- SVETELEKTRO - https://svetelektro.com -

Využite výhody hotového modulu so senzorom SHT30

SHTxx senzory merajú relatívnu vlhkosť a teplotu vo svojom bezprostrednom okolí. Čo ale urobiť v prípade, keď plošný spoj neumožňuje umiestniť senzor na optimálnom mieste?

[1]Sensirion Design Guide Humidity Sensors [2] popisuje, ako navrhnúť plošný spoj, krabičku a umiestniť senzor do optimálnej polohy, ale v praxi sa vyskytujú aj aplikácie, kde to nie je možné.

S modulom SCC30-DB [3] môže konštruktér umiestniť senzor vlhkosti a teploty v ľubovoľnom mieste zariadenia a spojiť ho s hlavným plošným spojom štyrmi vodičmi. Nepotrebujete vynakladať čas na vytvorenie vlastného modulu so senzorom. SCC30-DB je optimalizovaný na jednoduché použitie a kvalitné meranie na základe skúseností a odborných znalostí firmy Sensirion.

SCC30-DB používa senzor najnovšej generácie – SHT30. Modul používa konektor Scondar SCT2001WR-S-4 (kompatibilný s JST S4B-PH-SM4-TB). Pre podporu vývoja vám ponúkame protikus, JST PHR-4 [4] a nakrimpované vodiče.

Modul podporuje normálny (100 kHz) a rýchly (400 kHz) mód rozhrania I2C. Pre komunikáciu ale odporúčame používať nižšiu frekvenciu (menej ako 100kHz) kvôli kapacitnej väzbe medzi vodičmi na I2C zbernici.

 

Sensirion Control Center

Najvhodnejší spôsob ako otestovať vlastnosti SCC30-DB je pomocou skúšobného kitu SEK-SHTxx/SGP30 [5], SEK-SCC30-DB [6], modulu SCC30-DB s káblom pre pripojenie ku kitu a softvéru Sensirion Control Center [7]. Softvér je dostupný pre Windows, Linux a macOS.

Control Center umožňuje:
● Zobrazenie grafu s nameranými hodnotami zo všetkých pripojených senzorov.
● Ukladať namerané hodnoty do súboru s formátom kompatibilným s Microsoft Excel.
● Premenovať zobrazovaný názov senzora, nastaviť frekvenciu vzorkovania a konfigurovať ukladanie nameraných hodnôt do súboru (každá až každá 1000-ca vzorka).
● Nastaviť napájacie napätie a taktovaciu frekvenciu I2C pre senzory pripojené k SEK senzor bridge.
● Konfigurovať alebo vykonať akciu v závislosti na pripojenom senzore:

    • Nastavenie doby, po ktorej sa spustí automatické čistenie SPS30 alebo spustiť čistenie manuálne
    • Zapnúť automatickú kalibráciu (ASC), nastaviť posun teploty alebo spustiť manuálnu kalibráciu (FRC) pre SCD30
    • Pridať graf pre absolútnu vlhkosť a rosný bod, nastaviť mód so zrýchlenou odozvou (ART), opakovateľnosť (trvanie merania), zapnúť vyhrievanie pre otestovanie senzora, alebo nastaviť medze teploty a vlhkosti pre spustenie alarmu pre SCC30 

Control Center vyzerá a funguje dobre, pozrite si ho v galérii obrázkov.

 

[8]

 

Modul SCC30-DB [9] sme zaradili medzi naše skladové tovary. Ak máte záujem aj o ďalšie produkty značky Sensirion [10], alebo ak potrebujete viac informácií, kontaktujte nás prosím na adrese sensirion@soselectronic.com [11]

 
Ako sa vám páčil tento článok?
  • Páči sa mi (0)
  • Súhlasím (0)
  • Zábavné (0)
  • Informatívne (0)