Príklady použitia modulov RFM300W
● Odčítavanie stavu meračov
● Bezdrôtový zber údajov zo snímačov
● Automobilový alarm/bezdrôtový prístupový systém
● Domáca automatizácia a poplašný systém