SVETELEKTRO

15. januára 2013   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Predstavujeme rádioklub OM7M (OM3KAP)


zawin

Vyspovedali sme rádioklub OM7M, ktorý súťaží hlavne na KV pásmach.

Ako dlho existuje váš klub a ako vznikol?
Klub vznikol 24.marca 1949  vtedy ako záujmové združenie zamestnancov bývalej firmy BAŤA n.p.  Baťovany / teraz Partizánske/.
Stretli sa nadšenci pre stavbu rádiových príjmačov a ich využitie v bežných domácnostiach. Záujemci sa učili stavať rádiové príjmače ovládať základy rádiotechniky a elektrotechniky. Prví lektori  zapájali do činnosti hlavne mládež , ktorá pôsobila v školách v Partizánskom. Značka OK3KAP sa objavila na krátkych vlnách v roku 1953. Od roku 1993 je klubová značka OM3KAP a vo svetových súťažiach používame značku OM7M od roku 1995. Klub mál prenajaté priestory v suteréne slobodárne, kde boli dielne , sklad a učebňa.V roku 1973 klub získal priestory v rámci Zväzarmu na ul .Moyzesova v ktorej bol až do roku 1992. Vysielacie pracovisko sa začalo budovať v roku 1983 a využívame ho dodnes. Pre nerušené príjmové podmienky je situované na okraji mesta Partizánske. 
 
Koľko máte členov?
Počet členov je premenlivý ale dá sa rozdeliť nasledovne :
mládež do 20 rokov – 6 členov
členovia  od 20 do 60 rokov – 15  členov
seniori nad 60 rokov – 10 členov
členovia a odchovanci pri iné kluby , študenti  VŠ –  5 členov
bývalí odchovanci pôsobiaci   v iných kluboch v rámci Slovenska  – cca 60
hosťovanie pri príležitosti svetových pretekoch má 5 členov 


 
Aká je vaša hlavná oblasť činnosti?
Činnosť klubu má zameranie výchovu členov pre sebavzdelávanie v oblasti elektrotechniky, elektroniky  a rádioamatérstva  s využitím týchto znalostí vo svojom koníčku – rádioamatérstve. V nemalej miere je snaha, aby sa naši členovia zdokonalovali a orientovali činnosť na profesionálnu orientáciu. Jednoducho sa dá povedať ,že hobby môže výrazne pomôcť aj v profesnej praxi, lebo väčšina členov má k tejto činnosti aj kvalifikačné predpoklady.
Telekomunikačný zákon nám umožňuje využívať určitú časť frekvenčného spektra pre rádiovú komunikáciou v pásme krátkych veľmi a ultra krátkych vĺn. K tomu potrebujeme zariadenia na rádiovú komunikáciu, antény  a prídavné zariadenia.
Potrebné zariadenia sme si v minulosti stavali na základe rôznych stavebných návodov zo súčiastkovej základne, ktorá bola dostupná na našom trhu. Postupne sme sa dostali do stavu, že potrebné zariadenia si môžeme kúpiť, pretože sú dostupné na európskom a svetovom trhu. Väčšina členov vlastní takéto zariadenia a na svetové preteky požičiava techniku pre klubové účely. Zúčastňujeme sa vo svetových pretekoch na KV a VKV, kde dosahujeme pozoruhodné výsledky.
Dlhé roky sme sa venovali  výchove mladých členov v rámci CVČ ako aj v krúžkoch na ZŠ a SŠ.
V tejto činnosti pokračujeme. V rámci zákona o združovaní klub je činný ako občianske združenie a má samostatnú právnu subjektivitu.
 
Aké máte technické vybavenie klubu?
KV závodenie na európskej úrovni už nie je žiadna prevádzka z jedným rádiom a kusom koaxiálneho kábla. Za 25 rokov postupného budovania sa nám podarilo vybudovať  5 priehradových stožiarov z výškou 30-40 metrov. K anténam používame profesionálne káble patričnej hrúbky (väčšinou 5/4 palca). Od 20m po 10m  používame sfázované antény väčšinou 6 element na rôznych dĺžkach ráhna(7-15m).
Na 40m používame jednu z najdlhších antén na svete. Rahno tejto antény je dlhé 20m. K tomu je prispôsobený aj otočný systém a samozrejme vyťahovanie antény do výšky v ktorej sa prevádzkuje sa uskutočňuje pomocou precízne navrhnutého a skonštruovaného vozíka. Anténa keďže váži viac ako 200 kg cestuje do pracovnej výšky po vertikálnych koľajniciach. Tento proces trvá okolo 20 minút. Z hľadiska údržby (keďže anténa ja vystavovaná silným vetrom ) je tento systém vyťahovania a spúšťania antény na vozíku veľmi pohodlný. Na 80m používame antény typu HALF SQUARE. Na 160m používame antény typu SLOPER. Popritom na spodné pásma 80,160m používame niekoľko antén na príjem typu Beverage.
Čo sa týka vysielacej miestnosti tak tá je pripravená na 4-5 pracovísk (väčšinou sa zúčastňujeme závodov v kategórii  MULTI-SINGLE, čo v preklade znamená viac operátorov jedna stanica ktorá dáva výzvu CQ a ostatné stanice hľadajú násobiče). Používame rôzne typy transceiverov (FT 5000, FT1000, IC7600) a pod. Koncové stupne používame od firmy OM-POWER. Vo vysielacej miestnosti (HAM-SHACK) sa nachádzajú rôzne pomocné krabičky ktoré uľahčujú operátorovi život . Jedná sa o zariadenia firmy MICROHAM ktoré vedia jednať dekódovať signály ako aj prevádzať  signály z PC do transceivera.


 
 
Akých súťaži sa zúčastňujete?
Rádioklub je prevažne orientovaný na činnosť v oblasti krátkych vĺn (KV). Našou prioritou je závodenie na krátkych vlnách. V roku 1987 kedy sme boli nútený odísť z pôvodných priestorov autoškoly v Partizánskom padlo rozhodnutie presťahovať sa do záhradkárskej osady Návojovce časť Viničky. Keďže táto poloha nie je úplne ideálna pre VKV preteky rádioklub sa v tejto otázke jasne vyprofiloval. VKV má tiež svoje čaro ,ale tam neviete robiť  300 spojení za hodinu ako vo veľkých svetových závodoch.  Najväčšie svetové závody sú v septembri, októbri a v novembri, pričom sa jedná o diaľnopisný, fónicky a telegrafný svetový závod v skr. CQWW contest. Popritom sa pravidelne zúčastňujeme amerického ARRL kontestu a jarného CQWPX kontestu. Suma sumárom je to 6-7 závodov ročne pričom jeden závod trvá 48 hodín takže riadny maratón. Naši členovia sa individuálne zúčastňujú aj iných vnútroštátnych závodov.


 
Čo považujete za najväčší úspech klubu?
Úspech tkvie v sile kolektívu.  Za najväčšie úspechy považujeme európske víťazstvá v troch najväčších závodoch svete CQWW,CQWPX a ARRLDX v kategórii Multi Single. Konkurencia v tejto kategórii je veľká a za úspech sa dá považovať aj umiestnenie do 5. miesta v európskom poradí.
 
Čo nového pripravujete?
Momentálne sa nachádzame v 11 ročnom cykle slnečného maxima kedy podmienky sú ovplyvnené počtom slnečných škvŕn na slnku, takže do najbližších rokov pripravujeme ďalšie antény na horné pásma. Ďalšou veľkou investíciou by mala byť smerovka na 80m.
 
Čím je vás rádioklub výnimočný od ostatných?
Sme otvorená komunita ľudí kde neplatia striktné pravidlá. Náš rádioklub postupne budujeme dlhé roky, nevyrástol zo dňa na deň. Napriek tomu že investícií nie je veľa, dokázali sme vybudovať rádioklub európskeho formátu ktorý dosahuje slušné výsledky.

Ďakujeme za rozhovor!
 

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (2)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)
Najnovšie články od zawin (zobraziť všetky)

Pridaj komentár