SVETELEKTRO

11. mája 2022   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

USB konektory Bulgin Buccaneer – spoľahlivá kvalita spojov


TME s.r.o.

Tesné a odolné konektory na prenos dát.

 

 

Spoľahlivé konektory, bezpečná inštalácia

V ére neustáleho technologického rozvoja rastie dopyt po základných tovaroch, medzi ktoré nepochybne patrí aj elektrická energia. Nepretržitý prístup k napájaniu je v priemyselných závodoch alebo administratívnych budovách na prvom mieste. Vďaka rozvoju technológií sa stáva rovnako dôležitou aj kvalita prenosu údajov. Spoľahlivosť inštalácie a tým aj prevádzky jednotlivých strojov a zariadení, ako aj celých výrobných liniek, je do značnej miery ovplyvnená kvalitou použitých materiálov a komponentov. Stojí za zmienku, že vzhľadom na charakter práce sú podmienky, ktorým musia tieto prvky čeliť, často veľmi nepriaznivé. Príkladom môžu byť veterné parky nachádzajúce sa v morských oblastiach, teda extrémne korozívne prostredie, alebo zariadenia pracujúce na stavenisku, v prašných podmienkach, navyše vystavené otrasom a vibráciám.

Ako teda vyhotoviť inštalačné pripojenia, úspešne odolávajúce takýmto skúškam? S odpoveďou prichádza firma Bulgin, ktorá ponúka široký sortiment konektorov Buccaneer pre špeciálne aplikácie.

Bulgin – kvalita prenosu signálu v nepriaznivých podmienkach

Značka Bulgin, líder v oblasti výroby konektorov určených pre prevádzku v náročných podmienkach, má vo svojej ponuke položky spĺňajúce prísne požiadavky na odolnosť voči vode, ohňu a prachu. Bezpečnosť inštalácie na báze technológií Bulgin nie je ohrozená pri kontakte so silným prúdom horúcej vody ani pri prevádzke vo veľmi slanom prostredí. Výrobca podrobuje svoje konektory náročným testom akreditovaných orgánov, ktoré za príslušných podmienok testujú výrobky z hľadiska ich intenzívneho environmentálneho zaťaženia. Vyššie uvedené pevnostné vlastnosti spojov potvrdzujú nasledujúce normy:

  • Štandard IP68 – potvrdzuje, že daný spoj je zabezpečený proti vniknutiu prachových častíc a vody. Skúška tesnosti spočíva v ponorení skúšaného prvku do vody do hĺbky 10 m a následne, po uplynutí 14 dní, vo vykonaní kontroly stupňa suchosti zvnútra spoja. Následne sa spoj znova ponorí do hĺbky 100 m a potom skontroluje po 12 hodinách;
  • Štandard IP69K – bezpečnostná úroveň zaisťujúca odolnosť proti pôsobeniu silného prúdu horúcej vody;
  • Norma UL 94 – zodpovedá za potvrdenie nehorľavosti ponúkaných produktov;
  • Norma EN60068-2-52 – hovorí o odolnosti spoja voči veľmi slanému prostrediu.

 

 

Konštrukcia konektorov Bulgin Buccaneer

Splnenie vyššie uvedených požiadaviek je možné vďaka vhodne navrhnutej konštrukcii spojov. Použitie tesniaceho O-krúžka a tesniaceho uzáveru, ako aj utesneného telesa so skrutkovým závitom, naskrutkovaného na napájané zariadenie, zaručuje stopercentnú ochranu spoja pred vniknutím častíc dovnútra. V nehorľavých výrobkoch výrobca používa najkvalitnejšie nehorľavé a oheň nešíriace materiály.

 

Konektory USB a mini USB od spoločnosti Bulgin

Všetky produkty zo série USB Buccaneer majú triedu pevnosti v štandarde IP68. Široký sortiment zahŕňa tri najpopulárnejšie typy konektorov: USB A, USB B, USB B mini a USB C. Káble sa predávajú v rôznych konfiguráciách, v závislosti od individuálnych potrieb spotrebiteľa, a môžu teda kombinovať zásuvky aj zástrčky. Utesnený môže byť len jeden alebo aj oba konce kábla. Zásuvka môže byť vybavená ako vonkajším, tak aj vnútorným závitom. Možné je aj zakončenie kábla v podobe štvor- alebo päťpinovej svorkovnice.

 

Jedným príkladom takéhoto produktu je kábel PX0840/B/2M00. Je vybavený konektorom USB typu A, ktorý slúži na pripojenie v bezpečnom prostredí a konektorom USB typu B s utesnenou zástrčkou v štandarde IP68. Vnútorný závit použitý na kryte konektora chráni spoj pred rozpojením a pred vniknutím vody a prachových častíc.

 

 

 

 

 

Ďalším riešením, ktoré bolo spomenuté už v predchádzajúcich odstavcoch, je kábel zakončený štvorpinovou svorkovnicou. Takým produktom je PX0843/A BULGIN. Na jednej strane kábla sa nachádza USB konektor typu A vybavený O-krúžkom a závitovým spojom, na druhej strane je štvorpinová svorkovnica, na ktorú sa pripájajú vodiče elektrického kábla.

Konektory Bulgin Buccaneer – riešenie pre náročných zákazníkov

Bez ohľadu na podmienky, v akých musia stroje pracovať, správne zabezpečené spoje zaručia bezpečnú a bezproblémovú prevádzku a rozmanitosť kombinácií umožní výber typu a druhu požadovaného spoja. Zárukou istoty spoľahlivého vyhotovenia a dodržania potrebných pevnostných parametrov spojov firmy Bulgin sú schválenia a normy potvrdené špecializovanými nezávislými kontrolnými orgánmi.

Text spracovala spoločnosť Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Zdroj: https://www.tme.eu/sk/news/library-articles/page/45314/usb-konektory-bulgin-buccaneer-spolahliva-kvalita-spojov/

 

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (1)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Pridaj komentár