SVETELEKTRO

3. novembra 2014   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

OCHRANA PŘED BLESKOVÝMI PROUDY A PŘEPĚTÍM


Schrack Technik spol. sro

Oblast ochrany před bleskovými proudy a přepětím, (často nazývané SPD – surge protective devices) se v posledních letech stává stále důležitějším tématem.

Vzrůstá počet bouřkových dnů a tím i počet škod na elektrických a elektronických zařízeních a spotřebičích, způsobených přepětím. Elektrotechnici, elektoinstalatéři, pojišťovny a také koneční spotřebitelé hledají řesění problému ochrany před přepětím. Je také kladen stále větší důraz na spolehlivou ochranu před přepětím.V průmyslu se jedná nejen o přímé škody na zařízeních, ale také o následné ztráty způsobené výpadkem výroby. Toto nebezpečí může být redukováno na minimum použitím odpovídajících svodičů přepětí. Také škodám v privátní oblasti může být tímto způsobem zabráněno.
 
PŘÍČINY VZNIKU PŘEPĚTÍ
Stoupající počet škod vede ke změně myšlení techniků a projektantů. Přepětí v elektrických zařízeních vzniká z různých příčin. Nejčastějšími jsou:
·         přímý zásah blesku
·         blízký zásah blesku
·         přepětí vznikající při spínání
 
Největší škody vznikají při přímém zásahu bleskem, které často vedou k požáru. Mohutné uvolnění energie je iniciátorem vzniku extrémních škod. Pro ochranu provozních zařízení, rodinných domů nebo dalších druhů budov je důležité instalovat správný druh svodičů přepětí. Tím se podstatně sníží riziko škod.
 
 
PŘÍMÝ A BLÍZKÝ ÚDER BLESKU
O přímém nebo blízkém úderu mluvíme při úderu blesku do hromosvodu nebo venkovního vedení
v bezprostřední blízkosti elektrického zařízení v budovách s hromosvodem nebo bez něho.  Ochranu při přímém zásahu poskytují svodiče bleskových proudů které odpovídají mezinárodnímu značení Typ I (dříve označované „B“). Zároveň se svodiči bleskového proudu se doporučuje doplňkově montovat svodiče přepětí typu II a III (dříve označované „C“ a „D“.

NEPŘÍMÝ ÚDER BLESKU
Výboj oblak – oblak nebo oblak – země vytváří velmi silné elektromagnetické pole. Výsledné indukované napětí může být tak velké, že způsobuje škody na koncových zařízeních. Pro ochranu zařízení je nutné použít svodiče typu II (dříve „C“). Doporučuje se doplňkově montovat svodiče přepětí typu III.

VZDÁLENÝ ÚDER BLESKU
Vzdálený úder blesku je definován jako úder ve velké vzdálenosti od spotřebiče do vedení nízkého nebo vysokého napětí. Může být také definován jako nepřímý úder. Vzdálené údery vyvolávají v síti přepětí, proti kterému je třeba zařízení chránit svodiči přepětí typu II (dříve
„C“).
 
SVODIČE PŘEPĚTÍ PRO TV SVODY DATEC 
Svodiče třídy T III pro TV jsou určeny pro ochranu televizních svodů. Mají následující vlastnosti:
 

     
Popis DATEC IEC DATEC F
Normy: Třída III   IEC/EN 61643-21
Konektor IEC 75  F 75 
Průchozí útlum <0,5 dB
Maximální trvalé napětí 48 VAC  / 60 VDC
Jmenovitý rázový svodový proud (8/20) In 5 kA
Ochranná úroveň při In 550 V
Čas odezvy tA <5 ns

 
 
SVODIČE PŘEPĚTÍ PRO SAT APLIKACE
 
Pro SAT rozvody existuje několik typů přepěťových ochran odvislých od konkrétní instalace. Může se jednat o individuální ochranu samotného kabelu nebo popř. Ucelené vícenásobné ochrany určené pro napojení na multiswitche. Vyznačují se následujícími technickými parametry:
 
• S dvojitými F-rychlospojkami pro přímé připojení na multischwitch
• Pro uzemnění a ochranu multischwitchů nebo zesilovačů
• Včetně svodičů přepětí HSZUU01A
• Osazeno dvojitými rychlospojkami F
• Provedení: pozinkováno
• Kmitočtový rozsah: 5 – 2500 MHz
• Průchozí útlum: < 0,5dB
• Svodový proud: max. 4500 A (8 / 20 μs)
• Průchozí pro DC: Ano
• Zpětný útlum: 20dB -1,5dB / okt.
• Stínění: > 90dB, EN 50083 – 2 / A1, třída A
 


SCHRACK TECHNIK spol. s r. o.
Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: +420 281 008 231-3, fax: +420 281 008 462
e-mail: praha@schrack.cz, www.schrack.cz
autor čl&aa

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Pridaj komentár