Sensirion Control Center

Najvhodnejší spôsob ako otestovať vlastnosti SCC30-DB je pomocou skúšobného kitu SEK-SHTxx/SGP30, SEK-SCC30-DB, modulu SCC30-DB s káblom pre pripojenie ku kitu a softvéru Sensirion Control Center. Softvér je dostupný pre Windows, Linux a macOS.

Control Center umožňuje:
● Zobrazenie grafu s nameranými hodnotami zo všetkých pripojených senzorov.
● Ukladať namerané hodnoty do súboru s formátom kompatibilným s Microsoft Excel.
● Premenovať zobrazovaný názov senzora, nastaviť frekvenciu vzorkovania a konfigurovať ukladanie nameraných hodnôt do súboru (každá až každá 1000-ca vzorka).
● Nastaviť napájacie napätie a taktovaciu frekvenciu I2C pre senzory pripojené k SEK senzor bridge.
● Konfigurovať alebo vykonať akciu v závislosti na pripojenom senzore:

    • Nastavenie doby, po ktorej sa spustí automatické čistenie SPS30 alebo spustiť čistenie manuálne
    • Zapnúť automatickú kalibráciu (ASC), nastaviť posun teploty alebo spustiť manuálnu kalibráciu (FRC) pre SCD30
    • Pridať graf pre absolútnu vlhkosť a rosný bod, nastaviť mód so zrýchlenou odozvou (ART), opakovateľnosť (trvanie merania), zapnúť vyhrievanie pre otestovanie senzora, alebo nastaviť medze teploty a vlhkosti pre spustenie alarmu pre SCC30 

Control Center vyzerá a funguje dobre, pozrite si ho v galérii obrázkov.

 

 

Modul SCC30-DB sme zaradili medzi naše skladové tovary. Ak máte záujem aj o ďalšie produkty značky Sensirion, alebo ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás prosím na adrese sensirion@soselectronic.com