Programátor AT89Sxx

Publikované: 08.09.2007, Kategória: Mikroprocesory

www.svetelektro.com

Popisovaný programátor umožnuje programovanie procesorov rodiny 51 od fy Atmel . Zariadenie je určené na programovanie procesorov rady S, čiže tých, ktoré podporujú aj sériové programovanie cez ISP. Výhoda novej oproti staršej verzii procesorov (s označením C) je v tom, že pri prvom resp. opakovanom programovaní zostáva procesor v zariadení bez nutnosti vyberania procesora zo zariadenia a vkladania do programátora a naopak. Programátor sa zapája do paralelného (LPT) portu počítača. Výstupom z programátora je konektor, ktorý sa pripojí do DPS zariadenia obsahujúceho programovaný procesor.
IO použitý v programátore sa napája zo samotného zariadenia, ktoré obsahuje procesor. Z toho je zrejmé, že pred programovaním musí byť do zariadenia obsahujúceho mikroprocesor privedené napájacie napätie!

Blišie podklady ku konštrukcii programátora sú na: http://www.mytutorialcafe.com/Microcontroller%20Programmer%2089S51.htm