SVETELEKTRO

9. marca 2023   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Testovanie káblov, optických vlákien a telekomunikačných sietí


TME s.r.o.

Prehľad ponuky firiem Tempo, Trend Networks a Kurth Electronics.

 

Informačné a telekomunikačné siete sa stali jedným zo základných prvkov civilnej infraštruktúry. Ich úloha nie je obmedzená len na zabezpečenie komunikácie s internetom. Vďaka nim sa budujú komplexné automatizačné systémy vo všetkých oblastiach, s ktorými sa každodenne stretávame: od priemyslu až po pouličné osvetlenie. Vývoj v oblasti komunikačných technológií vedie k neustálemu zvyšovaniu rýchlosti prenosu dát, no zároveň kladie viac a viac reštriktívne požiadavky na kabeláž a optické vlákna, pomocou ktorých sú spoje realizované, a to najmä tie s vysokou priepustnosťou. Na zabezpečenie správnej činnosti siete musia technici vykonávať celý rad komplexných testov a meraní. Nižšie uvádzame rad produktov zameraných na zlepšenie všetkých skúšok súvisiacich s vývojom a údržbou LAN inštalácií, a to ako tých medených, tak aj optických. Inými slovami, tieto zariadenia umožňujú zabezpečiť optimálne spojenie medzi všetkými zariadeniami v danej štruktúre. Ide tak o merače a testery, ako aj o príbuzné produkty, napr. lokalizátory káblových zväzkov. Patria k základnej výbave technikov, inštalatérov a údržbárov zaoberajúcich sa spotrebiteľskými a priemyselnými sieťami. Tieto zariadenia pochádzajú z ponuky troch vysoko špecializovaných dodávateľov. Ide o značky: Tempo, Trend Networks a Kurth Electronics.

 

Lokalizátory a testery káblov LAN od firmy Kurth Electronics

Prvú skupinu zariadení, ktorej treba venovať pozornosť, tvoria testery určené na validáciu sieťových káblov. Zariadenia z ponuky firmy Kurth Electronics umožňujú uskutočňovať nasledovné skúšky: kontrola kontinuity vodičov, ich schopnosti prevádzky v režime PoE (Power over Ethernet), meranie dĺžky kábla (až do 150 m), ako aj stress testy s využitím napätia 100 V AC. Okrem toho ponúkajú funkcie výpisu aktívnych zariadení v danej lokálnej sieti a merania rýchlosti pripojenia k danému bodu (do 1 Gbps). Zákazníci, zaujímajúci sa výlučne o funkciu detekcie napájania v ethernetových linkách, určite ocenia intuitívny a kompaktný tester PoE.

 

Grafický LCD displej umožňuje znázorniť poškodenie kabeláže.

 

Firma Kurth Electronics vyrába aj elektroakustické lokalizátory káblov, uľahčujúce prácu so zložitými a nezdokumentovanými inštaláciami. Zariadenia generujú vo vodičoch prúdy, čoho následkom je emisia elektromagnetického žiarenia s frekvenciou počuteľného tónu. Takýto signál je prijímaný pomocou špeciálnej sondy, ktorá umožňuje presné určenie miesta uloženia vodičov pod omietku, v rúrkach atď. Tieto zariadenia uľahčujú identifikáciu párov káblov a okrem toho sú vybavené vstavanou baterkou (podobne ako mnohé z tu opisovaných produktov), určenou na prácu v ťažko dostupných priestoroch. Pokročilejšími produktmi z tejto skupiny sú detektory série MultiTest určené pre technológie DSL (digitálne účastnícke linky), ktoré dokážu bezdotykovo identifikovať širokopásmovú kabeláž (napr. ISDN, POTS), rovnako ako aj prenosové linky vedené prostredníctvom telefónnych, ethernetových a koaxiálnych káblov. Ak typ práce vyžaduje viacbodové testovanie, vysielače, ako aj prijímače/sondy lokalizátorov značky Kurth Electronics je možné zakúpiť aj samostatne, čo vedie k výrazným úsporám napr. pri vybavovaní technických tímov. Produkty sú dostupné aj v sadách. Komplexné meracie súpravy, dodávané v ochrannom puzdre, ktoré chráni zariadenie pred poškodením v teréne, umožňujú: vykonávať kompletnú diagnostiku LAN a DSL sietí, overovať ich parametre (dĺžku, kontinuitu, prenosovú rýchlosť, ping testy) a následne preniesť získané dáta do počítača, za účelom automatického vygenerovania a vytlačenia správy.

Voliteľné príslušenstvo k vyššie opísaným produktom zahŕňa prepojovacie káble, adaptéry z optických vlákien, doplnkový softvér a prepravné kufre.

Produkty značky Tempo pre prácu s LAN sieťami

 

Tester káblov NETCat® Pro 2 je možné zakúpiť s kompletnou sadou 7 diaľkových jednotiek.

Firma Tempo ponúka pestrý výber ľahko použiteľných a ergonomických zariadení určených na pokládku a kontrolu teleinformačných a komunikačných inštalácií. Ide napr. o testery NETCat® Pro 2 a Micro , ktoré uľahčujú kladenie zložitých prenosových vedení, napríklad v kanceláriách alebo rodinných domoch. Spolupracujú s diaľkovými jednotkami. Pripájajú sa ku koncovkám jednotlivých vodičov, čo umožňuje identifikáciu vedenia prostredníctvom testera inštalovaného na ich druhom konci. Pre jednoduchšie práce, obmedzujúce sa len na kontrolu kontinuity a validáciu jednotlivých sieťových a koaxiálnych káblov, dodávateľ poskytuje aj kompaktné meracie prístroje. Nechýba ani dodatkové príslušenstvo ako testovacie adaptéry alebo prídavné diaľkové jednotky, rozširujúce možnosti popísaných zariadení. Ponuku dopĺňajú sady na sledovanie párov vodičov a lokalizátory.

Treba poznamenať, že prevažná väčšina opísaných testerov – tak od firmy Tempo, ako aj od iných výrobcov – má vstavané systémy prepäťovej ochrany, ktoré chránia meracie prístroje pred poškodením v dôsledku porúch medzi dátovou a napájacou sieťou (k takýmto poruchám môže dochádzať po poškodení akéhokoľvek zariadenia pripojeného k danej linke).

Analýza LAN, WLAN a optických sietí s firmou Trend Networks

Riešenia ponúkané spoločnosťou Trend Networks zahŕňajú predovšetkým produkty z radu SignalTEK: testery CT a NT, model pre 10-gigabitové inštalácie, 10G, a rovnako aj pokročilé sieťové analyzátory NaviTEK NT a LanXPLORER Pro. Modely CT a NT ponúkajú funkciu automatizovaných testov rýchlosti, na základe ktorých je možné získať informácie o prevádzke siete v priebehu niekoľkých sekúnd. Testery SignalTEK NT a 10G dokážu spolupracovať ako s káblovými, tak aj s optickými sieťami. Vďaka dotykovému displeju a možnosti ovládať zariadenie prostredníctvom aplikácie v telefóne je ovládanie testerov intuitívne. Keďže sú zariadenia určené na použitie s rozsiahlymi systémami (širokopásmové inštalácie budov, sídlisk), výrobca sa postaral aj o prítomnosť funkcií uľahčujúcich koordináciu tímových aktivít. Testery môžu zdieľať výsledky meraní cez cloud, email alebo FTP server, sú schopné uložiť až 5000 správ do internej pamäte a majú možnosť exportovať ich prostredníctvom USB pamäte. Po pripojení k inštalácii a spustení testu obdrží užívateľ podrobnú mapu pripojení s identifikáciou „úzkych hrdiel“ a podrobnými údajmi o prenose, dostupných službách, dĺžke kabeláže, PoE napájaní atď. Najlepšou voľbou pre efektívnu diagnostiku siete v systémoch, kde sa využívajú nielen káblové a optické linky, ale aj WiFi technológia, bude model LanXPLORER Pro. Zariadenie ponúka všetky vyššie spomenuté funkcie a navyše môže vykonávať aj testy VoIP QoS signálov, sledovať prenos v reálnom čase, porovnávať uloženú mapu siete s aktuálnym stavom (za účelom okamžitej identifikácie zmien). Testery podporujú až 12 diaľkových jednotiek, môžu teda vykonávať testy aj na linkách, ktoré sa trvalo nepoužívajú.

Testery zo skupiny VDV II majú podobné funkcie ako tie, ktoré boli opísané vyššie, primárne sa však používajú na skúšky fyzickej vrstvy siete. Sú vybavené veľkým, podsvieteným displejom a podporujú konektory RJ45, RJ11, RJ12, ako aj koaxiálne konektory F, BNC a RCA. Dodávajú sa spolu so sadou adaptérov a puzdrom. Sú dostupné v štyroch verziách: základnej, Plus, Pro a PoE Pro. Funkčnosť posledného menovaného modelu je najrozsiahlejšia, zahŕňa mapovanie spojov, prerušení, skratov, meranie dĺžky káblov a vybudenie akustického signálu v žilách. Môže tiež vykonávať aktívne sieťové testy (detekcia služieb Ethernet a ISDN, detekcia menovitej rýchlosti) a uľahčuje identifikáciu jednotlivých liniek blikaním LED diódou na porte. Rozšírené možnosti PoE umožňujú kontrolovať činnosť zdroja, určiť jeho parametre (napätie, výkon až do 90 W, počet párov).

 

Lan XPLORER PRO je prenosné zariadenie s obrovskými možnosťami.

Firma Trend Networks vyrába aj základné zariadenia pre prácu so sieťovou infraštruktúrou: lokalizátory káblov a s nimi spolupracujúce vysielače a prijímače. V katalógu TME sú takisto dostupné aj náhradné diely a príslušenstvo dodávateľa: opravárenské sady, napájacie zdroje, batérie, transportné tašky, adaptéry atď.

Testy optických sietí

 

Sada svetelných zdrojov a meračov na testovanie optických vlákien.

Postavenie siete na optických zväzkoch má niekoľko výhod – toto riešenie ponúka rýchlejší, stabilnejší prenos a je tiež odolné voči elektromagnetickému rušeniu. Základným zariadením nevyhnutným pri práci s týmito inštaláciami je lokalizátor poškodení, ktorého princíp činnosti je veľmi jednoduchý: priamo do optického vlákna vyžaruje laserový lúč, ktorý následne umožňujevizuálne ohodnotiť činnosť vodiča. Ďalším zariadením, ktoré môže byť potrebné, je optický splitter, umožňujúci , oddelenie vĺn s rôznymi vlnovými dĺžkami, vyskytujúcich sa v jednom vlákne (napr. v sieťach GPON, XG PON či NGPON2). Takýto splitter by sa mal vyznačovať predovšetkým čo najnižším útlmom signálu – a v prípade OWS200 je tento faktor iba 0,1 dB. Pokiaľ ide o kontrolu parametrov siete, predbežnú diagnostiku pripojení umožňujú merače optického výkonu.

V ponuke TME je možné nájsť takéto zariadenia značky Tempo alebo Kurth Electronics. Slúžia na kontrolu, či signál dosahujúci druhý koniec danej linky má správnu intenzitu. Pokles intenzity signálu môže naznačovať poškodenie vysielača, príliš ostré ohnutie zväzku alebo dokonca priamo poškodenie samotného vlákna. Ak sa testovaný kábel nepoužíva, meranie je možné uskutočniť s použitím prenosných zdrojov svetla, ktoré vyžarujú lúč s danými parametrami, simulujúc tak sieťový signál. Zložitejšie testovanie inštalácií (napr. vedenie obsahujúce väčší počet optických vlákien) vyžaduje použitie testovacích súprav (dostupných od firmy Kurth Electronics, Tempo, a rovnako aj od firmy Trend Networks, zo série FiberMASTER). Ďalšími dôležitými zariadeniami z tejto skupiny sú zváračky optických vlákien. Tieto prenosné, akumulátorom napájané jednotky sa používajú na rýchle (do 6 sekúnd) prepojenie optických vlákien používaných pri tvorbe FTTx sietí, ako aj sietí P2P a LAN. Umožňujú užívateľovi naprogramovať až 60 rôznych sád nastavení, navyše urýchľujú vykonávanie opakujúcich sa činností, napríklad inštaláciu konektorov na vodičoch narezaných na požadovanú dĺžku. Ďalej sa vyznačujú vysokým stupňom ochrany krytom (IP52), čo je významnou výhodou najmä pre užívateľov hľadajúcich spoľahlivé vybavenie pre práce v teréne (napr. technici telekomunikačných spoločností). Pri údržbe a servise optických sietí bude vynikajúcim pomocníkom mobilný optický reflektometer. Technik vďaka nemu získava možnosť presného lokalizovania úsekov, kde dochádza k stratám signálu, a to až na vzdialenosť viac ako kilometer. Zariadenie automaticky vykoná sériu testov, ktorých výsledkom je čitateľná správa uľahčujúca rýchle opravy aj v prípade zložitých prenosových sietí.

K zariadeniam Kurth Electronics je k dispozícii celý rad príslušenstva: prídavné zdroje svetla, optické testovacie káble SMF a MMF a adaptéry. Podobný výber doplnkového tovaru ponúka aj firma Tempo.

Iné testery, merače a diagnostické prístroje

Sortiment troch tu predstavených značiek zahŕňa niekoľko ďalších zariadení určených na tvorbu a údržbu telekomunikačnej infraštruktúry. V prvom rade ide o vysoko špecializované produkty, určené pre konkrétne typy prenosu či kabeláže.

Reflektometer a tester káblov firmy Kurth Electronics

Reflektometer Kurth Electronics umožňuje lokalizovať chyby všetkých bežných typov kabeláže: jednožilovej, viacžilovej, koaxiálnej, ako aj napájacích sieťových káblov (pokiaľ sú neaktívne). Testovacia vzdialenosť je 14 km, s rozlíšením 0,3 m. Získané informácie sa zobrazujú na veľkej, podsvietenej obrazovke – reflektometer dokáže porovnávať merania, ukladať agregované dáta a prenášať ich do externých zariadení prostredníctvom Bluetooth. Prístroj bol navrhnutý pre mobilnú prácu, dobre leží v ruke a je napájaný z batérie.

 

Kryt reflektometra je vyrobený z odolného ABS plastu.

Lokalizátor poškodenia KE-FLB poskytuje ešte širšie možnosti validácie vodičov a zároveň je jedným z najmenších zariadení tohto typu na trhu. Vykonáva testy umožňujúce identifikáciu zaplavenia prenosových vedení, skratov, prerušení, poškodenia izolácie atď. Okrem toho sa dá použiť na meranie izolačného odporu, odporu spätnej väzby a kapacity medzi žilou a izoláciou.

CCTV testery

 

Kompletná súprava testera SecuriTEST IP so sadou príslušenstva a prepravnou taškou.

Testery SecuriTEST IP sú zariadeniami určenými na validáciu činnosti CCTV systémov (a ich komponentov) – ako – analógových, tak aj koaxiálnych (HD), či digitálnych (IP). Ponúkajú bezkonkurenčnú funkčnosť, nakoľko ich možno použiť samostatne na napájanie, konfiguráciu, či dokumentáciu činnosti inštalácie, ako aj jej jednotlivých komponentov. Majú vstavaný akumulátor umožňujúci injekciu napätia 12 V do LAN linky alebo klasické pripojenie napájacieho zdroja ku kamerám. Tester je možné pripojiť k systému prostredníctvom konektorov RJ45, BNC alebo prostredníctvom siete WiFi. Zariadenie zjednodušuje inštaláciu IP kamier, po ich pripojení im automaticky pridelí dočasnú sieťovú adresu (interný DHCP server) a vykoná ich prvotnú konfiguráciu.

Môže okrem toho slúžiť aj na diagnostiku a analýzu siete, vykonaním série automatických testov v systéme. Zariadenie generuje PDF správy so zoznamom jednotlivých kamier pracujúcich v systéme – to prináša veľkú úsporu času, ktorý by inštalatéri museli stráviť prípravou dokumentácie. Okrem toho umožňuje vykonávať základnú diagnostiku prenosových káblov, ako aj lokalizovanie vodičov. Túto poslednú funkciu zabezpečuje digitálne generovaný tón a pri jej využívaní je nevyhnutná špeciálna sonda.

Inštalatérske telefóny

Inštalatérske telefóny značky Tempo sú zariadeniami určenými na prácu v podmienkach moderných komunikačných systémov, kde analógové a digitálne telefónne linky zdieľajú kabeláž so širokopásmovými prenosovými signálmi a množstvom ďalších služieb. Telefóny sú navrhnuté tak, aby v priebehu testovania nerušili digitálnu komunikáciu. Modely vybavené LCD displejmi dokážu okrem toho merať napätie a prúd, frekvenciu spúšťacích signálov, indikovať polaritu pripojenia, ako aj kódovať a dekódovať tóny DTMF. Práca s týmito zariadeniami je vďaka použitiu puzdier s vysokým stupňom ochrany krytom (IP67) a systémov nadprúdovej a prepäťovej ochrany rýchla a bezpečná. Vybrané verzie disponujú aj funkciou interkomu a sú dodávané spolu s náhlavnou súpravou.

 

Zariadenie sa vyznačuje stupňom ochrany krytom na úrovni IP67.

 

Text spracovala spoločnosť Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

 

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (2)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Pridaj komentár