MP3 přehrávač k PC

Publikované: 02.08.2008, Kategória: Mikroprocesory

www.svetelektro.com

Postavený na obvodu VS1001k připojeném na paralelní port PC.

Jednoduché zapojení, například jako doplněk ke staršímu PC či notebooku bez zvukové karty. Výkonný audio výstup umožňuje přímé připojení sluchátek a softwarové ovládání.Na následujícím obrázku je schéma zapojení.


Obr. 1: Schéma zapojení (klikni pro větší)

Základem zapojení je obvod IC7 - VS1001k připojený přes jednoduchý oddělovač IC6 (74LVC245) přímo na paralelní port PC. Obvod IC6 slouží pouze k oddělení paralelního portu PC a je možné jej i vynechat a nahradit 7 x rezistorem 100R, doporučuji však ponechat oddělovací obvod. Obvod IC7 ke své funkci vyžaduje napájecí napětí o velikosti 3,3V, které je tvořeno stabilizátorem LP2980 (nebo běžnějším LF33 či LM317 s rezistory). Napájecí napětí je rozdvojeno na digitální a analogovou větev, které jsou každá doplněna o samostatný filtr, zamezující pronikání rušení z digitální do analogové části.
Výstup obvodu je přes oddělovací kondenzátory a malé rezistory vyveden přímo na audio výstup, který je dostatečně výkonný i pro hlasité buzení sluchátek. V případě potřeby je samozřejmě možné výstup doplnit o výkonový audio zesilovač pro připojení reproduktorů.

VS1001k
Jednočipový integrovaný MPEG AUDIO CODEC pro MPEG layer 3 dekódování. Obvod obsahuje výkonný nízkopříkonový DSP procesor (VS_DSP) s pracovní pamětí, 4k programovou a 0.5k datovou paměť RAM pro případnou uživatelskou aplikaci. Dále pak sériový interface a kvalitní stereo DAC se sluchátkovým zesilovačem. To obvodu umožňuje připojení jak k řídícímu procesoru, tak i přímé připojení k SD kartě a jeho autonomní práci.

- MPEG audio layer 3 decoder
- podpora MPEG 1 & 2 a 2.5 rozšíření, všech jejich rozlišení a datových toků
- podpora VBR - proměnného datového toku
- podpora PCM
- možnost použití jako co-processor
- jediný zdroj hodin
- extreme low-power s jediným napájecím napětím
- přímo na čipu integrovaný high-quality stereo DAC s možností přímého buzení 30Ohm sluchátek
- oddělené napájení pro digitální a analogovou část obvodu
- integrovaná 4k paměť RAM pro uživatelský kód

Konstrukce
Celý přehrávač je postaven na kousku zkušební destičky pro obvody SOIC a vestavěný v malé plastové krabičce.
Jako první se osadí obvod IC7 a kolem něho poté i ostatní součástky. Oddělovací obvod IC6 je úplně stranou a drží na přívodním paralelním kabelu. Celá elektronika je poté po otestování zatavena do krabičky tepelným lepidlem.


Obr. 2: Obvod VS1001k


Obr. 3: Celá elektronika


Obr. 4: Celkový pohled na zakrytovaný MP3 přehrávač

Software
K přehrávání MP3 skladeb je samozřejmě zapotřebí speciální software, který bude soubory posílat na paralelní port PC a to navíc ve speciálním formátu potřebném pro ovládání obvodu VS1001k. Slouží k tomu program od firmy EGSoft s názvem Parallel to SPI. Bohužel se mi však nepodařilo nalézt původní zdroj programu, takže na konci článku dávám ke stažení pouze jeho lokální kopii.


Obr. 5: Parallel to SPI - VS1001K

Program dále podporuje i připojení displeje telefonu Nokia, případně základní SPI komunikaci s ostatními obvody.

Závěr
Jelikož je paralelním portem potřeba vytvořit sériový SPI protokol a až jím posílat MP3 soubory, je k přehrávání skladeb se standartním bitrate potřeba PC s alespoň 500MHz procesorem.

Jinak kvalita výsledného audio výstupu je velice dobrá a srovnatelná s jinými MP3 přehrávači.

Autor:
Zdeněk Novotný -
http://pandatron.cz

Odkazy & Download:
Datasheet k obvodu VS1001 (*.pdf)
Parallel to SPI - program pro přehrání MP3 souborů