SVETELEKTRO

30. júna 2023   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Príslušenstvo pre elektrické spoje od TE Connectivity


TME s.r.o.

Zmršťovacie bužírky, špeciálne náradie, relé.

Príslušenstvo pre elektrické spoje od TE Connectivity

Zmršťovacie bužírky, špeciálne náradie, relé.

Elektrické spoje sú jedným z najdôležitejších aspektov energetických, signalizačných alebo prenosových zariadení – od ťažkého priemyslu až po domáce potreby. Preto známi a uznávaní výrobcovia, ako napríklad TE Connectivity, ponúkajú nielen konektory – ale aj celý rad príslušenstva, ktoré je navrhnuté tak, aby zabezpečilo ich optimálnu funkčnosť.

V tomto článku sa budeme venovať niekoľkým skupinám výrobkov. Všetky vyrába TE Connectivity, ale nie sú súčasťou najrozsiahlejšieho sortimentu konektorov tejto značky. Ide o príslušenstvo a súvisiace výrobky – napríklad zmršťovacie bužírky, krimpovacie nástroje, odstraňovače izolácie a dokonca aj vysokoprúdové elektromagnetické relé. Všetky sú pripravené pre profesionálne aplikácie, kde sa vyžaduje kvalita, presnosť, ale aj dlhá a spoľahlivá prevádzka.

V tomto článku sa venujeme nasledujúcim témam:

 • Izolačné hadičky so zmršťovacím pomerom 3:1 a 4:1
 • Použitie a pripojenie výkonových relé
 • Univerzálne odstraňovače izolácie pre profesionálne použitie
 • Krimpovacie nástroje určené na prácu s konektormi TE Connectivity
 • Optimálna a bezpečná montáž káblových koncoviek
 • Modernizácia rozvodov, demontáž kontaktov a pomocné príslušenstvo

Príslušenstvo pre elektrické spoje od TE Connectivity

Zmršťovacie bužírky, špeciálne náradie, relé.

Elektrické spoje sú jedným z najdôležitejších aspektov energetických, signalizačných alebo prenosových zariadení – od ťažkého priemyslu až po domáce potreby. Preto známi a uznávaní výrobcovia, ako napríklad TE Connectivity, ponúkajú nielen konektory – ale aj celý rad príslušenstva, ktoré je navrhnuté tak, aby zabezpečilo ich optimálnu funkčnosť.

V tomto článku sa budeme venovať niekoľkým skupinám výrobkov. Všetky vyrába TE Connectivity, ale nie sú súčasťou najrozsiahlejšieho sortimentu konektorov tejto značky. Ide o príslušenstvo a súvisiace výrobky – napríklad zmršťovacie bužírky, krimpovacie nástroje, odstraňovače izolácie a dokonca aj vysokoprúdové elektromagnetické relé. Všetky sú pripravené pre profesionálne aplikácie, kde sa vyžaduje kvalita, presnosť, ale aj dlhá a spoľahlivá prevádzka.

V tomto článku sa venujeme nasledujúcim témam:

 • Izolačné hadičky so zmršťovacím pomerom 3:1 a 4:1
 • Použitie a pripojenie výkonových relé
 • Univerzálne odstraňovače izolácie pre profesionálne použitie
 • Krimpovacie nástroje určené na prácu s konektormi TE Connectivity
 • Optimálna a bezpečná montáž káblových koncoviek
 • Modernizácia rozvodov, demontáž kontaktov a pomocné príslušenstvo

Zmrštovacie bužírky

Zmršťovacie bužírky ponúkajú veľmi pohodlný spôsob izolácie vodičov s odizolovaným vonkajším plášťom – používajú sa pri spájaní vodičov, na izoláciu kontaktov a konektorov, na ochranu spájkovaných spojov spínačov a na spevnenie vonkajšieho plášťa káblov. Väčšina takýchto výrobkov je vyrobená z materiálov, ktoré pri zahriatí zabezpečujú dvojnásobné zmenšenie priemeru (pomer 2:1) a na vodiči sa udržiavajú zovretím. To však nie je prípad zmršťovacej bužírky TE Connectivity, ktorá patrí do radu ATUM. Po prvé: ich vnútorný povrch je potiahnutý lepidlom, vďaka čomu dokonale priľnú k predmetom, ktoré majú byť chránené. Druhou jedinečnou vlastnosťou je zmršťovací pomer, ktorý môže byť pri vybraných predmetoch 3:1 alebo dokonca 4:1. To uľahčuje ochranu spojov vykonaných pomocou rýchlospojok, ako aj miest, kde sú viac ako dva vodiče. Priemery bužírok pred zmrštením je od 3 mm do 52 mm, zatiaľ čo po zahriatí/zmrštení sa pohybujú od 1 mm do 13 mm. Po zmontovaní znášajú teploty od 55 °C do 110 °C**.

 


Vnútorná plocha bužírok ATUM je pokrytá lepiacou látkou.

Výkonové elektromagnetické relé

 


Vysokoprúdový spoj sa vykonáva pomocou skrutkových terminálov.

Okrem mnohých konektorových a káblových produktov ponúka spoločnosť TE Connectivity aj elektromechanické komponenty vrátane relé. Medzi zaujímavé položky v tejto oblasti patria série EV200, LEV100 a LEV200 (spoločne sú súčasťou rodiny KILOVAC). Ich charakteristickou vlastnosťou je vysoký prúd kontaktov, ktorý môže byť 100 A alebo 500 A pri napätí až 900 V DC. Ide o elektromagnetické relé s cievkami s menovitým napätím 12 V a 24 V DC. Tieto typy komponentov sa používajú predovšetkým v oblasti napájania a núdzového napájania. Okrem iného umožňujú pripojenie veľkých záťaží (meničov) k energetickým úložiskám. Používajú sa tiež v riadiacich jednotkách fotovoltických elektrární, priemyselných riadiacich jednotkách a podobných aplikáciách. Pripojenie obvodu sa vykonáva pomocou skrutkových svoriek, aby sa zabezpečil čo najnižší odpor pripojenia. Riadiace svorky môžu byť vyhotovené pomocou podobných svoriek alebo vo forme drôtov. Upevnenie relé je pomocou ľahko prístupných otvorov v spodnej časti telesa.

 

Náradie TE Connectivity

Pre profesionálne aplikácie, predovšetkým v oblasti údržby a inštalácie priemyselných automatizačných systémov, pripravuje spoločnosť TE Connectivity špeciálne nástroje. Používajú sa na manipuláciu s konektormi dodávanými výrobcom – tak, aby zabezpečili dlhoročnú ergonomickú prácu. Ak sa vo vašej firme často používajú konektory a zásuvky TE Connectivity, originálne krimpovacie nástroje a ďalšie príslušenstvo vám ušetria čas a minimalizujú riziko poruchy.

 

Odstraňovač izolácie

Spoločnosť TE Connectivity pripravila vysokokvalitný nástroj na odizolovanie. Má plnú funkčnosť, takže je jediným príslušenstvom potrebným na prípravu káblov pred inštaláciou konektorov. Nástroj je vybavený obmedzovačom, ktorý zabezpečuje, že vonkajší plášť sa odstráni len na správnej časti kábla, čím sa zabezpečí, že nedôjde ku skratu medzi susednými kontaktmi. Nástroj podporuje širokú škálu priemerov káblov: od 0,08mm2 (28AWG) do 6mm2 (10AWG), teda veľkosti, ktoré sa zvyčajne vyskytujú v riadiacich, signálnych, prenosových a dokonca aj výkonových aplikáciách. Okrem toho sú vybavené nožom, ktorý umožňuje rovnomernú prípravu vodičov, takže pri montáži nie je žiadny z vodičov pri prevádzke zástrčky vystavený nadmernému namáhaniu.

 

Okrem čeľustí na odstraňovanie izolácie má tento nástroj aj nôž.

 

Špeciálne krimpovacie kliešte

 

Orezávač na oddelenie svoriek od pásky.

 

Spoločnosť TE Connectivity je okrem iného dodávateľom širokého sortimentu konektorov – ale ponúka aj nástroje špeciálne navrhnuté na ich obsluhu. Hovoríme tu o „manipulácii“, nielen o lisovaní, pretože sortiment zahŕňa aj príslušenstvo na demontáž, t. j. napríklad na vyberanie kontaktov z tiel. Niektoré nástroje sú vybavené systémom vymeniteľných matríc, takže jeden nástroj možno použiť na prácu s viacerými typmi konektorov. Ďalším typom príslušenstva je orezávač na oddeľovanie svoriek od pásky, na ktorej sú dodané – umožňuje efektívne pripraviť veľké množstvo kontaktov, čo bude dôležité najmä pri vykonávaní rozsiahlych prác, napríklad pri príprave inštalácie v oblasti priemyselnej automatizácie.

Krimpovacie kliešte TE Connectivity v katalógu TME boli parametrizované s ohľadom na typ konektorov, pre ktoré sú určené. Dodávajú sa v dĺžkach až do 311,2 mm s pákami, ktoré zabezpečujú optimálne spojenie medzi vodičom a kontaktom, t. j. minimalizujú jeho odpor a zaručujú mechanickú odolnosť. Podporované prierezy vodičov sa pohybujú v rozmedzí od 0,03mm2 do 2,5mm2, konkrétny rozsah však závisí od modelu konektora. Patrí sem séria Superseal (často používaná v automobilovom priemysle a vo vlhkom prostredí), MATE-N-LOK (rôzne typy), ako aj univerzálnejšie typy používané na vytváranie spojení typu kábel-DPS (napr. v riadiacich zariadeniach, priemyselných strojoch, domácich spotrebičoch).

 

Krimpovacie kliešte na káblové koncovky

Ďalším typom lisovacieho náradia, zaradeným do samostatnej kategórie, je náradie určené na inštaláciu káblových koncoviek – používa sa pri pripojeniach s relatívne vysokými prúdovými požiadavkami, ako sú napríklad výkonové spínače alebo relé, ale aj v rozvodných skrinkách. Ďalšími typmi sú dutinky, ktoré umožňujú bezpečné pripojenie káblov s vodičom v podobe lanka (medeného vlákna) do svoriek nadprúdových a prúdových chráničov. Rozdeľujú sa na neizolované a izolované komponenty, medzi ktoré patria výrobky vybavené prírubou na minimalizáciu rizika skratu alebo vzniku elektrického oblúka v dôsledku blízkosti vonkajších koncov vodičov bez plášťa pripojených k susedným svorkám.

 

Model klieští so systémom vymeniteľných matríc.

Podobne ako vyššie opísané krimpovacie nástroje na kontakty inštalované do konektorov, aj nástroje na káblové koncovky sa vyrábajú v dvoch formách. Jednak ako kliešte s čeľusťami s drážkami určenými na manipuláciu s konkrétnymi priemermi dutiniek, jednak v univerzálnejších verziách s vymeniteľnými matricami. Ich prevody sú navrhnuté tak, aby vykonávali paralelné lisovanie, a sú vybavené pákovým mechanizmom, ktorý zabezpečuje, že čeľuste sa môžu otvoriť len vtedy, keď je na ne vyvíjaný tlak s optimálnou silou. Vybrané modely klieští sú navyše vybavené zárezmi na rukovätiach na odizolovanie drôtu. Nástroje zvládajú drôty s priemerom od 0,15 mm2 do 6mm2.

 

Iné náradie

 

Špeciálne náradie na extrakciu kontaktov z tela konektorov.

 

Menej bežné nástroje na manipuláciu s kontaktmi v konektoroch sa dostali do kategórie „Ostatné krimpovacie nástroje“. Patria sem polohovacie nástroje na uľahčenie správnej inštalácie kontaktov, krimpovacie nástroje (pre lamelové svorky konektorov), adaptéry a celý rad špecializovaného príslušenstva na demontáž. Tie sa ukazujú ako obzvlášť užitočné v prípade úprav rozvodov, pretože umožňujú vybrať kontakt z tela bez poškodenia západky, ktorá ho zaisťuje v konektore. V katalógu TME sú nástroje určené na manipuláciu s konkrétnym typom konektora systémovo priradené ku kompatibilným výrobkom a možno ich vidieť v karte výrobku v časti „Súvisiace výrobky“ – stačí teda prejsť na stránku konkrétneho modelu konektora a kontrolovať, aké nástroje výrobca navrhol na manipuláciu s nimi.

 

Text spracovala spoločnosť Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

https://www.tme.eu/sk/pages/library-articles/53325/prislusenstvo-pre-elektricke-spoje-od-te-connectivity

 

Ako sa vám páčil tento článok?
 • Páči sa mi (0)
 • Súhlasím (0)
 • Zábavné (2)
 • Informatívne (0)

Pridaj komentár