Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web4/web/includes/un_extensions.php on line 910

MĚŘENÍ RYCHLOSTI VĚTRU S PICAXE 08M2

Publikované: 19.06.2019, Kategória: Merače a testery

www.svetelektro.com

Modul umožňuje využít mikrokontrolér PICAXE 08M2 na měření rychlosti větru pro zobrazení je využit znakový LCD.K modulu je možné připojit typy anemometrů které mají na výstupu pulsy, v současné době využívám s modulem hotový anemometr URČENÝ PRO METEOSTANICE WH1080, WH1090. Článek má posloužit jako inspirace pro vlastní pokusy, v žádném případě si neklade za cíl konkurovat továrním výrobkům. Uvedený modul používám při létání s RC modely a pouštění RC plachetnic využití je čistě individuální věc, modul je osazený v plastové krabici určené pro diskety.

 

Popis základního modulu

Schéma zapojení základního modulu je na Obr.č.01 zde jsou uvedeny i hodnoty součástek modul je vyroben na univerzální vrtané destičce a propojení součástek je provedeno pomocí vodičů. Napájecí napětí modulu je 9V (destičková baterie), napětí je stabilizováno pro mikrokontrolér PICAXE 08M2 a modul LCD na hodnotu 5V stabilizátorem osazeným na DPS modulu řadiče LCD. Pro mikrokontrolér PICAXE je použita patice pro jeho snadnou výměnu, vstup z anemometru je na modulu dle Obr.č.1 připojen do bodu „A. Impulsy z anemometru jsou načítány na vstupu „PIN3“ příkazem COUNT, následně pak programově přepočítány na M/S a  KM/HOD. Poté jsou  hodnoty odeslány výstupem PIN č.0 mikrokontroléru do znakového LCD modulu, vstup mikrokontroléru č.2 určený pro programování mikrokontroléru je rezistorem 22K připojený na záporný pól napájecího napětí. Na Obr.č.02 je schéma zapojení pro programování mikrokontroléru PICAXE 08M2 modul je také vyrobený na univerzální vrtané destičce pro mikrokontrolér je osazena patice, napájecí napětí je v rozsahu 7 – 9V které je stabilizováno stabilizátorem 78L05 na napětí 5V. Na konektory na Obr.č.01 a Obr.č.02 označené JP1 jsou použity lámací konektorové kolíky přímé typ SIGP20, jako protikusy jsou použity dutinkové lišty typ BL05G. Vyrobený programátor je možné připojit k počítači PC i pomocí redukce USB/COM.     

 

    

 

   

         

ANEMOMETR

Na měření rychlosti větru je v tomto případě použito hotového náhradního dílu anemometru určeného pro meteorologické stanice typu WH1080 a WH1090 tento náhradní díl anemometru prodává firma HADEX.CZ za 179Kč, jde o snímač rychlosti větru který je osazen jazýčkovým kontaktem který na jednu otáčku 360° dává dva impulsy (2 * sepnut jazýčkový kontakt) tento počet pulsů na jednu otáčku musí být dodržen. Stejný počet impulsů na jednu otáčku dává i anemometr vyrobený a popsaný v [1]. V případě že máme (použijeme) anemometr s jiným počtem pulsů na jednu otáčku použitý program rychlost_vetru_V01.bas pro PICAXE 08M2 NEBUDE UKAZOVAT SPRÁVNOU HODNOTU a je nutné si upravit použitý program, konkrétně vzorec pro výpočet na M/S a následně přepočet na KM/HOD nebo si napsat vlastní program toto je čistě individuální věc.

                       

OŽIVENÍ MODULU

Osazenou desku DPS přípravku omyjeme lihem propojíme s modulem řadiče LCD připojíme napájecí napětí a na napájecích pinech patice pro PICAXE „PIN 1 (+) , PIN8 (-) pomocí DMM změříme napájecí napětí které musí být 5V. Po změření napětí v patici pro mikrokontrolér odpojíme napájecí napětí, do patice osadíme mikrokontrolér s nahraným programem rychlost větru V.01.bas. Zapneme napájení modulu a rukou roztočíme lopatky anemometru a na displeji LCD  se již zobrazuje rychlost v M/S a současně v KM/HOD podle rychlosti otáčení lopatek anemometru.

Oživení modulu v případě že nemáme k dispozici žádný anemometr ani anemometr podle [1] použijeme jako zdroj signálu signální (tónový generátor) záporné napájecí napětí (tónového generátoru) propojíme se záporným napájecím napětím modulu, výstup signálu z (tónového generátoru) připojíme na modulu do bodu „A“. Na (tónovém generátoru) nastavíme například kmitočet 20Hz a na modulu měření rychlosti větru na displeji LCD se zobrazí hodnota M/S =10 a na KM/HOD = 36. při hodnotě 5Hz bude zobrazená hodnota na displeji LCD  M/S = 2.5 a KM/HOD = 9, při hodnotě 255 bude zobrazena hodnota na displeji LCD M/S = 127.5 a KM/HOD = 459, při odpojení signálu od vstupu modulu se na LCD displeji zobrazí BEZVĚTŘÍ to samé se zobrazí pokud je při používání modulu v terénu opravdu bezvětří. Součástky byli zakoupeny v EZK, mikrokontrolér PICAXE08M2, znakový LCD displej 2 x 16 znaků se sériovým řadičem ve www.snailshop.cz

 

Použitý Anemometr v měřiči rychlosti větru s PICAXE 08M2

               

Použitý signální generátor místo anemometru „odpojený zdroj signálu“ testování programu

 

Hotový modul měřiče rychlosti větru  pohled z předu na LCD zobrazovač

 

     

Připojený anemometr k měřiči rychlosti větru

 

      

Zobrazená hodnota rychlosti větru

 

Zobrazená hodnota při bezvětří nebo odpojeném anemometru od modulu

 

Amatérsky zhotovený měřič rychlosti větru popsaný v článcích [1]

 

Použité prameny :

Praktická Elektronika A-Rádio 2012 – 2013 články k PICAXE 08M2

A Rádio konstrukční elektronika 6/98

[1] www.mojeelektronika.mzf.cz  články : KLIMA, STANICE, ZAPOJENÍ S PICAXE 08M2

Bližší informace :

vagnervlastimil@seznam.cz