SVETELEKTRO

5. decembra 2017   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Moduly Pmod – ako začať prácu?


TME s.r.o.

Máte pred sebou sprievodcu pre začiatočníkov, ktorý ukazuje možnosti spolupráce modulov Pmod s populárnou platformou Arduino Uno. Budeme vychádzať zo vzorové-ho projektu -Pmod NAV známeho zo stránky Digilent Projects. A potom… skúste zrea-lizovať svoj vlastný projekt!

Stránka Digilent Projects [1] je dobrým východiskovým bodom pre prácu s modulmi Pmod a Arduino Uno. Možno tam nájsť viac ako 40 projektov využívajúcich moduly Pmod, vrátane mnohých opísaných na základe obrazov Frizing, ktoré uľahčujú praktické používanie.

 

Ako využívať Digilent Projects?

Každý projekt sa začína od krátkeho opisu cieľa a úrovne náročnosti, obsahuje tiež informácie o tom, čo je pre jeho implementáciu potrebné a v mnohých prípadoch – obrazy Fritzing. Fritzing sú aplikáciou pre elektronikov-amatérov a všetkých milovníkov elektroniky. Umožňuje navrhovať elektronické zariadenia, tvoriť pre ne prototypy a kontaktné dosky a následne na ich základe navrhovať a editovať elektronické schémy a navrhovať dosky plošných spojov.

Dokonca aj keď daný projekt neobsahuje obraz Fritzing (tak ako Pmod NAV[2], ktorý v tomto sprievodcovi opíšeme), tak je na začiatku kódu na Arduino, pripojenom ku každému z projektov, sa nachádzajú písomné návody ku kontaktom, ktoré treba spojiť.

Ako nakonfigurovať Arduino Uno?

Ak ešte len začínate pracovať s Arduino, stiahnite si a nainštalujte Arduino IDE[3]. Potrebný link sa nachádza v každom projekte Pmod v záložke „software apps and online services”. Po stiahnutí Arduino IDE sa ako nutné môže ukázať stiahnutie ďalších knižníc[4] uvedených v sekcii „materials“ v kóde Arduino zvoleného projektu Pmod. Po kliknutí na príslušný link na stránku GitHub vyberte z rolovacieho menu pod zeleným tlačidlom „clone or download” možnosť „download ZIP”. Po stiahnutí treba zmeniť názov súboru odstránením koncovky „master“ (vzorový, správny názov adresára: „SparkFun_LSM9DS1_Arduino_Library”) a presuňte ho do adresára so stiahnutými súbormi Arduino (napr. Documents>Arduino>libraries).

 

Prechádzame ku vzorovému projektu

Po návrate ku projektu Pmod NAV prejdite nadol ku pripojenému kódu Arduino a stlačte „copy the code” – v pravom hornom rohu, vedľa názvu projektu. Následne otvorte nový nákres Arduino, odstráňte kód, ktorý bol automaticky natiahnutý a skopírujte kód z projektu Pmod NAV. V ďalšom kroku je potrebné skontrolovať, či všetko funguje – stlačte „verify“, teda ikonku „√” v ľavom hornom rohu a v dolnej časti obrazovky potvrďte, že sa nevyskytli žiadne chyby. Ak zbadáte informáciu o chybe, môžete dostať pomoc publikovaním postu („Add-on Boards[5]) na dedikovanom fóre Digilent, koncentrovanom na technickú podporu. Keď uvidíte hlásenie „done compiling”, môžete zapojiť svoj modul Pmod NAV do Arduino Uno.


obr. 1 Fragment kódu Arduino.

 

Zapojenie modulu Pmod NAV

Projekt Pmod NAV neobsahuje pomocný obraz Fritzing, preto treba prezrieť kód Arduino, aby sme sa dozvedeli, ktoré piny treba zapojiť. Na obr. 1 možno nájsť potrebné informácie pod heslom „Wiring”, kde sa piny Pmod NAV 6, 5, 4 a 2 nachádzajú pod slovom „Module”, a príslušná lokalizácia Arduino – pod Arduino. V prípade ťažkostí s posúdením, ako rozmiestniť piny, navštívte Digilent Wiki[6]. Tam môžete nájsť rozmiestnenie pinov pre každý Pmod – na pravej strane obrazovky.

 

Pri zapojení Pmodu môže byť tiež potrebný kábel (nie je uvedený na zozname potrebných súčiastok pre projekt), taký ako kábel 6-pin MTE Cable, 6-pin Header & Gender Changer alebo Pmod Cable Kit: 12-pin. V predmetnom príklade sa použil kábel 6-pin MTE, ktorý uľahčil celú operáciu. Zapojenie kábla k hornému radu pinov Pmod NAV (v tomto projekte sú potrebné iba piny 2-6) umožnilo rýchlo rozlíšiť a nájsť najdôležitejšie piny, také ako uzemnenie a napájanie – bolo to oveľa jednoduchšie ako pri použití štandardného 12-pinového kábla. Koncové zapojenie ukazuje obr. 2.


Obr.2 Modul PmodNAV zapojený do Arduino UNO.

 

Zapojenie Arduino do portu USB

Po konfigurácii kódu a zapojení modulu Pmod NAV k Arduino Uno môžete zapojiť svoje Arduino do USB portu počítača. Po zvolení portu (np.Tools>Port>”/dev/cu.usbmodem…) kliknite na „upload”, teda šípku v ľavom hornom rohu na stránke skriptu Arduino a počkajte na správu v dolnej časti obrazovky „done compiling”.

 

Prezentácia výsledkov

V tomto momente sú zariadenia Pmod NAV a Arduino Uno pripravené odprezentovať výsledky získané po spustení možnosti Serial Monitor (na MACoch možno použiť klávesovú skratku: Shift+Command+M alebo ju nájsť v rolovacom menu „Tools”). Mala by zobrazovať meniace sa výstupné dáta, podobne ako na obr. 3.

obr.3 Náhľad na dáta odosielané modulom PmodNAV.

 

Iné výstupné údaje

 

Výstupné údaje, ktoré možno tiež využiť, sú Serial Plotter (klávesová skratka: Shift+Command+L), ktorá vyhotovuje graf pozície modulu Pmod NAV počas jeho pohybu. Keď je Arduino Uno zapojené, môžete dvihnúť Pmod NAV a sledovať, ako sa aktualizuje graf, keď sa mení poloha Pmodu pri jeho otáčaní, zatrasení alebo otáčaní hore nohami. Príklad získaných výstupných dát možno vidieť na obr. 4, s vrcholovými hodnotami zodpovedajúcimi rôznym pohybom zariadenia Pmod NAV.

 

obr.4 Grafická reprezentácia dát zasielaných modulom PmodNAV.

Skúste Pmody!

Teraz už viete, čo treba, aby Pmod fungovali a pracovali s Arduino Uno. Dokonca aj v prípade, že ste elektroamatérom-začiatočníkom, môžete tvoriť vlastné projekty. A ak to nie je váš prvý projekt, môžete ostatným ukázať, aké jednoduché sú Pmody v spojení s mikrokontrolérmi. Veľký výber modulov Pmod nájdete na stránke spoločnosti Transfer Multisort Elektronik (www.tme.eu).

 


[1] https://projects.digilentinc.com/

[2] https://projects.digilentinc.com/mmigs/using-the-pmod-nav-with-arduino-uno-4aaac9

[3] https://www.arduino.cc/en/main/software

[4] https://www.arduino.cc/en/Guide/Libraries

[5] https://forum.digilentinc.com/forum/7-add-on-boards/

[6] https://reference.digilentinc.com/reference/pmod/start

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Pridaj komentár