Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike

Publikované: 20.07.2011, Kategória: Nezaraditeľné

www.svetelektro.com

SOŠE Liptovský Hrádok, 17. – 28. august 2011

SSE organizuje sústredenie, ktoré je určené pre mládež do 18 rokov. Cieľom sústredenia je rozšíriť znalosti a zručnosti, ktoré jeho účastníci získali počas školského roka, alebo v krúžkovej či individuálnej činnosti. Ďalej umožní deťom bližšie sa zoznámiť a prakticky si vyskúšať aj oblasti, s ktorými doteraz nemali možnosť pracovať.

Na sústredení budú inštruktori (účastníci predošlých LSTME) a lektori – odborníci v programovaní, v tvorbe a v strihaní videa a zvuku na počítači, v konštrukcii elektronických obvodov, a bude tam aj možnosť postaviť a naprogramovať robotické konštrukcie zo stavebnice Lego dacta. Program sústredenia je otvorený k individuálnemu vzdelávaniu pokročilých účastníkov.Rámcové zameranie sústredenia:

Výpočtová technika: tvorba www-stránok (html alebo php), algoritmy, programovanie (jazyky Pascal, C++, Python, …), grafika, operačný systém Linux.

Aplikácia VT, robotika: konštrukcia robotických modelov zo stavebníc LEGO a ich ovládanie pomocou počítača, príprava na Robocup (záchranár, futbal).

Videotvorba: práca so zvukovým reťazcom, práca s videokamerou, tvorba vlastných videoklipov, spravodajských šotov, ucelených videoprogramov.

Konštrukcia: elektronické súčiastky, konštrukcia s návrhom plošného spoja s osadením a oživením, zapojenie s mikroprocesorom a jeho naprogramovanie.

Voľný čas, rekreačný šport: loptové hry, turistika, kúpanie, návšteva kultúrnych pamiatok, hry s počítačmi. Pre každú oblasť bude pripravené odborné pracovisko s technickým zabezpečením potrebným pre túto činnosť.

Sústredenie bude prebiehať v priestoroch Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku v termíne od 17. augusta do 28. augusta 2011.Príchod účastníkov je v stredu 17. augusta do 20. hod. a končí sa v nedeľu 28. augusta o 14.00 hod. Strava začína raňajkami 18. augusta 2011 a končí obedom 28.8.2011.

Všetci účastníci dostanú včas pred začatím sústredenia ucelenú informáciu o priebehu sústredenia a pravidlách elektronickou poštou. Súčasťou správy bude aj úvod do táborovej hry, ktorá bude prebiehať počas celého sústredenia.

Prihlasovanie a registrácia účastníkov je na www.lstme.sk/registracia. Účastnícky poplatok je 150,- €. Z toho aspoň 50,- € treba poukázať na účet SSE (UniCredit Bank, číslo účtu 660 103 1002/1111), aby sme záujemcu zaradili do zoznamu účastníkov. Zvyšok je možné uhradiť v hotovosti pri prezentácii. Ako variabilný symbol uveďte svoje rodné číslo!Webstránka tábora: www.lstme.sk
Facebook + fotky z minulých ročníkov: facebook.com/lstme
V prípade potreby: 0905 521 989, skse@skse.sk