SVETELEKTRO

2. decembra 2014   Verzia pre tlač Verzia pre tlač

Vizualizace naměřených dat při analýze elektrických veličin


Schrack Technik spol. sro

V rámci dálkového odečtu dat a celkové koncepce měření a následné analýze naměřených hodnot nabízí Schrack Technik široký sortiment elektroměrů.

V rámci dálkového odečtu dat a celkové koncepce měření a následné analýze naměřených hodnot nabízí Schrack Technik  široký sortiment elektroměrů pro domácnosti, průmysl, polyfunkční objekty, fotovoltaiku a obnovitelné zdroje, železniční trakci a elektromobilitu. V našem sortimentu lze nalézt moderní inteligentní přístroje s možností dálkového odečtu dat a analyzátorů elektrické sítě. Výsledné hodnoty je třeba určitým způsobem sestavit a zobrazit ve formě, která je vhodná pro následné obchodně-technické manažerské rozhodnutí. Je tedy zapotřebí věnovat se v rámci tohto projektu nejen požadvkům na správnou funkci hardwaru, ale též i softwaru. Typickým příkladem může být nasazení analyzátorů elektrické sítě .

Analyzátory elektrické sítě se používají zejména v průmyslu pro měření a analýzu elektrických veličin ve čtyřech kvadrantech. Využívá se tří- nebo čtyřvodičového zapojení s nerovnoměrným zatížením. Přístroje se zpravidla instalují a montují do panelu s výřezem 92 x 92 mm. Pro náročnější aplikace a systémy je možné analyzátory zapojit přes externí proudové a napěťové měniče.

Díky své modulární koncepci a konstrukci lze analyzátory vybavit přídavnými moduly pro rozšíření dalších funkcí, např. Alarmové kontakty, impulzní výstupy, rozhraní RS485/RS232, ProfiBus,
Analyzátory elektrické sítě jsou schopné měřit a následně zobrazit následující elektrické veličiny:
Napětí
–         fázové a sdružené napětí
–         minimální a maximální napětí ve fázi
–         vyšší harmonické v jednotlivých fázích Proud
–         fázový a nulový vodič
–         střední hodnota v jednotlivých fázích
–         maximální hodnota v jednotlivých fázích
–         celkový proud
–         vyšší harmonické v jednotlivých fázích Celkový výkon
–         činný, jalový, zdanlivý
–         výkon v každé fází – činný, jalový, zdánlivý výkon
–         střední hodnota
–         maximální hodnota
 
Účiník celkový
–         v každé fázi Frekvence
Provozní hodiny
Činná energie
–         pozitivní v každé fázi
–         negativní celková Jalová energe
–         pozitivní v každé fázi
–         negativní celková
 
Technické parametry analyzátorů lze vidět v následující tabulce:
 

 
Naměřené a zjištěné hodnoty jsou pomocí komunikačního modulu analyzátoru předány do vizualizačního programu. Komunikační a vizualizační software Schrackmetr a Schrackmetr Multidevice jsou určené pro analyzátory elektrických sítí typu NA96 a NA96+. Umožňují přesné grafické zobrazení a monitorování měřených veličin na počítači, včetně identifikace použitých zásuvných modulů a nastavení parametrů daných zařízení. Naměřené průběhy je možno exportovat do přehledných tabulek. 


Obr. Vizualizace dat


Obr. Grafický průběh naměřených veličin 


SCHRACK TECHNIK spol. s r. o.
Dolnoměcholupská 2, 100 00 Praha 10 – Hostivař
tel.: +420 281 008 231-3, fax: +420 281 008 462
e-mail: praha@schrack.cz, www.schrack.cz
autor čl&aa

Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)

Pridaj komentár