- SVETELEKTRO - https://svetelektro.com -

NPT1 – spoľahlivý univerzálny prevodník teploty

Univerzálny prevodník teploty na DIN lištu [1] typ Akytec NPT1 je určený na prevod vstupného signálu z teplotného senzoru na výstupný elektrický signál v rozsahu 4-20 mA alebo 0-20 mA.

Prevodník NPT1 je použiteľný pre širokú škálu vstupných senzorov a je možné ho konfigurovať pomocou PC. Pre prepojenie s PC pri konfigurácii nie je vyžadovaný žiadny doplnkový interfejs, zariadenie sa pripája k PC priamo pomocou USB kábla.

Softvér pre konfiguráciu prevodníka NPT1 s názvom NPTx-configurator [2] je zadarmo a voľne stiahnuteľný na webstránke spoločnosti VENIO, s.r.o.. Práca s konfiguračným programom je veľmi jednoduchá, náhľad môžete vidieť na priloženom obrázku.

Na meranie teploty môžu byť použité bežné typy odporových a napäťových snímačov s 2 a 3-oj vodičovým zapojením z nasledujúceho zoznamu:

Snímače teploty – odporové: Pt50, Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100

Snímače teploty – termočlánky: B, J, K, N, R, S, T

Z nášho sortimentu môžete využiť napríklad snímač teploty vzduchu DTS125L-Pt100 [3].

Oblasť použitia:

Prevodník teploty NPT1 je určený pre univerzálne použitie v priemyselných aplikáciách. Tieto prevodníky teploty môžu byť aplikované vo všetkých automatizačných systémoch, v ktorých sú použité rôzne typy snímačov teploty a výstupné signály musia byť prevedené na štandardný signál 0(4)-20 mA.

Výstup z prevodníka je tak možné použiť ako vstupný signál pre nadradený riadiaci systém riadenia teploty v automatizačných procesoch pre riadenie teploty napr. kancelárskych či hospodárskych budov, výrobných hál, skleníkov a poľnohospodárskych hál, na strojoch pracujícoch s tepelnou úpravou materiálov a výrobkov a podobne. NPT1 tak môže slúžiť ako ako vstup pre multifunkčné programovateľné relé PR200 [4].

Spoločnosť VENIO, s.r.o. tak dopĺňa škálu procesných prevodníkov teploty s montážou na DIN lištu.

https://venio.sk/produkty/prevodnik-teploty-na-din-listu-typ-npt1/ [1]

Súvisiace produkty:

https://venio.sk/produkty/dts125l-snimac-teploty-pt100/ [3]

https://venio.sk/produkty/programovatelne-rele-pr200/ [4]

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (10)
  • Súhlasím (1)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (1)