné lúče až do 15 metrov, až 30 metrov bodovo (séria PLS 6) a až 60 metrov pomocou detektorov lúča. Každý z týchto modelov má tiež trvalý zámok kyvadla pre bezpečnú prepravu

Spoločnosť tiež pripravila sadu príslušenstva a doplnkových dielov. Zahŕňa puzdrá, statívy, magnetické a stropné držiaky, sady batérií, skrinky na náradie, svorky na detektory a ďalšie.

Text spracovala spoločnosť Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Odkaz na článok: https://www.tme.eu/sk/news/library-articles/page/43564/Laserove-vodovahy-ako-funguju-a-ake-su-ich-vyhody-a-moznosti/

Ako sa vám páčil tento článok?
 • Páči sa mi (3)
 • Súhlasím (0)
 • Zábavné (0)
 • Informatívne (0)

Komentáre (1)

 1. jant píše:

  Sú aj také malé laserové , elektronické vodováhy čo by sa dali použiť v malom , napr. zistiť či mám stôl nakrivo?

Pridaj komentár