SVETELEKTRO

24. februára 2019   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Prečo potrebujeme sieťový filter a ako ho správne umiestniť?


SOS electronic s.r.o.

V súčasnosti je bez sieťového filtra takmer nemožné splniť požiadavky EMC noriem. EMC komponenty spoločnosti Schurter vám v tom pomôžu.

Spoločnosť Schurter ponúka široký rozsah EMC komponentov:

● Zásuvky s integrovaným EMC filtrom pre prúdy 0,5 až 20 A
EMC filtre (1-fázové, 3-fázové AC a DC). Najmenší z nich, 1-fázový, 6A/250VAC FMLB-09 5500.2031 meria 50x45x28,6mm a váži 116g. Jeden z najväčších je 3-fázový, 1100A/520VAC FMAC-0974-K152I s rozmermi 590x230x200mm a hmotnosťou 47kg.
● Prúdovo kompenzované tlmivky (1-fázové a 3-fázové) pre prúdy 0,4 až 50A.

Väčšina zásuviek podporuje V-Lock uzamykací systém. Napájací konektor je vybavený kolíkom, ktorý zapadá do zárezu na zásuvke, a tým spoľahlivo zabraňuje neúmyselnému vytiahnutiu kábla.

obr2261_p23bedc733ac3.jpg

Viac informácií o všetkých EMC komponentoch spoločnosti Schurter nájdete v prehľadoch: zásuvky s integrovaným EMC filtrom, EMC filtre a prúdovo kompenzované tlmivky.

 
Prečo potrebujeme sieťový filter?

Elektronické zariadenia v súčasnosti typicky používajú spínaný zdroj a rýchle digitálne obvody. Takéto zariadenia generujú počas normálnej prevádzky vysokofrekvenčné napätia a prúdy. Bez sieťového filtra je takmer nemožné splniť požiadavky EMC noriem.

Dve primárne funkcie sieťového filtra sú:
● Zabrániť, aby sa vysokofrekvenčné signály generované v zariadení dostali do vstupného napájacieho kábla.
● Zabrániť, aby sa vysokofrekvenčné signály z elektro rozvodnej siete (rušenie) dostali do zariadenia.

obr2261_pcb031027405e.jpg

V súčasnosti musia zariadenia pre informačné technológie (ITE) splniť požiadavky noriem EN55032 (emisie) a EN55035 (imunita).

EN55032 definuje limity rušenia do vodičov (napájanie a rozhrania s dĺžkou káblov > 3m) v rozsahu frekvencií 150kHz až 30MHz a rušenie vyžarovaním v rozsahu frekvencií 30MHz až 1GHz.

Sieťové filtre Schurter sú optimalizované pre rozsah frekvencii 150kHz až 30MHz, kde poskytujú maximálny útlm, ale súčasne majú útlm okolo 20dB na frekvencii 400MHz, čo pomáha znížiť vyžarovanie z antény tvorenej napájacím káblom.

Normy definujúce limity rušenia do vodičov sú v skutočnosti určené na obmedzenie vyžarovania z verejnej elektro rozvodnej siete, ktoré vzniká z vysokofrekvenčných prúdov tečúcich do siete. Normálne sú tieto prúdy príliš malé na to, aby spôsobili rušenie iných produktov pripojených k rovnakému elektrickému vedeniu, avšak sú dostatočne veľké na to, aby spôsobili vyžarovanie z elektro rozvodnej siete a stali sa zdrojom rušenia, napríklad pre AM rádio. (Napríklad EN 55032 vyžaduje, aby rušenie do vodičov zo zariadení triedy A bolo ≤ 60dBuV = 1mV vo frekvenčnom rozsahu 500kHz až 30MHz).

Sieťový filter tiež účinne potlačuje trvalé vysokofrekvenčné rušenie počas testu podľa EN 55035 §4.2.2.3, kde je do napájacieho kábla injektovaný amplitúdovo modulovaný signál 3V RMS v rozsahu 150kHz až 10MHz a 3 až 1V v rozsahu 10MHz až 30MHz a 1V v rozsahu 30 až 80MHz.

V kombinácii s prepäťovou ochranou filter tiež pomáha úspešne absolvovať testy podľa EN 55035 §4.2.4 ( electrical fast transient) a EN 55035 §4.2.5 (surges).

 

 

 

Kde umiestniť sieťový filter?

Účinnosť filtra je rovnako, ak nie viac, závislá od toho, ako a kde je namontovaný a ako sú vedené vodiče k filtru, ako na elektrickom zapojení filtra. Nasledujúci obrázok zobrazuje tri bežné problémy spojené s montážou sieťového filtra, ktoré výrazne znižujú jeho účinnosť.

obr2261_p87eef1b42128.jpg

1. Filter nie je namontovaný v blízkosti miesta, kde napájací kábel vstupuje do krytu. Nechránený kábel (anténa) môže zachytiť rušenie z elektrických a magnetických polí vo vnútri krytu.
2. Vodič, ktorý uzemňuje filter na kryt, má veľkú indukčnosť, čo znižuje účinnosť Y-kondenzátorov vo filtri. Výrobca montuje Y-kondenzátory tak, aby spoj s krytom mal minimálnu indukčnosť.

obr2261_p178acdc7d5a4.jpg

3. Nastáva kapacitná väzba medzi narušeným prívodom k napájaciemu zdroju a vstupným napájacím káblom.

Na nasledujúcom obrázku je správne namontovaný sieťový filter.

obr2261_p80296232df01.jpg

Filter je namontovaný v mieste, kde napájací kábel vstupuje do krytu pre zabránenie väzby elektromagnetickým poľom do filtrovaného napájacieho kábla. Kovový kryt tiež blokuje kapacitnú väzbu z vstupných vodičov filtra do filtrovaného napájacieho kábla.

Filter je namontovaný tak, že jeho kovový kryt má priamy kontakt s krytom zariadenia, čo eliminuje prídavnú indukčnosť v sérii s Y-kondenzátormi. Akýkoľvek vodič medzi krytom filtra a krytom zariadenia znižuje účinnosť filtra kvôli jeho indukčnosti.

Vodiče medzi filtrom a napájacím zdrojom by mali byť vedené blízko krytu, čo minimalizuje indukovanie rušivých napätí. Neveďte vstupné vodiče filtra v blízkosti DC výstupných vodičov zdroja, pretože to maximalizuje väzbu cez parazitné kapacity. Vstupné vodiče filtra by sa mali udržiavať mimo dosah signálových káblov (najmä digitálnych káblov) a nemali by byť vedené nad alebo v blízkosti plošných spojov s digitálnymi obvodmi.

Ďalším zlepšením oproti vyššie uvedenému usporiadaniu je namontovať napájací zdroj v blízkosti filtra.

Vyššie uvedené fakty poukazujú na výhody sieťového filtra s integrovaným konektorom pre pripojenie striedavého napájacieho kábla.

obr2261_p7496ebd32ee4.jpg

Táto konfigurácia núti filter namontovať tam, kde napájací kábel vstupuje do krytu, a kde je kovová príruba filtra naskrutkovaná alebo nitovaná do krytu (na nenatretom vodivom povrchu), takže Y-kondenzátory budú správne uzemnené.

Ak potrebujete viac informácií alebo sa zaujímate aj o iné produkty značky Schurter, radi vám poradíme na adrese schurter@soselectronic.com

 

 

 
Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Pridaj komentár