Stretnutie priaznivcov robotiky

Publikované: 24.04.2013, Kategória: Nezaraditeľné

www.svetelektro.com

Srdečne Vás všetkých pozývame dňa 8. júna 2013 do CVČ Relax Handlová na nultý ročník „Stretnutia priaznivcov robotiky“.

Plánujeme uskutočniť výstavu robotov v kategórii free style a súťaž robotov v kategóriách minisumo a stopár. Týmto vyzývame všetkých „stratených minisumákov“, aby oprášili svojich minisumo robotov a prišli si neformálne priateľsky zasúťažiť.

Každá kategória bude ohodnotená, pripravené budú víťazné poháre pre prvých troch z každej kategórie, diplomy a drobné ceny. Celé stretnutie je zamerané na zviditeľnenie hobby robotiky na Slovensku. Všetci ste srdečne vítaní.

Harmonogram (zmena časov vyhradená):
- 9.00-10.00 registrácia
- 10.00 oficiálne otvorenie
- 10.15 - 13.00 súťaže (podľa počtu prihlásených robotov)
- 13.00 - 14.00 obedná prestávka
- 14.00 - 15.00 finále
- 15.00 vyhodnotenie, odovzdávanie cien, oficiálne ukončenie

Svoje prihlášky zasielajte pomocou formulára: http://www.spr.emzet-robotics.sk/registracia.php
Prípadne bližšie otázky smerujte na adresu : spr@emzet-robotics.sk