- SVETELEKTRO - https://svetelektro.com -

Teplotný spínač ventilátora

V praxi sa často stretávame s problémom ako chladiť rózne elektrické súčiastky. Často rozhodovanie skončí pri nejakom chladiči, poprípade ak treba odoberať viac tepla tak použijeme aj ventilátor. Avšak vo viacerých prípadoch netreba aby ventilátor bežal stále, ale zapínal sa len pri stanonevej teplote.

Ja som sa rozhodol postaviť si tento teplotný spínač na moj ventilátor na zosilňovači, ktorý chladí koncové tranzistory.Ako čidlo na snímanie teploty môžme použit termistor alebo tranzistor, dôležite je len to aby so vzrastajúcou teplotou klesal odpor. Dalej platí že ak máme 7kohm čidlo tak aj odpory R1, R2 by mali mať okolo tejto hodnoty a trimer zvolíme napr. 10kohm. Ide vlastne o wheatstonov mostík a platí Rt(čidlo)=Rp=R1=R2.
IO može byť operačný zosilňovač MA1458 alebo TL072. Tranzistor môžeme vybrať lubovoľný NPN ja som použil napr. KC238, BC238 a pod.


Návrh plošného spoja: pre jednoduchosť sa mi nechcelo robiť osadenie súčiastok na plošnom spoji myslim že schéma je tak jednoduchá že sa to dá jednoducho vyčítať kde čo ide.


Rozmery DPS: 4.30×2.87Uvedenie do prevádzky: Trimrom nastavíme žiadanú teplotu to je všetko :). Ešte taká malý dodatok: keď chcete teplotu zopínania nastaviť presnejšie je vhodné použit viac otáčkový potenciometer.


Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (1)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)