SVETELEKTRO

3. januára 2024   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Priemyselné IKT káble od spoločnosti HELUKABEL


TME s.r.o.

Odolná kabeláž pre ethernetové siete a sériové zbernice.

Značka HELUKABEL patrí medzi známych dodávateľov vysokokvalitných káblov rôznorodého účelu. Jadrom ponuky výrobcu sú káble pre profesionálne použitie a takisto priemyselné aplikácie. Ich sortiment v katalógu TME je široký a zahŕňa najobľúbenejšie prenosové štandardy používané v automatizačných systémoch, ako aj priemyselné IT siete. Sú to výrobky so zvýšenou odolnosťou voči rôznym faktorom vrátane špecifických podmienok v chemickom priemysle, ťažkom strojárstve, námornej doprave a dokonca aj v jadrovej energetike – nevylučujúc drsné prostredie, ktorému sú drôty vystavené v exteriéri budov.

Nižšie je uvedený prehľad priemyselnej ponuky HELUKABEL v katalógu TME – podrobne opisuje špecifiká jednotlivých radov a ich oblasť použitia. Stojí za zmienku, že väčšina prezentovaných produktov je k dispozícii priamo z našich skladov, takže čo najviac skracujeme čas prepravy zákazníkom. Prostredníctvom TME je možné zakúpiť si výrobky HELUKABEL v úsekoch (minimálna dĺžka 5m).

 • Priemyselný Ethernet – IKT káble
  • HELUKAT® 100, 100IND
  • HELUKAT® 155
  • HELUKAT® 200
  • HELUKAT® 500, 500IND, 500S
  • HELUKAT® 600, 600A, 600IND
  • HELUKAT® 1000IND
  • HELUKAT® 1200, 1200IND
  • HELUKAT® Profinet A, B, C
  • Iné IKT káble
 • Vodiče pre sériové zbernice
  • A-BUS, štandardný AS-Interface
  • CANBUS káble
  • DEVIDENET káble
  • E-BUS, štandardný KNX/EIB
  • FF-BUS, standard Foundation Fieldbus
  • HMC-BUS, systémy Siemens
  • I-BUS, INTERBUS štandard
  • KH-BUS, telefónne inštalácie
  • LON-BUS, systém LonWorks
  • Káble PROFIBUS

Priemyselný Ethernet – IKT káble

Priemyselný ethernet je široký pojem. V závislosti od výrobku spĺňajú ICT káble HELUKABEL požiadavky elektroinštalácie pre realizáciu sietí v obytných budovách, dielňach, strojárenských parkoch a dokonca aj robotických výrobných halách. Okrem priemyselných aplikácií sensu stricto (ako je napríklad Profinet) sú medzi protokolmi podporovanými produktmi rodiny HELUKAT® zvukové štandardy, napr. Cobranet, Dante, AES10 alebo EtherSound, multimédiá (HDBaseT), ako aj staršie štandardy (vrátane Token Ring). Aby sme úplne pochopili, ako široko je možné použiť káble dodávateľa, pozrime sa na charakteristiky jednotlivých radov.

HELUKAT® 100, 100IND

Relatívne ľahké (cca 17 kg/km) káble série HELUKAT® 100 majú priemer 4,5 mm a 5,3 mm s vodičmi vo forme káblov, sú určené na realizáciu pripojení kategórie 5e (Gigabit Ethernet, Fast Ethernet etc.). Plášť kábla je vyrobený z PVC alebo materiálu s charakteristikou FRNC (Flame Retardant, Non Corrosive), tj. nekorozívneho a samohasnúceho. Variant so symbolom 100IND, t. j. priemyselný, je navyše vybavený ochranným káblom a tieniacimi vrstvami: hliníkovou fóliou a opletením. Ich výhodou je aj vonkajšia izolácia, ktorá sa vyznačuje zvýšenou tepelnou toleranciou (od -40°C do 105°C) a dobrou odolnosťou voči olejome. Rad obsahuje štvoržilové vodiče (nekompatibilné s gigabitovými pripojeniami).

Verzia IND sa vyznačuje vyššou tepelnou a chemickou odolnosťou.

HELUKAT® 155

Výstražná farba (blížiaca sa odtieňu RAL 1021) ochranného plášťa.

Kabeláž HELUKAT® 155 má parametre podobné vyššie opísanému radu, pričom ich medené žily sú vyrobené vo forme drôtov. 4 páry sú skrútené a označené štandardnými farbami. Aj tu inštalatéri nájdu tienený model (pomocou metalizovaného PET filmu). Pretože drôty majú výstužné články, môžu byť úspešne použité v tuneloch a káblových platformách.

HELUKAT® 200

Európska norma EN 50173 (rovnako ako ISO11801) pre informatickú štruktúrovanú kabeláždefinuje tri úrovne sieťovania. Úroveň tri sú drôty používané na základné pripojenia vo vnútri budov, ako sú zásuvky, ako aj vytváranie patchkordov. Účelom druhej úrovne je spojenie poschodí, t.j. ukladanie vo vertikálnych ťahoch. Vyššie opísané káble sú vhodné na vytváranie takýchto sieťových prvkov, ako štandard pre kategóriu 5e – čo pre aplikácie, ktoré nevyžadujú rýchly prenos dát a vytvorené na malé vzdialenosti bude celkom postačujúce. Pokiaľ ide o realizáciu spojení medzi budovami alebo na významné dĺžky, použite prvotriednu kabeláž, ako je rad HELUKAT® 200. Je vyrobený zo 4 párov žíl vo forme kábla alebo drôtu s dvojitým alebo trojitým tienením (metalizovaná alebo hliníková fólia a medený oplet). V ponuke sú v priemeroch od 5,4 mm do 9,5 mm. Vybrané prvky vyhovujú požiadavkám Dca podľa smernice CPR (Construction Products Regulation), čo znamená „káble s veľmi dobrým PVC“.

Dvojité tienenie poskytuje EMC a mechanickú odolnosť.

HELUKAT® 500, 500IND, 500S

Párové tienenie poskytuje vynikajúce parametre prenosu.

Káble série HELUKABEL 500 sú prvým z opísaných riešení poskytujúcich komunikáciu pri rýchlostiach kategórie 6a (a odaugmented, rozšírená kategória), tj. 10Gb/s. Ich konštrukcia sa líši od vyššie opísaných modelov, aby sa zabezpečil súlad s normou IEC 61156-5. Základný rad HELUKAT® 500 má izoláciu vyrobenú z polyuretánu (odolného voči UV žiareniu), 4 páry káblov a ochranného drôtu – každý z párov je chránený hliníkovou fóliou, rovnako ako celý kábel, ktorý je dodatočne chránený medeným opletením. Vo variante 500IND majú drôty plášť z PVC (Eca podľa CPR). Tieto výrobky sa vyznačujú odolnosťou voči plameňu a väčším priemerom (9,6 mm). Mechanicky najrobustnejším variantom sú výrobky 500S prispôsobené pre použitie v reťazových vodiacich prvkoch. Páry žíl sú navyše oddelené priečnym oddeľovačom a celý 7,8 mm alebo 8,7 mm kábel má veľkú flexibilitu.

HELUKAT® 600, 600A, 600IND

Káble série HELUKABEL 600 patria k sieťovým prvkom siete kategórie 7, ktorá poskytuje podobné prenosové parametre ako 6a, ale na dlhšie vzdialenosti – pričom minimalizuje riziko rušenia (použitie skrútených žíl a tienenia jednotlivých párov je tu štandardná požiadavka). HELUKAT® 600 je určený predovšetkým na sieťovanie 2. a 3. úrovne, tj. IT infraštruktúry v budovách. HELUKAT® 600A je vystužený variant týchto riešení, vyrobený pre pokládku v stenách (so svorkami i v rámových konštrukciách). Vďaka použitiu dvojitého plášťa z PVC je možné výrobky používať aj vonku, napríklad kladené v kanáloch. Priemyselná verzia série HELUKAT® 600IND je chránená polyuretánovým plášťom, takže vykazuje odolnosť voči olejom, mazivám a dokonca aj chladiacim kvapalinám, mikróbom a hydrolýze. Okrem toho sa výrobky v tejto skupine vyznačujú nízkou emisiou elektromagnetického rušenia (trieda B podľa EN55022) a vysokou odolnosťou voči takémuto rušeniu, čo umožňuje ich použitie v husto naplnených káblových traktoch.

Káble kategórie 7 realizujú vysokorýchlostný prenos na relatívne veľké vzdialenosti.

HELUKAT® 1000IND

Polyuretánový plášť patrí k materiálom bez halogénov.

Kabeláž HELUKAT® 1000IND (patriaca do skupiny ROBUSTFLEX) je vyrábaná pre priemyselné aplikácie. Ako už názov napovedá, vyznačuje sa dobrou pružnosťou (polomer ohybu 50 mm) a vysokou pevnosť, vrátane väčšiny olejov a drsných tepelných podmienok: môže pracovať pri teplotách v rozmedzí od -25° C do 80° C. Vďaka plášťu vyrobenému z tvrdeného polyuretánu (PUR) sú káble podľa IEC 60754-1 klasifikované ako bezhalogénové, t.j. pri kontakte s plameňom emitujú pary so zníženým poškodením. Patria tiež k samozhasínacím káblom.

HELUKAT® 1200, 1200IND

Káble radu 1200, 1200IND sa používajú na prenos rýchlosťou 10 Gb/s (kategórie 7 a 7a) pri zachovaní relatívne malých priemerov (v tomto poradí: 7,7 mm a 7,8 mm), aby mohli byť kladené do úzkych žľabov. Ich žily sú vyrobené vo forme drôtov a pod plášťom s vysokou požiarnou odolnosťou je medený oplet. Vo variante industrial sú káble navyše charakterizované bezhalogénovosťou a odolnosťou voči chemickým činidlám (vrátane minerálnych olejov a mazív).

Plášť káblov nešíri plameň a vyznačuje sa nízkou emisiou dymu.

HELUKAT® PROFInet A, B, C

Hybridný kábel Profinet s integrovanými napájacími vodičmi.

Pre typické priemyselné aplikácie vyrába spoločnosť HELUKABEL sériu káblov PROFInet navrhnutých pre protokoly Profinet triedy A, B a C (umožňujúce riadenie prijímačov v reálnom čase). Sortiment zahŕňa výrobky s rôznymi vlastnosťami, ako napríklad: flexibilné káble typu C určené pre káblové vedenia a pohyblivé časti strojov (charakterizované chemickou odolnosťou); varianty tých istých na použitie v ťažkom priemysle; elektroinštalácie využívajúce zosieťované PVC na izoláciu žíl a vonkajšieho plášťa z tvrdeného polyuretánu, poskytujúce dobrú ochranu proti hlodavcom a zároveň prispôsobené podmienkam zvýšeného rádioaktívneho žiareni. Môžete si tiež kúpiť káble určené pre lodné a pobrežné aplikácie z katalógu TME, ako aj hybridné káble, ktoré okrem prenosových žíl obsahujú integrované napájacie žily. Všetky produkty radu Profinet spĺňajú požiadavky kategórie 5e na sieť Ethernet a majú dobré tepelné tolerancie (až od -40°C do 80°C). Vo väčšine prípadov ich vonkajší priemer nepresahuje 6,5 mm.

Iné IKT káble

Vyššie opísané rady produktov sú dostupné z katalógu TME minimálne v niekoľkých variantoch – poskytujú našim zákazníkom možnosť výberu riešenia, ktoré je najvhodnejšie pre ich aplikáciu. Nasleduje doplnok k tejto ponuke: jednotlivé výrobky z iných sérií HELUKABEL.

HELUKAT® 250IND

Kábel HELUKAT® 250IND určený pre Ethernet kategórie 6 obsahuje 4 páry skrútených žíl (vo forme drôtu) s prierezom 22 podľa AWG. Je obklopený vnútorným plášťom FRNC a vonkajším PVC plášťom a preto je nehorľavý. Výrobca ho vyčlenil pre náročné priemyselné aplikácie – má širokú tepelnú toleranciu a zaisťuje dobré prenosové vlastnosti. Kábel je dodávaný v 100-metrových cievkach.

HELUKAT® 300

HELUKAT® 300 bol vyrobený s využitím špeciálneho PVC, vďaka čomu má certifikáciu CMX podľa americkej požiarnej bezpečnostnej normy UL 444. Okrem toho sa kábel vyznačuje malým priemerom (6,3 mm) a hmotnosťou (46 kg/km), čo uľahčuje prevádzku v úzkych priestoroch a na stropných platformách. Je určený na inštaláciu vo vnútri budov (pripojenie zásuviek, pracovných staníc).

HELUKAT® 450

Kábel HELUKAT® 450 obsahuje dvojité tienenie (hliníkovou fóliou a metalizovanou fóliou) a drôty s priemerom 24 AWG. Je určený na implementáciu IKT inštalácií v kancelárskych a obytných budovách. Podporuje gigabitové siete a až 10 Gb/s (na vzdialenosť najviac 55 m). Je to produkt, ktorý neobsahuje halogény, nešíri plameň a má nízke emisie dymu.

Drôty pre sériové zbernice

Okrem ethernetových káblov dodáva HELUKABEL širokú škálu káblov určených pre špecifické protokoly používané v priemysle. Rovnako ako v prípade IKT riešení ide o výrobky, ktoré spĺňajú všetky špecifikácie stanovené v príslušných predpisoch – navrhnuté a vyrobené so starostlivosťou o trvanlivosť a kvalitu. Nižšie uvádzame prehľad kabeláže rozdelený podľa podporovaných štandardov.

A-BUS, štandardný AS-Interface

AS-Interface protokol je populárne, priemyselné riešenie pre napájanie a komunikáciu s prijímačmi, ako sú motory a servopohony, ako aj súčasné sťahovanie dát zo senzorov. Keďže zbernica predpokladá použitie iba dvoch vodičov, ktoré vykonávajú obe funkcie, káble série A-BUS poskytujú dobrý prúdovývýkon (žily s priemerom 1,5mm 2 a 2,5mm2). V závislosti od zvoleného výrobku sú drôty charakterizované zvýšenou odolnosťou voči ohybu vo vodidlách, extrémnym teplotám (do -40…105°C), ako aj chemickým látkam (chladiace kvapaliny, vlhkosť, oleje, mazivá). Vo väčšine prípadov ide o produkty, ktoré neobsahujú halogény.

Káble A-BUS sa dodávajú v typických farbách: žltej a čiernej.

Káble CANBUS

Séria CANBUS má verzie odolné voči kyselinám a poveternostným vplyvom.

Rozhranie CAN (Controller Area Network), hoci vyvinuté pre automobilové aplikácie, vďaka svojej odolnosti voči rušeniu a škálovateľnosti je úspešné aj v oblasti priemyselnej automatizácie alebo zdravotníckych zariadení. Káble CANBUS boli prispôsobené pre použitie v komplexných riadiacich systémochpomocou zosilnenej vonkajšej konštrukcie izolácie, medených pletených tienení a párom skrútených žíl. Pretože sa zbernica CAN používa v automatizácii budov a poľnohospodárstve, HELUKABEL ponúka káble vo variante CANBUS-ERD na kladenie priamo do zeme.

Káble DEVICENET

Siete DeviceNet sú postavené na základe zbernice CAN, ale predpokladajú použitie vodičov obsahujúcich napájacie žily. Na ich implementáciu sa používa zapojenie DEVICENET. Komunikačné a výkonové páry sú tienené oddelene (a umiestnené spolu v opletení), takže možnosť rušenia je obmedzená. Žily dodávajúce energiu prijímačom sú vyrobené z drôtov s väčším prierezom. Izolácia nachádzajúca sa vo výrobkoch sa vyznačuje požiarnou odolnosťou, nešírením plameňa a neobsahuje halogénové deriváty vo vybraných variantoch.

Komunikačné a napájacie žily sú tienené samostatne.

E-BUS, štandard KNX/EIB

E-BUS káble môžu byť použité v tieni, pod holým nebom.

Hlavným využitím pre produkty radu serii E-BUS sú automatizačné inštalácie v budovách. Káble sú určené pre systémy používajúce distribuované siete KNX (EIB), t. j. riadenie osvetlenia, zabezpečenia, vzduchotechnických zariadení atď. Vďaka rôznym metódam implementácie tohto štandardu je rad E-BUS prispôsobený vnútorným a vonkajším podmienkam (pokiaľ nie sú vystavené slnečnému žiareniu), prevádzke vo vlhkom prostredí a pod- a povrchovou inštaláciou. Keďže siete KNX sa používajú v kancelárskych a obytných budovách, rad obsahuje výrobky s vysokým požiarnym štandardom. žily káblov sú vyrobené z medených drôtov s priemerom 0,8 mm.

FF-BUS, štandardný Foundation Fieldbus

Káble na všeobecné použitie v priemyselnej automatizácii, určené hlavne pre obojsmerné komunikačné aplikácie v systéme Foundation Fieldbus(odtiaľ názov radu FF-BUS). Káble s priemerom 8mm majú tienenie (hliníková fólia + oplet) niekoľkých žíl s prierezom 18 podľa AWG (cca 0,75mm2). Ich konštrukcia a PVC izolácia zaisťuje dobrú tepelnú odolnosť v rozmedzí od -40°C do 80°C).

Zbernica Foundation Fieldbus sa takisto teší rastúcej popularite.

HMC-BUS, systémy Siemens

Flexibilné dvojité tienenie slúži mechanickej trvanlivosti vodičov.

Ďalšie úzko špecializované výrobky HELUKABEL: káble radu HMC-BUS. Ich účelom sú systémy Siemens v aplikáciách vyžadujúcich odolnosť voči neprerušenému pohybu(vo vodiacich lištách) vo vzdialenostiach až 70m. Káble sa vyznačujú dobrou pružnosťou, nízkou hmotnosťou (cca 40 kg/km) a nízkym polomerom ohybu (75 mm) a kompatibilitou s konektormi RJ45, ako aj kruhovými priemyselnými konektormi.

I-BUS, štandard INTERBUS

INTERBUS patrí medzi medzinárodné komunikačné štandardy už roky (kodifikované normami EN50254 a IEC61158). Pre jeho realizáciu sú k dispozícii káble radu I-BUS s dobrými protipožiarnymi vlastnosťami (bez halogénov) a mechanickými vlastnosťami (môžu byť použité vo vodiacich lištách strojov). Výrobky obsahujú 9 žíl: 3 komunikačné páry (0,25 mm2), napájacie káble a ochranný vodič (1m2). Zapojenie je kompatibilné s revíziou 2.0 špecifikácie INTERBUS a môže byť použitá na pripojenie prvkov rôznych noriem.

Všestrannosť je zabezpečená 3 pármi prenosových vodičov a napájacích vodičov.

KH-BUS, telefónne inštalácie

Hybridné vodiče umožňujú tvorbu komplexných telefónnych zariadení.

Rad KH-BUS je navrhnutý na vytváranie telefónnych systémov. Použitím dvoch párov káblov s bezpečnostným káblom a napájacím párom tieto hybridné káble uľahčujú ukladanie sietí v budovách – umožňujú komunikáciu aj napájanie komponentov systému. Rodina výrobkov sa nazýva „Hospital-Bus“, pretože má vysokú bezpečnosť pri kontakte s ohňom – vďaka absencii halogénov a povlaku s vlastnosťami FRNC (materiál, ktorý nešíri plameň a emituje malé množstvo toxických/korozívnych plynov počas spaľovania).

LON-BUS, systém LonWorks

Široko akceptovaná norma standard Local Operating Network (LonWorks) sa najčastejšie používa v systémoch automatizácie budov – ale používa sa aj vo výrobnej robotike a verejných priestoroch (čerpacie stanice, pouličné osvetlenie,železničné aplikácie). Veľkou výhodou káblov tohto radu sú ich malé rozmery (priemer 4,4 mm), hmotnosť (cca 25 kg/km) a nízka cena (faktor obzvlášť dôležitý pri budovaní rozsiahlych systémov, napr. v kancelárskych budovách). Variant LON-BUS dostupný z katalógu TME je určený pre trvalé a interiérové inštalácie.

Obsahuje výstužný kábel a tienenie, vodiče majú priemer iba 4,4 mm.

Káble PROFIBUS

Dvojitý plášť a kovová pásková výstuž chráni kábel pred hlodavcami.

Technológia PROFIBUS, vyvinutá v Nemecku, získala medzinárodné uznanie a poskytuje spoľahlivú komunikáciu v reálnom čase a možnosť vytvárať decentralizované siete. Z týchto dôvodov je stále široko implementovaná v automatizačných zariadeniach. HELUKABEL poskytuje širokú škálu riešení na podporu týchto zberníc vrátane nehorľavých, bezhalogénových, olejovzdorných, odolných voči pôsobeniu tukov, chladiacich kvapalín, mikróbov, hydrolýzy, iskier, na použitie v pohyblivých častiach priemyselnej robotiky, ako aj v exteriéri budov, v nebezpečných priestoroch výbuchu a s aktivitou hlodavcov.

 

Text spracovala spoločnosť Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

https://www.tme.eu/sk/news/library-articles/page/45579/priemyselne-ikt-kable-od-spolocnosti-helukabel/

 

Ako sa vám páčil tento článok?
 • Páči sa mi (0)
 • Súhlasím (0)
 • Zábavné (0)
 • Informatívne (0)

Pridaj komentár