Obrazovka

Publikované: 08.11.2006, Kategória: Nezaraditeľné

www.svetelektro.com

Obrazovka (po angl. CRT - Cathode Ray Tube) je vákuová elektrónka, ktorá premieňa elektrický signál na viditeľný obraz, pričom tento obraz sa vytvára tak, že pohybujúci sa elektrónový zväzok s premennou intenzitou dopadá na fluroscenčné tienidlo.

Používa sa napríklad v televízoroch, počítačových monitoroch či osciloskopoch. Prúd elektrónov vychádzajúci z nepriamo žeravenej katódy je tvarovaný do tenkého nerozbiehavého zväzku sústavou elektród pripojených na vhodné napätia. Celá sústava sa nazýva elektrónové delo a je umiestnená v hrdle obrazovky (úzky valec v osi obrazovky). Elektrónový lúč je vychyľovaný sústavou cievok umiestnených zvonka na prechode z hrdla do banky obrazovky tak, aby stopa lúča v mieste dopadu na tienidlo sa pohybovala v riadkoch umiestnených tesne jeden pod druhým a tým pokryla celé tienidlo. Tienidlo je pokryté vrstvou luminoforu schopného katódoluminescencie (t.j. po dopade elektrónov vydáva svetlo) s pomerne krátkym dosvitom (aby pri pohyblivom obraze pohybujúce sa svetlé objekty neťahali za sebou chvost). Prúd katódy (t.j. množstvo elektrónov v lúči) je modulovaný tak, aby sa rozmietaný lúč vytvoril žiadaný obraz. Vnútro banky obrazovky je pokrytá vodivou (uhlíkovou) vrstvou a tvorí vlastne anódu obrazovky, pričom je na ňu (zvláštnou elektródou vo vrchnej časti banky) privedené urýchľujúce napätie 15-25kV. U farebnej obrazovky je v hrdle umiestnená trojica samostatne modulovaných katód (jedna pre každú zo základných farieb - červená, zelená, modrá - RGB) so spoločnou elektrónovou optikou. Vychyľovacia sústava je tiež spoločná, avšak zahŕňa ešte sústavu korekčných permanentných magnetov a cievok. Tienidlo je pokryté pravidelnou sústavou bodov s luminoformi emitujúcimi svetlo troch farieb, a tesne pred tienidlom je umiestnená kovová mriežka, ktorá zabraňuje dopadu elektrónov na luminofor danej farby z nesprávnych dvoch katód