Primitívny blikač s jedným tranzistorom

Publikované: 31.05.2007, Kategória: Blikače a optika

www.svetelektro.com

Blikač založený na princípe lavínového efektu medzi emitorom a kolektorom jediného tranzistoru. Na jeho stavbu potrebujete jeden kondenzátor, jeden rezistor, jeden tranzistor a jednu LED dódu.V schéme je to správne zakreslené. Tranzistor musí byť pólovaný v závernom smere!!! Ak by ste ho dali opačne, tak že emitor ku LED a kolektor k odporu, tak vám to isto nebude blikať!!!
Tu sa práve zneužíva lavínovitý efekt v závernom smere, ktorý je v iných prípadoch nežiadúci.
Princíp je následovný: Cez odpor R1 sa nabíja kondenzátor C1. Nabíja sa až po hodnotu napätia, ktorú určuje práve lavínovitá oblasť tranzistoru Q1. Keď ju dosiahne, tranzistor sa lavínovite ( prudko ) zopne a celý náboj kondenzátora C1 vybije do diódy D1. Tranzistor sa znova uzavrie a celý cyklus sa opakuje.
Tranzistor Q1 spína pri napätí cca 6 - 8 Voltov. Táto hodnota záleží na použitom tranzistore. Pužiť sa dá hocaký tranzistor nízkeho výkonu napríklad z rady BCxxx alebo KCxxx. Frekvencia blikania sa dá ovplivniť rezistorom R1 a kondenzátorom C1. Hodnota R1 by nemala byť nižšia ako 560R pri 12V.
Ďalšia zaujímava vlastnosť tohoto blikača je, že sa mení jeho frekvencia z napájacím napätím.
Do napätia U_LED + U_lavin nebliká. Ked prekročí toto napätie, tak začne blikať. A pri zvyšovaní napájacieho napätia nad túto hodnotu blikač zvyšuje frekvenciu blikania.
Tento blikač by mohol slúžiť v automobile a to na dve veci.
Inforomovať o stave batérie a pôsobiť proti zlodejom psychologickým efektom - fiktívny imobilizér - červená blikajúca LEDka.
No ako to využijete nechám na Vás.

Vyprovokovali ste ma k tomu, aby som nakrutil video :)
Tak tu je:
video