Sieťový napájací zdroj s elektrickou prúdovou ochranou

Publikované: 23.03.2008, Kategória: Silové časti

www.svetelektro.com

Obvod umožňuje stabilizáciu výstupného napätia a ma zabudovanú elektrickú prúdovú ochranu ktorá je nastavená na prúd do záťaže 0,3A. Regulácia približne 5 až 7 V

Význam súčiastok:
D1,2,3,4 usmerňovač, C1 filtračný kondenzátor, R1,D5,D6 nastavenie napätia 1,1devetina voltu na UB na T1 (nastavenie prúdového obmedzenia 0,3A , T1 elektrická prúdová ochrana) , T2 elektronicky aktívny filter , T3 jednosmerný zosilňovač , R2 pracovný pre T1 , R3 porovnávací , R4,5,6 delič pre reguláciu UB na T3 ( regulácia výstupného napätia , D7 zdroj referenčného napätia pre stabilizáciu výstupného napätia.

DPS 5 x 7,5 cm

Zoznam súčiastok:
D1,2,3,4 1N4007
D5,6 KA501
D7 5V6
C1 1mF
T1 KC237
T2 KD139
T3 KC237
R1 27K
R2 1K5
R3 560
R4 150
R5 680
R6 - 270