SVETELEKTRO

24. mája 2021   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Počítač SAPI R


kormus

Základní informace

JPR 12 R
P2180117

 

 

Název: SAPI R nebo JPR 12 R
Výrobce: Tesla Strašnice (Praha)
Vyráběno v letech: Přibližně od roku 1980
Cena: ??
Instrukční soubor: S největší pravděpodobností totožný s PDP-11/40
Šířka datového slova: 16 bitů
Maximální operační paměť: 28 kiloslov – 56 KiB
Záznamová zařízení: Dvě osmipalcové disketové mechaniky (kapacita jedné diskety – 250 KiB) /

Děrovač děrné pásky DT 105-S / Čtečka děrné pásky FS 1501

Periferní zařízení: Videoterminál Tesla SM 7202 (CM 7202) / Tiskárna Consul 2111

 

Soubor zařízení SAPI R je minipočítačový systém, určený především pro nasazení při přímém řízení procesů v reálném čase, je ale schopen vykonávat funkce univerzálních počítačů malých a středních konfigurací.

Soubor zařízení SAPI R obsahuje řídící jednotku JPR 12 R, desky a jednotky propojení, řadiče a jednotky magnetických pamětí, periferií zažízení a kabely.

 

Technické požadavky souboru SAPI R

 

Provozní podmínky:

Zařízení jsou určena k nepřetržitému provozu.

Teplota okolí +5 °C až +40 °C
Relativní vlhkost 40% až 90% při +30 °C
Síťové napájecí napětí 220 V stř. ± 10 %, 50 Hz ± 2 %
Prostředí Neklimatizované, bez agresivních plynů a par
Atmosférický tlak 84 až 107 kPa
Prašnost max. 1 mg m3, velikost částic max. 10 µm
Pracovní vibrace 0,1 mm při 25 Hz
Profylaktické prohlídky 1 × za 24 hod., kontrola funkce ventilátorů

 

Technické parametry:
Střední doba mezi poruchami po období časných poruch 3000 hod.
Střední doba opravy 2 hod.
Součinitel pohotovosti 0,9992
Tolerance udaných funkčních časových průběhů a hodnot bez udání tolerance 20 %

 

 

Jaké to bylo pracovat s počítačem tohoto typu?

IMG 0001
IMG 0002
IMG 0003


Vypráví Mudr. Ladislav Appl, kterému děkuji za poskytnutí informací a dobových fotografií.

Napřed jsme počítač dostali bez disketových jednotek. Spouštěl se velice komplikovaně: napřed každý den pracně 16 přepínači na předním panelu se nahrávala sekvence bitů (počáteční zavaděč), pak se nahrála děrná páska s absolutním zavaděčem a pak teprv se mohlo na něm pracovat. Znamenalo to nahrát z děrné pásky program, spustit ho, pak nahrávat z pásek datové soubory od minula a nakonec zase vyděrovat načtené údaje od začátku roku pro zpracování následující měsíc. Snad tam byl nějaký primitivní Basic, ale neuměl indexované proměnné (a(i,j), x(i) apod.). Zato tam byl FOCAL, který byl Basicu podobný, ale který tohle uměl a proto jsem v něm celou statistiku udělal. A uměl i absolutní adresování. S děrnou páskou byla legrace, když se takový měsíční soubor zamuchlal, tak jsme asi 30 m dlouhou pásku vyhodili oknem ven (1 konec jsme samozřejmě nepustili), vítr ji rozmotal z 2. patra přes dvůr až k vrátnici a pak jsme ji pohodlně navinuli (pí S. se vyklonila a vystrčila ruku z okna, dala 2 prsty do V a jimi směrovala pásku dovnitř ke mně k navíječce…). A ten děrovač strašně rachotil. Páska se občas přetrhla, tak se musela lepit a ručně doděrovat a uměl jsem ji číst skrz okno zpaměti, bez pomůcek (a nejen já).

Pak jsme dostali 2 disketové jednotky – na 256 kB, což popravdě řečeno na většinu aplikací stačilo. A hlavně tam byl (vedle jednoduchého textového editoru) i FORTRAN, mám dojem, že IV, ale snad měl i několik vylepšení proti normě k ulehčení programování. Napsaný program se projel nejdřív překladačem FORTRAN a pak se sestavil (linkoval) jiným programem, jehož jméno si už nepamatuji (LINK? – opravdu nevím). A po zlinkování už program běžel – a jak rychle! Samozřejmě při změně programu se musel celý postup zopakovat. Měl jsem na tom zdravotnickou statistiku, ale i matematicko-statistické metody včetně faktorové a clusterové analýzy, vícenásobných regresí a korelací a další programy (včetně tehdy nezbyteného kondiciogramu a testu „předpokladů sexuální aktivity“).

<!–

Zcela vyjímečné ovšem v té době bylo, že jsme ho (počítač) používali už jako skutečný PC, tzn. že nebyl v klimatizovaném sále výpočetního střediska, jak bylo tenkrát naprosto běžné, ale přímo v naší neklimatizované kanceláři a sloužil pouze nám. Data vkládaly mé spolupracovnice přímo na klávesnici terminálu s nápovědou na obrazovce (čili žádné děrování štítků v pořizovnách), programy jsem psal ve Fortranu. Dělal jsem i matematicko-statistická vyhodnocení vědeckých prací mých kolegů a nebyly to jen jednoduché t-testy nebo „chí kvadráty 2×2“, ale i vícenásobné korelace a párkrát i clusterová a faktorová analýza. Programovat to šlo snadno, protože šlo hlavně o násobení a inverzi matic. Stále vzpomínám na tu dobu, kdy co jsem chtěl, to jsem si ve Fortranu naprogramoval, zatímco teď se občas do tabulky v Excelu tak zamotám, že ji radši celou smažu a začnu znova…

–>

 

Řídící jednotka JPR 12 R

doku jpr 12r a
doku jpr 12r b
JPR 12R Front panel
JPR 12R -- Přední panel s programovacími tlačítky
JPR 12R -- Přední panel s programovacími tlačítky
JPR 12 R -- Front panel
JPR 12 R -- Front panel
JPR 12R -- zásuvné party
JPR 12R -- jednotlivé zásuvné karty
JPR 12R Modules

 

Řídící jednotkou souboru SAPI R je jednotka programového řízení JPR 12 R, která obsahuje procesor, desku operační feritové paměti PMT s kapacitou 8192 slov/16 bit, desku propojení děrnopáskových periferií DPR, která obsahuje základní interface na referenční periferii, snímač děrné pásky FS 1501 A/M nebo FS 1503 a děrovač děrné pásky DT 105 S a desky zakončovacích odporů DOP a ZKO. Operační feritovou paměť JPR 12 R lze přidáním dalších desek PMT rozšířit až do maximální kapacity 28k/16bit.

 

Jednotka propojení JPN R

Jednotka propojení JPN R
Jednotka propojení JPN R
Jednotka propojení JPN R -- zásuvné karty
JPR 12R Modules

 

Protože počet volných pozic pro desky propojení (s rozvedenými signály společné sběrnice) je v jednotce JPR 12 R omezený, jsou signály společné sběrnice JPR 12 R vedeny kabely do jednotky propojení JPN R, kde jsou rozvedeny na příslušné pozice pro desky propojení. Poslední pozice JPN R je určena pro desku, která společnou sběrnici buď propojí do dalšího JPN R (deska ZZS), nebo signály do dalšího JPN R zesílí (deska OSS) nebo je-li dané JPN R v sestavě poslední, pak musí být v této pozici deska zakončovacích odporů ZKO.

 

JFD

Jednotka flexibilních disků (pružných disků / floppy disků) – obsahuje dvě mechaniky pružných disků (disketové mechaniky) MOM MF6400 (více informací o této mechanice). Existovala také verze pro dvě mechaniky Consul 7113. Tato jednotka byla také součástí počítačů SAPI 80 a jiných.

Doporučené paměťové médium: Flexibilní disk (disketa) formátovaný, odpovídající normě ISO/TC 97/SC 11 (IBM 3740).

P2180058
P2180039
P2180042
P2180044
P2180045
P2180053

 

 

RFD

Řadič flexibilních disků (pružných disků / floppy disků).

Obsahuje napaječ pro jednotku JFD a desku flexibilních disků DFD. Na desce DFD je elektronika řadiče, řídící činnost magnetické diskové paměti.

PFR – Propojení flexibilních disků JPR 12 R.
Deska zajišťuje přenos datových a řídících signálů mezi společnou sběrnicí SAPI-R a řadičem RFD.

P2180060
P2180063
P2180067
P2180065
P2180072
P2180074
P2180075
P2180076
P2180078
P2180079
P2180081
P2180083
P2180084

 

Schéma zapojení napájecího zdroje:

RFD -- schema napájecího zdroje
RFD -- schema napájecího zdroje
partlist1b
partlist2b
partlist3b

 

 

Napaječ NAP 3

 

Napaječ NAP 3 je určen k napájení jednotky programového řízení JPR 12 R nebo jednotky propojení JPN R. Obsahuje tři stabilizované zdroje napětí: +5 V, +18 V, a -18 V. Stabilizované zdroje napětí jsou řešeny jako seriové stabilizátory napětí. Každý zdroj obsahuje síťový transformátor, křemíkové usměrňovače, filtrační kondenzátory a tranzistorové regulační členy.

V přední části napaječe je vyveden kabel s konektorem, který se připojuje na desku společné sběrnice JPR 12 R. Přes tento konektor se přivádí stabilizovaná stejnosměrná napětí a generované signály do jednotek JPR 12 R nebo JPN R.

 

Skříň SKR 8

 

Skříň SKR 8 je rozměrově přizpůsobena 19palcové soustavě. Vnitřní vestavná výška skříně je 32 modulů (1 modul má výšku 44,44 mm). Výstavba s nastavitelnými vodítky umožňuje umístit do skříně panelové jednotky souboru SAPI R (např. JPR 12 R nebo JPN R) o výšce 4 modulů, případně v kombinaci s panelovými jednotkami souboru SAPI (např. JPR 12, JPN) o výšce 6 modulů.

 

Desky elektroniky

Soubor zařízení SAPI R je řešen s použitím moderní součástkové základny a moderní technologie.

Standardní deska plošných spojů má rozměr 360×360 mm. Na přední straně desky může být umístěno až pět přímých konektorů po 36 vývodech. Na zadní straně desky mohou být umístěny až 3 přímé konektory po 36 vývodech, které slouží k připojení přídavných zařízení. Rozvod napájení na deskách s dvouvrstvými plošnými spoji je proveden kovovými pásky.

Na následujícícm obrázku je nakreslena schematicky standardní deska plošných spojů s označením jednotlivých konektorů a umístěním a značením integrovaných obvodů.

 

 

BUS

Unknown board

 

Deska BUS je deskou řízení společné sběrnicee a obsahuje obvody, které řídí přenos informací po společné sběrnici, obvody obsluhy programu při výpadku a obnově napájení a hodiny reálného času. Na této desce jsou umístěny paměti mikroprogramu a obvody základních hodin počítače.

 

ALU

ALU -- Arithmetic logic unit
ALU -- Arithmetic logic unit

 

Deska ALU je deskou aritmeticko-logické jednotky ALJ. Na této desce jsou umístěny obvody vykonávající veškeré potřebné aritmetické a logické operace.

Veškerá činnost ALJ a obvodů na ní navazujících probíhá prostřednictvím vnitřní sběrnice, jejíž signály jsou označovány funkčně AMUX. Veškeré informace se na tuto sběrnici dostávají pouze z výstupu FMUX, což je multiplexer výstupních signálů vlastní ALJ a signálů přijímaných z datových linek společné sběrnice BUS D00–15.

 

PMT

Core memory with controller

 

[Fotografie poškozeného řadiče s pamětí]

Deska PMT slouží jako operační paměť jednotky programového řízení JPR 12 R

Řídícím centrem celé feritové paměti je časová základna, která generuje ovládácí signály pro všechny ostatní obvody. Činnost časové základny je řízena operačními povely a signály řízené z jednotky JPR 12 R. Naopak ukončení činnosti feritové paměti hlásí časová základna zpět do jednotky JPR 12 R.

Feritová paměť má kapacitu 8 k šestnáctibitových slov. Kapacita paměti jednotky programového řízení JPR 12 R je rozšířitelná po blocích 8 k až do kapacity 32 k. Adresy posledních 4 k jsou však blokovány pro periferie JPR 12 R. Proto časová základna obsahuje dekodér adres, pomocí kterého lze zvolit oblast, ve které bude feritová paměť adresována. Volba se provádí propojením příslušných pájecích špiček.

Deska PMT zaujímá v panelové jednotce vždy 2 pozice. Základní výstavba JPR 12 R obsahuje 1 desku feritové paměti PMT, která je umístěna v pozici K4 a výrobce nedoporučuje umisťovat do této pozice jinou desku.

Její adresace je nastavena v rozsahu 0 až 8K.

 

PPM

SAPI R-PPM -- Karta operační paměti
SAPI R-PPM -- Karta operační paměti
SAPI R-PPM -- Karta operační paměti

 

Deska operační paměti. Oproti desce PMT obsahuje paměť polovodičovou.

 

PSI

PSI -- Deska propojení SAPI
PSI -- Deska propojení SAPI
Neznámá modifikace?
Neznámá modifikace?

 

Deska propojení SAPI

 

DZV

SAPI R -- DZV
SAPI R -- DZV

 

PFR

JPR 12R -- PFR -- Karta připojení řadiče flexibilních disků
JPR 12R -- PFR -- Karta připojení řadiče flexibilních disků

 

Deska sloužící k propojení počítače s řadičem flexibilních disků RFD.

 

 

Text psaný strojopisem je citací (s menšími úpravami) z oficální dokumentace dodávané k počítači – tu mi poskytl pan Libor Jež, kterému za to velmi děkuji.

Článok prevzatý zo stránky: https://kormus.cz/mvt/pocitace/jpr_12_r.php.

Ako sa vám páčil tento článok?
 • Páči sa mi (23)
 • Súhlasím (0)
 • Zábavné (0)
 • Informatívne (0)
Najnovšie články od kormus (zobraziť všetky)

Komentáre (3)

 1. martin-knocik píše:

  Ako vyzeral servis dobových počítačov, fakt zábavné čítanie.
  http://www.zpovedka.cz/ogilvy-vzpominky.pdf

 2. rahulp411 píše:

  Thanks for this Valuable information. You have shared a good Information.Thanks

 3. sergej píše:

  Myslim ze autorom spomienok je zaroven autor knihy Rozeberte si PC.

Pridaj komentár