Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /var/www/web4/web/includes/un_extensions.php on line 910

Prepínač NF vstupov pre zosilňovač

Publikované: 16.01.2007, Kategória: Audio technika

www.svetelektro.com

Toto zapojenie nahradzuje klasický mechanický prepínač pre výber zdroja signálu. Prepínač ma 4 stereo vstupy ( CD, gramofón, magnetofón, tuner, apod. ). Prepínač je vybavený tiež stereofónnym výstupom pre nahrávanie. K ovládaniu prepínača boli zvolené 4 mikrotlačidlá. Zvolený vstup je indikovaný LED nad ovládacím tlačidlom. Jednotlivé vstupné signály sa privádzajú na vstupy analógového multiplexera IO5.

Pomocou adresových vstupov sa volí, ktoré vstupné signály budú prenesené na výstupy multiplexera. Pre spínanie analógových signálov je za potreby napájať multiplexer symetrickým napätím. Kladné napájanie je odoberané zo Zenerovej diódy D5. Záporné napätie sa získava z meniča, ktorý je osadený obvodom IO3 a súčiastkami R19, C4, C5, C6, D6, D7. Pracovný kmitočet meniča bol zvolený dostatočne vysoký, aby jeho signál neprenikal do signálovej cesty. Tlačidlá a obvody IO1, IO2 tvoria ovládaciu logiku k multiplexeru pre výber zopnutých vstupov. Kondenzátor C1 a rezistor R5 zapojený do vstupu hradla IO1 zaisťujú zopnutie štvrtých vstupov pri pripojení napájacieho napätia. Obvod IO4 je zapojený ako dekodér riadiacej logiky, ktorý pomocou LED indikuje zvolené vstupy. Z výstupov multiplexeru označených v schéme ako M-L a M-P sa odoberá signál pre nahrávanie zvoleného zdroja signálu na magnetofón. Výstupy označené O-L a O-P sa pripájajú na vstup korekčného obvodu alebo priamo na koncový stupeň. Vstupy sú označené 1 až 4 – L/P. Písmena za pomlčkou znázorňujú ľavý a pravý kanál. Prepínač sa napája napätím 12V a odoberaný prúd je 5mA. Prepínač je postavený na dvoch DPS ( obrázok 2 ). Na jednej sú ovládacie tlačidlá a LED, na druhej sú ostatné súčiastky. IO sú robené technológiou CMOS, takže nezabudnite dodržať zásady správneho spájkovania alebo použite pätice. Nezabudnite DPS osadzovať od najmenšej súčiastky až po tie ostatné, hlavne nezabudnite na drôtové prepojky! Po osadení oboch DPS ich spojte k sebe tak, aby zvierali uhol 90 stupňov ( viac obrázok ). A oživovanie je veľmi jednoduché. Toto zapojenie musí fungovať na prvýkrát. Ešte nezabudnite prepojiť vstupy a výstupy príslušnými tienenými vodičmi, na napájanie stačí obyčajná dvojlinka.

( obr. 1 ), schéma zapojenia:

( obr. 2 ), návrh DPS ( veľkosť: 90x72mm ):

( obr. 3 ), osadenie DPS:

 

Zoznam súčiastok:

R1, R2, R3, R4, R5, R9, R10 – 100kOhm

R6 – 390Ohm

R7, R8 – 470kOhm

R11 až R18 – 82kOhm

R19 – 5,6kOhm

R20 – 150Ohm

C1, C3 – 100nF/ ker.

C2 – 100uF/ 25V

C4 – 3,3nF/ ker.

C5, C – 10uF/ 50V

D1 až D4 – LED

D5 – ZD 8,2V/ 1,3W

D6, D7 – 1N 4148

IO1 – CMOS 4002

IO2 – CMOS 4013

IO3, IO4 – CMOS 4011

IO5 – CMOS 4052

Tl1 až Tl4 – mikrotlačidlá

 

 

Použitá literátura: A. R. 8/ 2001